Advokaten 6 Med et ben i to lejre

Print Print
31-08-2006

Af Pia Møller, pressechef
Advokatfuldmægtig hos Plesner, Anders Strandet Jepsen, skal på fire år tage både en advokatuddannelse og en ph.d. Det bliver hårdt men også spændende at skabe synergi mellem den konkrete rådgivning i momssager og  forskningen på Handelshøjskolen, siger den 27-årige fuldmægtig.

Plesners afdeling for skatter og afgifter havde længe ønsket sig en ph.d.-studerende med fokus på moms. I sommeren 2005 var Anders Strandet Jepsen sommerfuldmægtig hos Plesner, og han var allerede på dette tidspunkt lun på tanken om at kombinere fuldmægtigtiden med et ph.d.-studium. 15. februar 2006 startede han som fuldmægtig hos Plesner, og 1. april var  ansøgningen om  ErhvervsPhD godkendt af Videnskabsministeriet, og han kunne indskrives på Handelshøjskolen i Århus.

- Det bliver spændende at have et ben i begge lejre. Jeg forventer, at det giver stor synergi at kombinere forskningen med at have fingrene i den konkrete rådgivning – og dermed vide, hvor problemerne opstår. Det er med til at gøre forskningen meget praktisk relevant, siger 27-årige Anders Strandet Jepsen.

Emnet for ph.d.'en på Handelshøjskolen i Århus er moms og finansielle transaktioner med fokus på retsstillingen for de traditionelle finansielle virksomheder. Både Plesner og Handelshøjskolen får et tilskud fra Videnskabsministeriet som led i ordningen om ErhvervsPhD.

- Jeg forventer at få en højt specialiseret viden på området og forhåbentlig være med til at afklare noget af den usikkerhed, der er på momsområdet. Samtidig vil det videreudvikle mine analytiske evner, siger Anders Strandet Jepsen.

Han skal bruge halvdelen af tiden på Plesner og halvdelen på ph.d.-studiet.  I det første halve år koncentrerer han sig om advokatarbejdet, mens det sidste halve år af de fire års uddannelsestid er reserveret til at skrive afhandling.

- Jeg forventer, at det bliver hårdt. Ud over de mange timers arbejde, bliver det en udfordring hele tiden at skulle fordele tiden mellem Plesner og Handelshøjskolen, mellem forskning og konkret rådgivning. Man skal virkelig ville det, men så tror jeg også på, at det bliver både spændende og udbytterigt, siger han.

Stiller krav til virksomheden
Det overordnede formål med ErhvervsPhD-initiativet er at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling og opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

For at en advokatvirksomhed kan blive godkendt under ordningen, skal den kunne dokumentere, at den faglige viden er til stede i forvejen, ligesom der også skal være en række advokater, der beskæftiger sig med området.

- Man skal jo f.eks. stille med en vejleder. Hele fundamentet for retsområdet skal være i orden, og afdelingen skal have en vis størrelse, siger Hans Severin Hansen, der er leder af Plesners forretningsområde Skatter og Afgifter.

Han kalder ph.d.'en for en langtidsinvestering, som han forventer sig forretningsmæssigt meget af.

- Der er skrevet uendelig lidt videnskabelig litteratur om moms. Og det er et område, hvor det er svært at få velkvalificerede jurister. Det skyldes blandt andet, at man intet lærer om det på universitetet. Desuden er det i centraladministrationen ofte andre end jurister, der arbejder med området, og derfor kan vi ikke rekruttere herfra.

- Vi vil gerne bidrage til den videnskabelige forskning på området. Og så er det selvfølgelig godt for os at have en i huset, der har et solidt teoretisk grundlag og har specialiseret sig så dybt i et enkelt område som moms i finansielle virksomheder, siger Hans Severin Hansen, der mener, at det ville være godt for advokatbranchen med flere ph.d.'er på fagligt relevante områder.

Anders Strandet Jepsen har både en vejleder på Handelshøjskolen og hos Plesner. For Hans Severin Hansen er rollen som vejleder for en ph.d.-studerende ny. Han deler den med juniorpartner Tom Kári Kristjánsson, som er specialist i afgiftsret.

- Jeg tror ikke, det er så forskelligt fra at undervise og vejlede advokatfuldmægtige, men man skal selvfølgelig tage det alvorligt. Det gælder også med hensyn til at sørge for, at Anders har luft og tid til studiet. Men vi er jo også interesserede i, at han laver en god  afhandling, så på den måde trækker vi på samme hammel i den sag, siger Hans Severin Hansen.

Samarbejde om forskning
ErhvervsPhD er en af de ældste innovationsordninger i Danmark. Blev startet i 1970 under navnet Erhvervsforskerordningen, men var i mange år en relativ eksklusiv ordning for de teknisk naturvidenskabelige fag.

I 2002 overtog Videnskabsministeriet ordningen og omdøbte den til ”ErhvervsPhD-initiativet”. Det er lykkedes at udbrede ordningen til en lang række brancher, men den juridiske branche har været længe om at komme med. Men også her er der nu flere samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i gang.

Ordningen giver økonomisk støtte til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der går sammen om en ph.d. Løntilskuddet til virksomheder er for projekter godkendt efter 1. november 2005 12.500 kr. pr. måned eller 450.000 kr. for hele perioden.Læs mere på www.erhvervsphd.dk.

Der er også andre måder, man kan studere ph.d. i et samarbejde mellem universiteter og virksomheder. De forskellige uddannelsesinstitutioner praktiserer forskellige modeller. F.eks. har Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet udgivet en folder, der fortæller både om ErhvervsPhD og andre økonomiske samarbejdsformer omkring en ph.d.