Advokaten 6 Fremtidens konkurrence kræver udsyn

Print Print
31-08-2006

Af Pia Møller, pressechef
I mere end ti år har Christian Lundgren arbejdet ulønnet i den internationale organisation for yngre advokater AIJA. Det har han blandt andet fået en god forretning ud af. I det kommende år står han som præsident i spidsen for organisationen.

I 1994 fik førsteårs-advokaten Christian Lundgren et brev fra en anden københavnsk advokat, der opfordrede ham til at deltage i en kongres for unge advokater i Frankrig. Kongressen var arrangeret af organisationen AIJA, den største organisation i verden, som udelukkende fokuserer på advokater og virksomhedsjurister under 45 år. Christian Lundgren kendte ikke AIJA, men syntes det lød spændende. Chefen sagde ja til at lade unge Lundgren rejse til Frankrig, og det fik følger. Året efter bad AIJA Christian Lundgren om at skrive en landerapport fra Danmark om salg af virksomheder ved auktion.

- Historien om den rapport er et meget godt eksempel på, hvad man får ud af arbejdet i AIJA. Jeg anede intet om salg af virksomheder ved auktion, så jeg gik op og spurgte min partner, om han ville hjælpe mig. Det er meget nemt, sagde han. Det gør vi slet ikke i Danmark. Men allerede tre år senere blev det måden, vi sælger virksomheder på her i landet.

- Arbejdet i en international organisation som AIJA giver et globalt indspark til det, man går og laver i sin dagligdag. De nye ting sker som regel først i udlandet, men de kommer hertil før eller senere, og så er man forberedt. For  yngre advokater er fordelen ved AIJA i forhold til f.eks. en organisation som IBA, at de møder advokater på samme niveau som dem selv – altså advokater der er i en fase, hvor de er i gang med at opbygge deres karriere, fortæller Christian Lundgren.

I dag, ti år senere, er Christian Lundgren netop tiltrådt som præsident for organisationen i det kommende år. Han er chef for de tre fastansatte medarbejdere i Bruxelles, skal stå i spidsen for en organisatorisk omlægning, som har til formål at forankre AIJA i alle verdensdele, og skal i det hele taget repræsentere organisationen i en række internationale sammenhænge.

En langtidsinvestering
I det seneste år har han haft titel af 1. vicepræsident, og det har slugt 10-15 procent af den 40-årige advokats arbejdstid. Med posten som præsident vil arbejdsbyrden i AIJA stige, og han vurderer selv, at han i det næste år vil bruge 30 til 50 procent af arbejdstiden på det.

Når en succesrig yngre advokat med speciale i bl.a. M&A vælger at bruge så meget tid på frivilligt arbejde i en organisation – og når de øvrige partnere i Kromann Reumert synes, det er i orden – så er det primært, fordi der er god forretning i det.

- Jeg har blandt andet med baggrund i mit internationale kontaktnet opbygget mig en rigtig god forretning. Jeg har ofte klienter, som har brug for en henvisning til en advokat i et andet land. Og selvfølgelig kan man altid finde frem til en advokat, der er i orden. Men der er ikke noget bedre, end når jeg kan anbefale mine klienter en advokat, som jeg kender personligt, stoler på, og som jeg ved er dygtig.

- Så sent som forleden dag havde jeg en klient, der skulle bruge en fortrolighedsaftale i et andet land. De havde en standard, men havde brug for at vide, om den opfyldte lovkravene i landet. I løbet af to timer havde jeg fået en lokal advokat til at se på sagen. Det tror jeg kun man kan, hvis man har de personlige kontakter, siger Christian Lundgren.

Billige seminarer på et højt niveau, øvelse i at tale i internationale sammenhænge og kulturel forståelse er også en del af udbyttet af at gå aktivt ind i arbejdet i AIJA. AIJA er baseret på arbejde udført af en bred skare af frivillige advokater og husjurister fra hele verden, hver med sine speciale. Det tilsammen gør, at AIJA dækker alle aspekter af juraen og ikke kun de erhvervsretlige emner, understreger den nytiltrådte præsident.

- Vi gør meget ud af at give vores medlemmer tilbud om emner, der ikke kun er juridiske. Ledelse, forhandlingsteknik osv. – kort sagt de ting, som en internationalt arbejdende advokat i det 21. århundrede nødvendigvis må beherske.

- Der skal selvfølgelig være et forretningsmæssigt formål med at deltage i denne type arbejde. Det er ikke bare for hyggens skyld. Partneren, der sender en ung advokat af sted, skal dog være klar over, at det er en langtidsinvestering. Det forretningsmæssige udbytte kommer ikke efter et år, men det skal nok komme, siger Christian Lundgren.

Udsyn er afgørende
AIJA siger om sig selv, at organisationen er den næste advokatgenerations stemme, og de unge advokater vil meget gerne være med i diskussionerne, når kursen for fremtidens advokatvirksomheder sættes.

- Der er jo sket en kolossal udvikling både globalt og i Danmark bare i den tid, jeg har været advokat. Jeg startede hos Pedersen & Jantzen i 1991, der vel var et af de seks-otte største kontorer og kom så i 1997 til Reumert, der med 65 jurister var blandt de fire-fem største. Hvis du dengang havde fortalt mig, at jeg i løbet af ti år ville komme til at arbejde i en virksomhed med 250 jurister, ville jeg have sagt, det var løgn.

- Samtidig har globaliseringen og internationaliseringen taget fart, og det vil uden tvivl fortsætte. Da jeg startede var du specialist i ”EF-ret”. I dag er det noget, du bare skal kunne som advokat. De fleste advokater vil fremover skulle arbejde på tværs af grænser, og allerede nu oplever jeg, at de unge i stigende grad stiller krav om et internationalt islæt i deres arbejde.

Sprog, udsyn og kulturel forståelse er vigtige redskaber for danske advokater, der vil klare sig på fremtidens internationaliserede marked.

- Vi skal hele tiden blive fagligt bedre og efteruddanne os. Det, du kunne i går, er ikke godt nok til i morgen. Og i en global konkurrence, skal du kunne møde folk, der hvor de er. Det nytter ikke noget, hvis du som dansker kommer til Spanien og bare gør det på den danske måde – f.eks. er ligefrem og går direkte til biddet. Sådan gør man ikke i Spanien. Du kan bare tage til Sverige, som har et helt andet konsensussøgende miljø. Ved et virksomhedsopkøb vil danskeren starte med at få ryddet op i tingene og komme frem til sagens kerne. I Sverige skal du starte med at snakke golf og Ingemar Stenmark og finde det fælles rum.

Rekruttering
En fælles global opgave for advokatvirksomhederne i de kommende år er at tiltrække den bedste arbejdskraft.

- Stort set alle lande står over for udfordringer i forhold til rekruttering. Det er vi nødt til at tage alvorligt. Vi skal i advokatvirksomhederne tilbyde de unge advokater nogle vilkår og nogle udfordringer, som gør os til et attraktivt alternativ til virksomhederne, der ansætter dem som interne jurister.

- Da jeg var fuldmægtig, var vi jo nærmest glade for at have en stol at sidde på. De unge i dag er meget mere bevidste om, hvad de vil have og stiller f.eks. krav til, at arbejde og familieliv skal kunne hænge sammen.

Nyt kit
Advokaterne er som stand blevet dygtigere og virksomhederne langt mere professionelle end tidligere, og det er godt for klienterne, mener Christian Lundgren. Men udviklingen har også nogle bagsider.

- I dag kender jeg ikke navnene på alle fuldmægtige i Kromann Reumert, og det irriterer mig, fordi jeg har været vant til noget andet. Men så må man finde nogle andre måder at skabe fællesskab på.

- Den samlende enhed i advokatbranchen er blevet mindre, og det kit, der har holdt os sammen, er næppe det samme i dag, som da jeg var fuldmægtig. Vi er langt mere specialiserede og virksomhederne mere forskellige. Jeg har f.eks. ikke været i retten i ni år og kommer det måske heller aldrig igen.

Det er en vigtig opgave at finde det, der binder advokatbranchen sammen, mener Christian Lundgren. Men han tror ikke på, at det er højtflyvende begreber som demokrati og uafhængighed.

- Vi skal starte med at erkende vores forskelligheder. Men der er stadig en kerne tilbage, som er fælles. Vi har juraen til fælles og så det, at vi repræsenterer andre menneskers interesser, uanset om det er en skilsmissesag, et virksomhedsopkøb eller en retssag. Der er andre folk, der betror os at varetage deres sag, og det binder os sammen. Til daglig har jeg meget at gøre med revisorer, investment bankers og kommunikationsrådgivere, men de angriber tingene fra en anden vinkel og har et andet ståsted end jeg, siger han.

AIJA er for alle
AIJA har ca. 40 medlemmer i Danmark, og det er ifølge præsidenten ”ok”. De danske medlemmer kommer – ligesom resten af medlemsskaren – både fra store og små advokatvirksomheder.

- AIJA er for alle, både store og små. Næsten alt det, vi som advokater laver, har jo i dag et internationalt tilsnit. En stor del af lovgivningen baserer sig på EU-lovgivning, som vi er nødt til at kende. Og det internationale netværk er jo også vigtigt for advokaten i Vejle med en klient, der vil købe et sommerhus i Spanien.

- Derfor kan det jo ikke rigtigt passe, at der kun er 40 advokater i Danmark under 45 år, som er interesseret i internationalt arbejde. Såvel de selv som deres virksomheder burde måske være lidt mere offensive i deres tænkning: hvad koster det, og hvilke fordele får vi ud af det. Det er let at fokusere udelukkende på de debiterbare timer, men som virksomheder og som personer skal vi være parat til at investere i fremtiden.

- AIJA har faktisk altid haft mange medlemmer fra mindre advokatvirksomheder. Vi har f.eks. lige haft kampvalg om, hvem der skal være præsident i 2007/2008. Den ene kandidat var en partner fra den store svenske advokatvirksomhed Vinge, og den anden var en østrigsk advokat fra en virksomhed med to partnere, fortæller Christian Lundgren.

AIJA har endvidere for nylig åbnet op for, at interne ”husjurister” kan blive medlem.

- Privatpraktiserende advokater kan lære meget af denne gruppe, og omvendt. Og så skader det jo ikke også på denne led at opbygge et personligt netværk.

Blå bog
Christian Lundgren er født i 1966. Advokat i 1994. Møderet for landsretten i 1996
Partner i Kromann Reumert.
Speciale i virksomhedsoverdragelser, selskabsret og børsret.

Har tidligere undervist på Københavns Universitet og Advokatuddannelsen. Var indtil for nylig Kromann Reumerts knowledge management partner med ansvar for strategisk videnledelse.

Medlem af AIJA siden 1994. 1. vicepræsident fra august 2005. Præsident fra august 2006 og et år frem. Har tidligere haft forskellige poster i AIJA, bl.a. leder af kommissionen om virksomhedsoverdragelse.

Om AIJA
Organisation for advokater og virksomhedsadvokater under 45 år.

Blev etableret i 1962 med udgangspunkt i Frankrig og de fransktalende lande. Er i dag global, men har fortsat flest medlemmer i de vesteuropæiske lande. 2000 aktive medlemmer. Cirka 40 danske.

AIJA kommer årligt via kurser og andre arrangementer i kontakt med omkring 80.000 advokater i 68 lande, skønner organisationen selv. Arrangerer årligt omkring 20 kurser og seminarer, hvoraf nogle henvender sig til en bred gruppe advokater, mens andre er meget specialiserede.

AIJA's faste repræsentant i Danmark er Christian Bachmann fra Bech-Bruun.

Baltic Sea Festival
Den 27.-28. oktober holder AIJA Baltic Sea Festival 2006. Det er den første festival, organisationen arrangerer for advokater, der arbejder i Østersølandene. Seminaret holdes i Tallinn, og overskriften er ”Salg og fusioner i et voksende Europa: M&A tendenser i det gamle og det nye Europa”. De to dage vil være inddelt i fem sessioner med forskellige emner. Læs mere under www.aija.org under conferences.