Advokaten 6 Farligt kursskifte i Europa

Print Print
31-08-2006

Af Camilla Struckmann, direktionsassistent og sekretær for Advokatrådets internationale udvalg
Afrikansk advokat:
Farligt kursskifte i Europa
Europa er ikke en lukket andedam. Deregulering og spørgsmålstegn ved nødvendigheden af advokaternes uafhængighed får globale konsekvenser, lød advarslen på IBA's første Bar Leaders Conference i London i maj i år.

Anholdt, fængslet og hængt ud i pressen. Sådan var det for Sternford Moyo at være præsident for advokatsamfundet i Zimbabwe. Anholdelserne og fængslingerne skete, når regeringen blev træt af, at han forsvarede advokaternes uafhængighed og stod fast på, at et uafhængigt advokatsamfund er advokaternes – og dermed klienternes – værn mod staten. Men når Sternford Moyo gentager sine betragtninger på mødet i IBA, er der kun klapsalver tilovers. Blandt hans internationale kolleger fornemmer man den respekt, som man nærer for en mand, der er villig til at sætte sit liv ind på at forsvare det, han tror på.

For Sternford Moyo er advokaternes uafhængighed helt central. En uafhængig advokatstand hænger nemlig uløseligt sammen med retssystemets uafhængighed; det første er ganske enkelt en forudsætning for det sidste. I Zimbabwe er denne sammenhæng særligt udtalt, fordi dommerne ifølge Sternford Moyo rekrutteres blandt advokatsamfundets medlemmer. Og ligesom advokaterne og retssystemet således er internt forbundet, er også retssystemet og et samfund præget af the rule of law uløseligt forbundet. Man kan slet ikke have et retssamfund, hvis man ikke har et uafhængigt retssystem og dermed en uafhængig advokatstand. Som Sternford Moyo udtrykte det:

– Du kan ikke fiske rene fisk, hvis du fisker i en beskidt sø.

Farlig kurs
Nok er der tale om små skridt i europæisk sammenhæng, men ifølge Sternford Moyo og andre af hans afrikanske og internationale kolleger, som deltog i IBA mødet, er der alligevel grund til bekymring. Med tendensen til at deregulere branchen og svække de nationale advokatsamfund gennem en opsplitning af regulerings- og repræsentationskompetencen har Europa taget et skridt i den gale retning, mener de.

Pludselig sættes der i traditionelle retssamfund som det danske spørgsmålstegn ved, om advokaterne nu også behøver at være så uafhængige endda. Og det er en farlig kurs, som Sternford Moyo kender fra Zimbabwe. Herfra har han mange eksempler på, hvordan regeringen mere eller mindre subtilt langsomt har nedbrudt advokaternes kerneværdier, f.eks. gennem den også i Europa omdiskuterede hvidvaskregulering. Ganske vidst er Zimbabwe ikke ret velegnet til hvidvask af penge, fordi bankerne i Zimbabwe ikke fungerer på helt traditionel vis. Sætter du penge ind, kan det være nærmest umuligt at dem ud af landet igen, fortalte Sternford Moyo.

– Alligevel har vi i Zimbabwe en af de strengeste hvidvaskreguleringer overhovedet. Reelt tjener den kun som regeringens figenblad til at gribe ind over for advokaternes kerneværdier, som f.eks. tavshedspligten, fortalte Sternford Moyo. 

Globale konsekvenser
Selvom der nok ikke hersker tvivl om, at Sternford Moyo og hans afrikanske kollegers hverdag – både som advokater i Afrika og som præsidenter for deres respektive advokatsamfund – er og var markant anderledes end deres europæiske kollegers, opfordrede de alligevel til at have øje for, at et europæisk kursskifte kan have uhensigtsmæssige globale konsekvenser.

Vestlige demokratier poster nemlig hvert år mange midler og ressourcer i bl.a. Afrika med henblik på at opbygge moderne retssamfund. Ofte starter arbejdet på helt bar bund, som da man måtte konsultere udenlandske biblioteker for at statuere, hvad der var gældende ret i Afghanistan, fordi Taliban-styret havde brændt samtlige lovbøger af i hele landet.

– Når man skal genopbygge et retssamfund fra bar bund, rejser der sig nogle helt fundamentale retssikkerhedsmæssige spørgsmål, som f.eks. hvilke grundlæggende værdier et advokatsamfund skal hvile på, fortalte IBA's programme lawyer Philip Tahmindjis, som varetog genopbygningsopgaven i Afghanistan, på IBA's konference.

Ifølge Sternford Moyo er internationalt samarbejde og støtte fra andre advokatorganisationer et must. 

- Nogle gange er det vanskeligt for advokatsamfundet i et land som Zimbabwe at håndtere problemer, f.eks. som da regeringen tvang advokaterne til at inddrive skatter hos deres klienter. Man må hele tiden frygte for konsekvenserne, fortalte Sternford Moyo.

Men det kan blive vanskeligt for Vesten at ”sælge” ideen om en uafhængig advokatstand, et uafhængigt retssystem og et samfund baseret på rule-of-law-princippet, hvis man begynder at underminere og nedbryde de selv samme systemer i egne rækker. Og det kan på sigt få uhensigtsmæssige konsekvenser for tredjelandene. Som Sternford Moyo sluttede af med at sige:

– Hvis det er udviklingen, vil min regering tage imod den med kyshånd. 

Faktaboks
Sternford Moyo deltog i IBA's første Bar Leaders Conference i London i maj 2006 som oplægsholder i seminaret: Dealing with governments: A life skill for Bar Associations.

Han er en af Zimbabwes førende erhvervsadvokater og virker til daglig i Scanlen & Holderness i Zimbabwes hovedstad Harare.