Advokaten 6 Bibliotekshjælp for advokater

Print Print
31-08-2006

Af Johan Fournaise, bibliotekarstuderende og tilknyttet Advokatsamfundet, og Jane Kjertmann Jensen, bibliotekarstuderende og tidligere tilknyttet Advokatsamfundet

Hvor skal man gå hen, når man mangler vigtige juridiske kilder og informationer? Dette kan være en besværlig sag, hvis firmaet ikke lige har et bibliotek med de nyeste bøger eller licenser til de store juridiske databaser. Heldigvis findes der hjælp derude.

Indkøb af bøger og licenser kan være en bekostelig affære, men det behøver ikke være umuligt at skaffe de juridiske kilder, man har brug for som advokat. Hvis advokatfirmaet bruger en del penge på at købe juridiske kilder, kan man visse steder opnå rabat ved at samle indkøbene hos en boghandel. Man kan også ringe til de juridiske forlag som f.eks. DJØF og høre om eventuelle gennemsynsordninger, så man ser bøgerne, før man beslutter sig for at betale for dem.

Hvis man derimod ikke har tradition for at indkøbe juridisk litteratur til firmaet, så er her nogle eksempler på biblioteker, hvor det er muligt at få fremskaffet det, man lige står og mangler.

Det Administrative Bibliotek
I København finder man Det Administrative Bibliotek, Slotsholmsgade 12, der gerne yder en god service. Biblioteket har forskellige typer af materialer, både i trykt og elektronisk form indenfor bl.a. forvaltning, jura og økonomi, da det er centraladministrationens forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og videncenter. Blandt andet står Folketingstidende og Lovtidende samt mange lov- og domssamlinger let tilgængelige til kopiering. Som en ny service har biblioteket indscannet samtlige nummererede danske kommissionsbetænkninger, som gratis kan printes eller downloades via hjemmesiden.

Som tommelfingerregel koster større referenceopgaver udført af stedets fagbibliotekarer 550 kr. pr. påbegyndt time. Ved man derimod præcist, hvad man søger eller er der tale om mindre opgaver, så er servicen gratis. Det Administrative Bibliotek har også en mail- og faxservice til hele landet, ligesom biblioteket også gerne sender bøger og tidsskrifter. Priserne på disse og andre ydelser kan ses på bibliotekets hjemmeside.

Biblioteket har åbent mandag-torsdag 10-16.30 og fredag 10-16, men det er desuden muligt selv at søge, bestille eller forny lån hele døgnet på hjemmesiden www.dab.dk. Her kan man også oprette sig som låner. Bibliotekets materialer udlånes 8-14 dage ad gangen, men kan genlånes/fornys hvis der ikke er andre, der har reserveret dem.

Fakultetsbiblioteket
Et andet godt bud på et bibliotek er Fakultetsbiblioteket for Samfundsvidenskab og Jura i Fiolstræde 1. Biblioteket hører under Det Kongelige Bibliotek og har en stor samling af dansk såvel som udenlandsk juridisk litteratur, da det er fagbibliotek på området. Man kan søge i deres database/katalog hjemmefra ved at gå ind på https://rex.kb.dk. Her kan man se, om de har materialet, samt om det er til hjemlån.

Da de fleste materialer kun må bruges på stedet, kan man heldigvis gøre brug af biblioteket alle hverdage mellem kl. 10-19. Tillige yder biblioteket faglig vejledning mandag til fredag mellem kl. 10 og 16, hvis man ringer til tlf. 33 47 47 47. Dog kan man til tider opleve lang leveringstid på efterspurgte materialer.

I provinsen
Ligger advokatfirmaet i Jylland, så kan man f.eks. besøge Det Juridiske Bibliotek, som hører under Aarhus Universitet og ligger på adressen Bartholins Allé, bygning 340. Biblioteket har en omfattende samling af juridisk litteratur og tidsskrifter, som kan benyttes på stedet. Åbningstiderne omfatter alle hverdage fra 9-14, men bibliotekets litteratur kan også findes i bibliotekets database/katalog, som man kan få adgang til via hjemmesiden.

Ligeledes har Aalborg Universitets hovedbibliotek en betydelig samling af juridisk litteratur, artikler og databaser – bøgerne kan man få tilsendt, mens databaserne kun kan benyttes på biblioteket, bortset fra bibliotekets eget katalog ”Auboline”, som man kan søge i fra bibliotekets hjemmeside. Biblioteket ligger på Langagervej 2 og har åbent mandag til fredag fra 9.00 – 17.30.

På Fyn har Syddansk Universitet i Odense i de seneste par år opbygget en juridisk samling af litteratur og artikler. Som i Aalborg kan man desuden benytte bibliotekets juridiske databaser. Biblioteket, som ligger på Campusvej 55, kan besøges på hverdage fra 8.00 til 16.00 – onsdag dog helt til kl. 18.00.

Advokatsamfundet
Endelig har Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, et bibliotek med i alt cirka 4500 bøger og pt. 47 tidsskriftsabonnementer om økonomi, jura og ledelse. Biblioteket har gerne de nyeste udgivelser fra Thomson og DJØF. Biblioteket betjener huset men stiller også gerne materialerne til rådighed for læsning på stedet for alle Advokatsamfundets medlemmer i hverdagene fra kl. 9.00- 16.30. Bibliotekets materialer kan søges via en opstillet computer på biblioteket. Her er der to gange tre timer om ugen tilknyttet en bibliotekarstuderende, som meget gerne hjælper med at fremfinde relevant information.

Uanset hvilket bibliotek, man vælger, kan det lette fremfindelsen, hvis man på forhånd gør sig klart, hvad man mere præcist søger, og hvor hurtigt man har brug for den juridiske kilde.

Generelt kan advokatfirmaet selvfølgelig overveje, om ikke det var bedre selv at ansætte en bibliotekar – kontakt f.eks. Bibliotekarforbundet. Hvis opgaven er mindre, findes der også eksempler på, at flere firmaer deles om en bibliotekar eller alternativt har ansat en bibliotekarstuderende ”studentermedhjælper” med forstand på informationssøgning. Det sidste kan gøres ret nemt ved at sende et jobopslag til Danmarks Biblioteksskole på kan@db.dk.

Advokatsamfundet

www.advokatsamfundet.dk

Bibliotekarforbundet

www.bf.dk

Danmarks Biblioteksskole.

www.db.dk

Det Administrative Bibliotek

www.dab.dk

DJØF Forlagene

www.djoef-forlag.dk

Fakultetsbiblioteket for Samfundsvidenskab og Jura (KB)

www.kb.dk/yd/tj-sted/kbf/

Juridisk Bibliotek – Aarhus Universitet

www.jura.au.dk/bibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek Odense

www.bib.sdu.dk

Aalborg Universitetsbibliotek

www.aub.aau.dk