Advokaten 6 Aktuel information

Print Print
31-08-2006

 

Advokateksamen
Ved advokateksamen 19.-21. juni 2006 var der 119 advokatfuldmægtige til eksamen på den nye ordning. Der blev eksamineret i udvalgte fag inden for modulerne Fast ejendom og Miljø, Virksomhedsoverdragelse og Virksomhedsetablering. Af de 119 eksaminander bestod fem ikke, hvilket svarer til ca. fire procent. På den gamle ordning (12 moduler fordelt på fire semestre) var der to eksaminander, som begge bestod. For deltagere på den gamle ordning er sidste mulighed for at tilmelde sig eksamen 1. november 2006 med eksamen i januar 2007.

Nyt medlem af Advokatrådet kommer fra Esbjerg
Advokat Lars Lindhard, der før sommerferien trådte ind i Advokatrådet, kommer fra Advodan i Esbjerg og ikke som vi skrev i sidste nummer fra Odense. Vi beklager fejlen.

EU-Kommissionen: Lovpligtigt medlemskab sikrer regulering
EU-Kommissionen anerkender, at et lovpligtigt medlemskab er fundamentet for en effektiv selvregulering i de liberale erhverv. Det blev klart udtrykt af afdelingschefen i Kommissionens generaldirektorat for Konkurrence, Rüdiger Dohms, på en konference om liberale erhverv. ”Det er forkert at sige, at Kommissionen ikke anerkender betydningen af selvregulering. Det gør Kommissionen, og den anerkender også, at det lovpligtige medlemskab er forudsætningen for en effektiv selvregulering,” sagde han på ”European Day of Liberal Professions”, som blev arrangeret af EU's European Economic and Social Committee. Konferencen fandt sted 12. juni i Bruxelles og tiltrak deltagere fra liberale erhverv overalt i EU.

Advokatuddannelsen får fortsat flere deltagere
210 jurister har tilmeldt sig første modul af advokatuddannelsen til efteråret 2006. Det er det højeste antal i flere år, og til sammenligning var der i foråret 2004 kun 90 tilmeldte til første modul. Langt de fleste tilmeldte – ca. 90 procent – er autoriserede advokatfuldmægtige ansat på et advokatkontor. Cirka fem procent er advokatfuldmægtige ansat i organisationer og virksomheder, mens de sidste cirka fem procent ikke er advokatfuldmægtige.

Advokater til disciplinærorgan i ICC
Den internationale Straffedomstol i Haag (ICC) søger for øjeblikket advokater til et disciplinærorgan vedrørende overtrædelse af de regler for god skik, der gælder for forsvarere, når de møder for domstolen. Domstolen søger ligeledes en særlig kommissær til at undersøge sådanne mulige overtrædelser. Fristen for indlevering af ansøgning til ICC er den 15. september 2006. For at få flere oplysninger, kontakt ICC (www.icc-cpi.int) eller Mads Bundgaard Larsen i Advokatsamfundet (mbl@advocom.dk).

Kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Den 2. juni 2006 vedtog Folketinget lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Loven træder i stedet for de to centrale love, der hidtil har reguleret kommunernes og regionernes erhvervsaktiviteter.

Loven skal på den ene side skabe rammerne for et øget samspil mellem det offentlige og private virksomheder og på den anden side stramme og præcisere reglerne for kommunernes adgang til at udøve erhvervsaktiviteter. På områder, hvor der ikke umiddelbart er velfungerede konkurrence, kan offentlig-private selskaber være et første skridt til at få offentlige opgaver ud på markedet. Det offentlige skal imidlertid ikke kunne agere på markedet i forhold til hvilken som helst opgave. Det skal alene være i forhold til opgaver, der ikke tidligere har været udliciteret til private virksomheder. Det kan kun ske i selskaber med reel privat deltagelse, og disse selskaber må ikke i væsentlig grad afsætte produkter på det private marked.

Markedsføringslov trådt i kraft 1. juli 2006
Ved en fejl blev der i Advokaten nr. 5 i artiklen "Advokater skal skilte med pris og rabatter" angivet, at markedsføringsloven i sin hovedform træder i kraft 1. juli 2007. Dette skulle være 1. juli 2006.

Vikarer på Advojob
Advokaternes Serviceselskab udvider jobdatabasen Advojob, så virksomheder og personer nu også kan lægge virkaropgaver og vikarprofiler ind i basen, som i forvejen rummer stillingsopslag og cv'er. Advovikar er et selvstændigt afsnit på Advojob og har følgende kategorier: administration, bogholderi/regnskab, ejendomsadministration, translatør, korrespondent/BA og sekretær. Ligesom i Advojob er det brugerne selv, der indrykker annoncer, og der er automatiske match ved jobtype og geografi. Advovikar er gratis at benytte i resten af 2006. Herefter bliver prisen på en 30 dages annonce på en vikaropgave den samme som på en stillingsannonce. Læs mere på www.advojob.dk eller www.advovikar.dk.

Når forandring bliver hverdag i virksomheden
I gamle dage var forandring i virksomheden en undtagelse – i dag er det det normale. Sådan lyder det i indledningen til Steen Hildebrandts og Søren Brandis lille konkrete håndbog ”Forandringsledelse”, som netop er udkommet på Børsens Forlag. Bogen er meget praktisk orienteret og indeholder en række redskaber til at komme helskindet igennem en proces med forandring. De to forfattere henviser til en amerikansk undersøgelse, der konkluderede, at 70 procent af alle større forandringsprojekter mislykkes, i de fleste tilfælde på grund af de ansvarliges manglende evner til at lede forandringen. I en anden bog sætter Børsens Forlag fokus på kommunikation i forbindelse med forandringer i virksomheder. Bogens formål er at give et øjebliksbillede af de erfaringer og den viden, som danske virksomheder har fået efter at have gennemgået store forandringer. Den bygger bl.a. på en stor undersøgelse blandt danske virksomheder og indeholder interviews med de kommunikationsansvarlige i ti virksomheder. Bogen er skrevet af Benedicte Strøm og Esben Q. Harboe, begge fra kommunikationsvirksomheden Kaster+Strøm.