Advokaten 5 Succesfulde ledere forspilder muligheder

Print Print
26-06-2006

Af Anders Hjulmand, formand for Advokatrådets Erhvervsudvalg
Lars Kolind har skrevet en særdeles nyttig bog om, hvordan ledere kan gøre virksomheder mere innovative og bedre at arbejde i.

En af dansk erhvervslivs kendte ledere, Lars Kolind, har skrevet en fremragende debatbog: ”Kolind Kuren. Fra bureaukrati til vækst”. Bogen er ikke kun for ledere, men også for medarbejdere og andre der har lyst til at lade sig inspirere og derved skabe innovation på virksomheden/arbejdspladsen. Det er ikke kun ledelse i traditionelle erhvervsvirksomheder, bogen omhandler, men ledelse i alle former for organisationer. Enhver advokat, der er involveret/ interesseret i ledelse bør læse denne spændende rejsefører, der viser vejen fra en traditionel til en fremtidssikret organisation.

Inspiration til bogen har Kolind primært fået fra den forandringsproces, han var med til at gennemføre på Oticon først i 1990'erne, og som resulterede i, at Oticon, der efter en lang succesrig periode kom i krise, gennemførte en forandringsproces og herefter fik succes igen.

Kolinds tese er, at det er uundgåeligt – ja nærmest en naturlov – at en virksomhed, der har haft vækst og succes, kommer ind i en dødsspiral, og virksomheden vil dermed være på vej mod afgrunden. Bogen handler om, hvad man kan gøre for at undgå, at det kommer så vidt. Hvad man kan gøre for at puste nyt liv i virksomheden, og hvordan man kan skabe en ny platform for vækst og få en ny og sund livscyklus. Mange ledere forspilder muligheder, mens de har succes i virksomheden, og derfor betragter Kolind succes som roden til fiasko.

Bogen er meget praktisk og direkte brugbar, og enhver kan hente inspiration til brug  for egen virksomhed. Kolind åbner op for alle sine erfaringer i bogen og stiller en konkret værktøjskasse til rådighed for læseren. Disse værktøjer får man sjældent så direkte og konkret serveret, som det gøres i bogen, da de oftest vil være værdifulde hemmeligheder hos managementfirmaer. Som Kolind skriver, så håber han at yde et bidrag til bekæmpelsen af bureaukrati, selvtilstrækkelighed og arrogance – hans ønske med bogen er at opnå stigende velstand i virksomhederne, gladere medarbejdere og mere tilfredse forbrugere og i sidste instans et bedre samfund.

Bogen består af fem dele. Først beskriver han, hvorfor succes ofte bliver til fiasko. Derefter beskriver han en ny platform for vækst, der hviler på fire grundpiller: mening, partnerskab, samarbejde og lederskab. I den tredje del af bogen åbner han sin værktøjskasse for læseren med syv konkrete værktøjer, som lederen kan bruge, hvis han ønsker at gøre sin organisation mere innovativ og bedre at arbejde i. I fjerde del af bogen undervises i, hvordan værktøjerne kan bruges på tre konkrete cases: på folkeskolen, på en fagforening og på den amerikanske bilindustri. Denne del af bogen er det væsentlige, nemlig hvordan der kan foretages et kvantespring i udviklingen for virksomheden – under en ny ledelsesplatform – for at udgå dødsspiralen. I et afsluttende appendix er historien om Oticon og den efterfølgende forandringsproces, der blev gennemført i virksomheden beskrevet.

Som en meget inspirerende del af bogen stiller Kolind løbende en række udfordrende spørgsmål til læseren til brug for dennes egen virkelighed og til inspiration for at arbejde videre med egen virksomhed. Prøv at besvare disse spørgsmål, og du vil blive klogere på virkeligheden.

Bogen er let læselig, overskuelig og enkel i sin opbygning med klare og tydelige budskaber, og det kræver ingen særlige forkundskaber til ledelse for at læse den. Bogen har som nævnt konkrete værktøjer, der direkte kan anvendes af læseren, ligesom Kolind har etableret  to hjemmesider hvor læsernes erfaringer kan deles: ”thesecondcycle.com” (engelsk) og ”Kolindkuren.dk” (dansk).

Jeg kan ikke opfordre nok til, at enhver, der interesserer sig for ledelse, læser bogen og lader sig inspirere til forandring.

Lars Kolind: Kolind Kuren. Fra bureaukrati til vækst. Jyllands-Postens Forlag .


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2006/Advokaten 5/Succesfulde ledere forspilder muligheder.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.