Advokaten 5 Bliv en bedre procedør

Print Print
26-06-2006

Af advokat Kim Utzon Jybæk, formand for Uddannelsesudvalget og direktør Helle Pallesen, Advokaternes Serviceselskab.
Det er vigtigere end nogensinde, at advokaterne er uddannede og velkvalificerede til at føre retssager for alle instanser. Derfor udbydes nu en helt ny  uddannelse i retssagsbehandling og procedure.

Uanset at alle advokater har ret til at møde i de danske byretter og forventes at levere en god præstation som led i et grundlæggende advokathåndværk, er det et faktum, at mange advokater ikke møder i retten i erkendelse af, at deres evner og interesse ligger i andre opgaver.

Det må også erkendes, at nogle sager kunne være ført mere overbevisende og hensigtsmæssigt. Det fremføres ofte, at anvendt tid ved retssagsarbejde og indtjening ikke står i et rimeligt forhold – som om det er forhold, der ikke kan gøres noget ved! En anden grund kunne måske være, at advokaten simpelthen ikke har et godt nok greb om proceduren og det forberedende arbejde.

Advokaternes Serviceselskab har i mange år udbudt kurser i retssagsbehandling, procedureøvelser i landsretterne og procedure i Højesteret. Disse kortere kurser supplerer vi nu med en egentlig uddannelse i retssagsbehandling og procedure.

Specialist i procedure
Der står stor respekt om de advokater, der virkelig mestrer proceduren. Det gælder både i og uden for branchen. Proceduren er noget af det ypperste i advokatgerningen, og hvem vil ikke inderst inde gerne være kendt for at være en god procedør?
I Advokatrådets uddannelsesudvalg mener vi, at retssagsbehandling skal betragtes som et speciale. Men hvordan bærer man sig ad med at blive specialist i procedure? Det kan være svært, hvis man f.eks. er på et kontor, hvor tilgangen af retssager er begrænset, eller hvor sagerne enten er i den helt lette eller meget tunge afdeling, og derfor ikke er velegnede som ”træningssager”. Dertil kommer, at der skal være erfarne procedureadvokater, der har tid til at videregive deres erfaringer samt tid til at lytte og vejlede de yngre advokater, der gerne vil lære procedørkunsten. Tiden kniber det desværre alt for ofte med.

Sammen med Serviceselskabet har uddannelsesudvalget derfor sat ”Advokaternes Procedøruddannelse” i søen. Her er muligheden for i et koncentreret forløb at lære, hvad det ellers kan tage lang tid at erkende i egen praksis eller med bistand fra andre kolleger. Ved tilrettelæggelsen af denne uddannelse, har vi inddraget de erfaringer, som allerede er indhøstet fra uddannelsesforløbene Mediatoruddannelsen og Voldgiftsdommer-uddannelsen.

Et håndværk
Retssagsførelse er et håndværk, hvor kendskab til retsplejeloven og andre processuelle bestemmelser kun er en lille del af kravene til den dygtige advokat. Advokaternes Procedøruddannelse handler om de praktiske færdigheder, advokaten skal besidde. Den handler blandt andet om skriftlig og mundtlig formidling i retssagens konkrete sammenhæng, om betydningen af analyse og strategi i sagens førelse, om praktiske råd og vink, om afhøring af parter og vidner, om skønsforretninger og om det nødvendige beredskab til at håndtere det uventede.

Undervisningen er casebaseret. Inden for hvert emneområde vil undervisningen bestå i øvelse, teori og refleksion – i forskellig rækkefølge. Læs mere om de pædagogiske tanker bag uddannelsen i Advokatservice nr. 3 eller på Advokatnet under kurser.

Under instruktion af landets bedste og mest erfarne procedører og med mulighed for sparring og erfaringsudveksling med andre kursister vil deltagerne på egen krop komme gennem en række øvelser, der har til formål at styrke færdighederne som procedør.

Målgruppen
Deltagerne bør have lidt erfaring med retssagsbehandling, og i hvert fald skal man kende regelgrundlaget.  Det vil dog ikke være korrekt at opstille krav om, at man skal have gennemført et bestemt antal sager eller have virket i et bestemt antal år.

Lakmusprøven for, om kurset er noget for dig er måske blot at spørge om følgende: ”Kan jeg godt lide at procedere, og er det et håndværk, som jeg gerne vil bruge nogle kræfter på at blive bedre til?” Er svaret ja, så er uddannelsen noget for dig.