Advokaten 5 Aktuel information

Print Print
26-06-2006

 

Ny advokat i Advokatrådet
Efter fem år i Advokatrådet har Peter Christensen, Esbjerg, valgt at overlade pladsen i rådet til kredsens suppleant Lars Lindhard. I sin tid i Advokatrådet har Peter Christensen bl.a. været formand for Responsumudvalget og udvalget om kredsenes fremtid, hvis rapport fra 2003 er en del af grundlaget for arbejdet i det nuværende Strukturudvalg, der har til opgave at kigge på den fremtidige organisering af Advokatsamfundet. Det nye rådsmedlem Lars Lindhard er 53 år og fra Advodan i Esbjerg. Han er beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og arbejder desuden med lejeret, selskabsret og civile retssager.

Gevinst for samfundet ved privat lønindeholdelse
Det danske bruttonationalprodukt vil stige med næsten ni mia. kr., statens skatteindtægter vil vokse med fem mia. kr., og der vil skabes 7500 nye job, hvis der bliver indført mulighed for privat lønindeholdelse i kreditsystemet. Det vurderer Copenhagen Economics i en ny samfundsøkonomisk undersøgelse, som firmaet har lavet for Danske Inkassoadvokater og Dansk Inkasso Brancheforening. Hvert år udebliver betalinger for mellem 15 og 20 mia. kr. i Danmark, og det vil ifølge Copenhagen Economics ændre sig, hvis vi her i landet får et system, der ligner det norske. Her kan private virksomheder gå til skyldnerens arbejdsgiver og få udlæg i en del af lønnen, indtil gælden er betalt. I Norge lykkes det at hente mere end 85 procent af gælden hjem, mens tallet kun er 40 procent i Danmark. Copenhagen Economics vurderer, at muligheden for privat lønindeholdelse vil give ekstra administration til de virksomheder, der beskæftiger dårlige betalere. Men det vil være små omkostninger, som mere end rigeligt vil opvejes af besparelserne i de afdelinger, der beskæftiger sig med regninger og rykkere. I Danmark har det offentlige allerede mulighed for lønindeholdelse. Copenhagen Economics har tidligere lavet økonomiske analyser for EU-Kommissionen, den danske regering og for Advokatsamfundet.

Advokater omfattes delvist af servicedirektiv
På et møde d. 29. maj 2006 har EU's ministre besluttet, at følge Kommissionens hidtidige hårde linie over for advokater. Det betyder, at advokater alligevel omfattes af Servicedirektivet for så vidt angår de områder, som advokatsektor direktiverne ikke dækker. Den Europæiske sammenslutning af Advokatråd (CCBE) er bekymrede, fordi denne retstilstand ifølge CCBE vil give en lang række praktiske problemer for fremtidens grænseoverskridende advokatvirksomhed. Som noget nyt har Rådet foreslået, at notarer og fogeder skal være undtaget fra servicedirektivet. CCBE ser dette ændringsforslag som en mulighed for at få igennem, at også advokater undtages, og vil arbejde herfor forud for direktivets anden læsning i Parlamentet.