Advokaten 5 ATP-pensionen udbetales ikke til boet

Print Print
26-06-2006

Af Ellen Dalsgaard Zdravkovic, kundechef  i ATP

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) mod­tager dagligt skrivelser fra advokater, der som bobestyrere ønsker afdødes indestående i ATP udbetalt til boet.

Det beror på en misforståelse, idet ATP Livslang Pension ikke udbetales til boet.

Forklaringen er, at ATP Livslang Pension er en ordning, der bygger på forsikringsprincip­pet. Det er politisk besluttet af Folketinget, at ATP skal yde en individuel alderspension, og at der derudover skal være en engangsud­betaling til efterladte ved død.

Som navnet antyder udbetales ATP Livslang Pension hele livet – fra man går på pension, til man dør – uanset om man bliver over 100 år. Forsikringsprincippet indebærer, at de, der lever længe, nyder godt af indbetalingerne fra dem, der dør tidligt. Det er et fællesskab og en solidaritet, der svarer helt til det, man kender fra mange andre pensionsordninger – herunder folkepensionen.

ATP Livslang Pension indeholder også en livsforsikring til efterladte ægtefæller, sam­levere og børn under 21 år. Som hovedregel vil de automatisk få udbetalt 45.000 kr. fra ATP.

ATP Koncernen administrerer også den Særlige Pensionsopsparing, hvor indbetalin­gerne dog p.t. er sat i bero af regeringen. Mod­sat ATP Livslang Pension er SP-pensionen en personlig pensionsopsparing. Overskydende SP-pension vil derfor ved dødsfald blive ud­betalt til boet.

Man kan læse mere om ATP Livslang Pension på www.atp.dk.