Advokaten 4 Pro bono batter

Print Print
22-05-2006

Af Pia Møller, pressechef
Både i advokatfirmaer og i andre virksomheder i Storbritannien fylder frivilligt gratis arbejde stadig mere. Det er en væsentlig del af de CSR-programmer, som både medarbejdere og kunder efterspørger.

I løbet af arbejdsdagen finder advokaten tid til at rådgive en lokal frivilllig hjælpeorganisation med nogle juridiske problemer – uden regning. En anden advokat giver hurtige juridiske råd på e-mail. En tredje stiller hver uge op i en af de mange jura-klinikker, der minder lidt om de danske advokatvagter.

Der er mange måder at yde gratis juridisk hjælp på, hvis man er en af de ca. 2000 britiske advokater, der er med i den frivillige organisation Solicitors Pro Bono Group, der i det daglige arbejde opererer under navnet Law Works. Organisationen finansieres af advokatfirmaer, private virksomheder og staten. Formålet er at skabe de nødvendige rammer for, at engelske advokater kan lave pro bono arbejde.

- De betaler os faktisk for at hjælpe dem med at arbejde gratis, fortæller Graham Bucknall, der er leder af Law Works web- og teknologiservice.

Graham Bucknall deltog i slutningen af marts i en konference i København arrangeret af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der er rådgiver for regeringen og Folketinget. Temaet for konferencen var samarbejde mellem frivillige organisationer og erhvervsliv, og hvordan Danmark kan lære af Storbritannien på dette område.

I USA og England har der altid været en større tradition for frivilligt hjælpearbejde end i f.eks. Danmark og andre europæiske lande. I de senere år er hjælpearbejdet imidlertid i stigende grad blevet en integreret del af mange virksomheders værdigrundlag og noget, som de ansatte får lov til at bruge en del af deres arbejdstid på, fortalte de britiske oplægsholdere.

I 2005 fik 26.000 mennesker hjælp af de advokater, der er organiseret i Law Works. og målet er i løbet af næste år at komme op på at hjælpe 45.000 mennesker om året. Målgruppen er dem, der ikke kan få juridisk hjælp, fordi de ikke er dækket af retshjælpsordninger og ikke selv har råd til at betale for en advokat.

- Og så er der faktisk også en del, der er så bange for at gå til en advokat, at de aldrig får hjælp. Dem forsøger vi også at komme i kontakt med via vores tilbud, siger Graham Bucknall.

Den hjælp, borgerne får hos advokaterne i Law Works, kan være ganske omfattende, spændende lige fra en halv times hurtig rådgivning til organisationens længste rådgivning, hvor en advokat lavede 90 timers gratis arbejde i en enkelt sag.

- Der er 100.000 solicitors i England og Wales. Det er en gruppe mennesker med et godt liv og en god indtægt, og de vil gerne give noget tilbage til samfundet, siger Graham Bucknall.

God træning for unge advokater
Det er både partnere og yngre advokater, der deltager i Law Works arbejde – men de unge er langt i overtal. Advokatvirksomhederne oplever, at de unge jobsøgende er meget optaget af frivilligt arbejde og ofte ved jobsamtalen spørger til firmaets pro bono programmer.

Og både de unge og advokatfirmaerne betragter arbejdet i Law Works - og især i de juridiske klinikker – som en god træning for unge advokater.

- Mange af dem er lige kommet ind på et af de store kontorer, og her går der lidt tid, før de bliver sluppet løs på de store klienter. I klinikkerne får de masser af sager, taler med klienter, laver deres egne analyser og får løst problemerne. Det giver dem alle de kvalifikationer, de skal bruge for at stige opad i advokatfirmaet.

Graham Bucknall afviser, at der er en risiko for, at unge uerfarne advokater kommer til at give de forkerte råd. Han henviser til, at alle der arbejder i klinikkerne får tilbudt en basal uddannelse i socialret og familieret, som de fleste spørgsmål drejer sig om.

- Er du en dygtig nok advokat til at arbejde i et advokatfirma, så er du også dygtig nok til Law Works. Vi har desuden den politik, at hvis du ikke er kvalificeret til at løse det problem, du står overfor, så siger du det og henviser til en anden advokat, der er.

Dertil kommer, at de advokater, der tager pro bono sager som en del af det daglige arbejde på kontoret, ofte kun arbejder med den type sager, de er specialiseret i.

For fem år siden var Storbritannien ifølge Bucknall langt bag efter USA i forhold til advokaters pro bono arbejde. Sådan er det ikke længere, siger han. Og det skyldes, at de helt store advokatfirmaer har fået politikker på området.

- Advokater er jo generelt ikke det mest respekterede folkefærd, og det her hjælper faktisk på deres image. Vi oplever næsten hver eneste uge, at der er historier i medierne om pro bono arbejde.

- Advokatfirmaerne oplever også, at det i stigende grad er et krav fra deres store erhvervsklienter, at de har et CSR-program, hvor frivilligt arbejde indgår som en væsentlig del. Ellers får de ikke opgaverne.

Han fremhæver, at nogle af de største firmaer, f.eks. Clifford Chance og Freshfields Bruckhaus Deringer er medlemmer hos Law Works og laver glittede brochurer om Corporate Social Responsibility (CSR) og pro bono.

- Når de største gør det, så har de firmaer, der anser sig som ligesindede, ikke råd til at lade være.

Revisorerne gør det også
I revisionsvirksomheden KPMG mærker man også tydeligt, at i hvert fald de britiske erhvervsvirksomheder lægger vægt på, om deres rådgiver har et socialt engagement. KPMG i Storbritannien har som led i sin CSR-politik en række programmer, hvor medarbejderne også i arbejdstiden kan lave frivilligt arbejde, bl.a. arbejde med uddannelse eller hjælpe hjemløse. 35 procent af de 9.900 ansatte har taget imod tilbuddet om at bruge arbejdstid på at lave frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

- Vi har syv værdier, og en af dem er at være engageret i lokalsamfundet. Vores programmer giver medarbejderne en nem måde at efterleve den værdi på.

- Vi straffer ikke de medarbejdere, der ikke gør det. Men når du når til et vist niveau i virksomheden, er det et krav for at komme videre, fortæller Justine Bentham, der er leder af CSR i KPMG.

Hun fortæller, at det frivillige arbejde er mest udbredt i KPMG's britiske afdelinger, mens det er nyt i resten af Europa. Hun tror dog, at det vil brede sig, fordi mange virksomheder anser frivilligt arbejde i lokalsamfundet som en vigtig del af CSR.

- Vi gør jo bare det, som vi råder vores kunder til at gøre, siger hun.

Justine Bentham understreger, at CSR er noget af det vigtigste for at tiltrække den gode arbejdskraft. og her bakkes hun op af David Halley fra den britiske organisation Business in the Community.

- Moderne medarbejdere vil være stolte af deres firma og dets værdier. Programmer for frivilligt arbejde giver dem en måde, hvor de konkret kan være det. Og undersøgelser viser, at medarbejdere, der har deltaget i frivillligt arbejde, bliver længere i firmaet end de, der ikke har, siger han.

- Firmaerne gør det ikke kun for at få et bedre image. De oplever også en konkret nytte. F.eks. er der et stort engelsk forsikringsselskab, der arbejder med unge arbejdsløse og hjemløse. Det gør de selvfølgelig også, fordi de håber, at de unge holder op med at lave indbrud og stjæle biler og dermed forøge forsikringspræmierne.

MAQS Law Firm har politik for pro bono
Flere danske advokatfirmaer har en nedskrevet politik om pro bono arbejde. Et af dem er MAQS Law Firm, der arbejder i Danmark, Sverige, Estland og Polen. MAQS Law Firm fortæller på hjemmesiden www.maqs.com, at firmaet gratis rådgiver f.eks. sportslige, kulturelle og sociale foretagender.

- Vi fortæller om vores pro bono arbejde på hjemmesiden, fordi vi gerne vil vise folk, at vi indgår i en samfundsmæssig sammenhæng. Vi er aktive i samfundet og tager et ansvar for den helhed, vi er en del af. Hvis ikke vi, der har overskud til det, skal gøre det, hvem skal så, siger managing partner Jens Elmerkjær.

- Det er noget, vi opfordrer vores advokater til at gøre, men det er ikke styret fra mit bord, og jeg kender ikke til alt det arbejde, der bliver gjort, tilføjer han.

De ca. 40 advokater/jurister hos MAQS Law Firms kontor i København arbejder gratis for en række meget forskelligartede foreninger og organisationer, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Natteravnene, en højskole, musikalske foreninger, kirkelige organisationer, sportsklubber og en FN-organisation.

Uden at have det fulde overblik over gratisarbejdet i advokatvirksomheden, så gætter Jens Elmerkjær på, at bortset fra nogle få undtagelser, så laver alle advokater i et eller andet omfang gratisarbejde.

- Og så er der nogle få, der laver rigtig meget.

Jens Elmerkjær blander sig ikke i, om advokaterne laver pro bono arbejde i arbejdstiden eller fritiden.

- Jeg ved det simpelthen ikke. Hvis en advokat i løbet af arbejdsdagen i dag har fundet tid til at arbejde gratis, er det bare fint. Vi stiller nogle krav til deres omsætning, som de skal leve op til. Men vores krav til omsætning afspejler også vores holdning om, at der skal være plads til en tilværelse uden for advokatkontoret, siger han.

Solicitors Pro Bono Group – Law Works
280 lokalgrupper med i alt 2000 advokater
26.000 mennesker blev hjulpet i 2005 – en samlet værdi af juridisk rådgivning på over 70 mio. kroner, vurderer rogansationen.

Pro bono programmer:
Mediationsprogram
Gratis rådgivning af lokale non-profit foreninger
Web-rådgivning
Juridiske klinikker – advokatfirmaerne deltager ikke kun med advokater, men også med administrativt personale fra advokatkontoret.
Klinikkerne er det eneste program, som kræver, at advokaterne forlader kontoret. Resten kan indpasses i arbejdsdagen.

Kilde: Solicitors Pro Bono Group

Danske advokaters gratis-arbejde
Hver eller hver anden uge giver advokater gratis juridiske råd i  landets 110 advokatvagter – eller retshjælp som det hedder nogle steder. Hvert år opsøger omkring 20.000 mennesker advokatvagterne.

Der er tradition for, at mange advokatkontorer jævnligt løser sager gratis eller for en beskeden betaling, hvis klienten ikke er dækket af retshjælp og ikke har råd til at betale sagens omkostninger.

En lang række danske advokatkontorer har på deres hjemmesider juridiske brevkasser, hvor borgere kan få gratis råd via e-mail.