Advokaten 4 Advokat-revisor idømt bøde

Print Print
22-05-2006

Af Lars Økjær Jørgensen, advokat, sekretariatet
Advokatrådets tilsyn med advokater og deres autoriserede fuldmægtige indebærer også, at der må skeles til revisorernes indsats.

I denne tid er Advokatrådets tilsyn i vidt omfang fokuseret på advokaternes behandling af betroede midler. Fristen for at indsende klientkontoerklæringer er for længst sprunget, og som det desværre er tilfældet hvert år, må Advokatrådet indbringe en række advokater for Advokatnævnet for ikke at have indsendt klientkontoerklæringen. Særlig i gentagelsestilfælde er det en alvorlig sag, der ifølge Advokatnævnets praksis kan føre til frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

Advokatrådets gennemgang af klientkontoerklæringerne er i vidt omfang afhængig af, at advokatens revisor har udvist omhu og været pligtopfyldende ved udfyldelse af sin del af erklæringen. Det er desværre ikke altid tilfældet. For nogle måneder siden fandt Advokatrådet anledning til at gennemføre en revisorundersøgelse hos en advokat. Rapporten fra rådets revisor afslørede, at advokaten i en lang periode overhovedet ikke havde foretaget bogføring og derfor heller ikke havde gennemført daglig regulering. Advokatens egen revisor derimod havde i klientkontoerklæringen bekræftet, at der for den samme periode var blevet både bogført og reguleret dagligt.

Som følge af klientkontoerklæringens indhold indklagede sekretariatet advokatens revisor for Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer, der ved sin kendelse nu har pålagt revisoren en bøde på 50.000 kr. Det hedder i kendelsen bl.a.:

”Ved fastsættelsen af den disciplinære sanktion har Disciplinærnævnet særlig lagt vægt på, at det af hensyn til Advokatrådets lovpligtige tilsyn med advokaters behandling af betroede midler er afgørende, at Advokatrådet kan have tillid til de erklæringer, som en revisor afgiver i henhold til klientkontovedtægtens bestemmelser herom samt Revisionsinstruksen vedrørende afgivelse af klientkontoerklæringer.”