Advokaten 2 Samarbejde om ny boligportal

Print Print
13-03-2006

Af Kristina Czigany, juridisk konsulent og sekretær for Advokatrådets Privatretsudvalg
Advokatsamfundet og Forbrugerrådet samarbejder med Erhvervs- og Byggestyrelsen om en ny boligportal, der skal hjælpe boligejere, der vil købe, sælge eller bygge ny bolig.

Som led i regeringens oplæg til nye initiativer på boligområdet under devisen ”Bedre og billigere bolighandel”, blev det i februar 2005 besluttet at etablere boligportalen Boligejer.dk. Portalen, som drives af Erhvervs- og Byggestyrelsen, er rettet mod forbrugere, der vil købe og sælge egen bolig samt bygge/ombygge egen bolig. Den skal gøre det nemmere og billigere for forbrugerne at få oplysninger om boligen. Boligejer.dk kommer derudover til at indeholde en række informationer om ret og pligt ved bolighandel, en let forståelig guide til en god bolighandel samt oplysninger om og en række redskaber til, hvordan man kan lave et delvist selvsalg. Portalen skal samtidig give forbrugeren mulighed for at ruste sig inden mødet med de professionelle rådgivere.

Boligejer.dk vil endvidere bygge på Den Offentlige Informationsserver (OIS), hvis datasamling vil blive udvidet i forhold til i dag med en række nye ejendomsdata, f.eks. oplysninger fra tingbogen, rådighedsindskrænkninger, energimærket samt digitale kort. I første fase er der opbygget et skelet, som i de næste faser vil blive udfyldt med de data og dokumenter, som findes i digital form. På længere sigt er det målet, at man kun skal henvende sig et sted på internettet for at få oplysninger, som man i dag skal henvende sig til amter, kommuner og statslige myndigheder for at få. Håbet er, at portalen dermed også bliver et nyttigt redskab for de professionelle aktører på markedet, bl.a. advokater.

Boligejer.dk er struktureret således, at der er tre indgange, nemlig ”Køb af bolig”, ”Salg af bolig” og ”Byggeri”. Under indgangene ”Køb af bolig” og ”Salg af bolig” findes dels en trin for trin vejledning, der guider forbrugeren igennem henholdsvis købs- og salgsprocessen, dels en finansieringsguide, der supplerer trin for trin vejledningerne. Der vil fra siderne være links til forskellige redskaber, der kan hjælpe forbrugeren med at orientere sig inden mødet med den professionelle rådgiver. Det kan f.eks. være vedrørende prisfastsættelse af boligen i forbindelse med salg, boligbudgetter, attester m.v.

Erhvervs- og Byggestyrelsen henvendte sig i starten af 2005 til flere af de private organisationer, heriblandt Advokatsamfundet og Forbrugerrådet, med henblik på en dialog om brugen af organisationernes eksisterende services og dokumenter på Boligejer.dk. For Advokatsamfundet og Forbrugerrådets vedkommende drejede henvendelsen sig særligt om muligheden for et samarbejde omkring brugen af forbrugerpjecen ”Din Boligguide”, som de to organisationer i fællesskab udgiver. Erhvervs- og Byggestyrelsen ønskede at benytte guiden som udgangspunkt for portalens juridiske del omkring trin for trin vejledningerne i såvel salgs- som købsdelen omkring bolighandel.

Advokatsamfundet har sagt ja tak til at indgå i samarbejdet og har opfattet henvendelsen som en oplagt mulighed for at præge indholdet af portalen og ligeledes sikre, at de informationer, som kommer til at ligge på Boligejer.dk, er retvisende. Samarbejdet må endvidere opfattes som en naturlig forlængelse af det samarbejde, Advokatsamfundet længe har haft med Forbrugerrådet om udgivelsen af ”Din Boligguide”, dog nu med et ændret indhold og i en ændret version.

Formålet med samarbejdet er i hovedtræk, at give brugeren af portalen:

  • fuldt overblik over processerne i forbindelse med køb og salg af bolig, 
  • forsyne brugerne med valid og uvildig information, som bidrager til at kvalificere dem til møder med rådgivere og mæglere,
  • at påvise over for brugerne, hvornår i processen det er vigtigt at få professionel rådgivning
  • og at forsyne brugerne med information om de dele af processen, man som forbruger evt. kan gennemføre på egen hånd.

Advokatsamfundets og Forbrugerrådets rolle i samarbejdet er at gennemlæse og rette portalens tekster til for så vidt angår trin for trin vejledningerne og finansieringsguiden samt forestå en løbende vedligeholdelse og opdatering af sidernes informationer.

Samarbejdet mellem styrelsen, Forbrugerrådet og Advokatsamfundet er foreløbig aftalt frem til udgangen af 2007. Hvis Boligejer.dk bliver en succes forventes det at blive forlænget.