Advokaten 2 Danske og svenske advokater vil samarbejde

Print Print
13-03-2006

Af Pia Møller, pressechef
Den nye forening Øresundsadvokater vil styrke netværket over sundet og gøre advokaterne bedre til at yde rådgivning om forhold på den anden side af broen.

En sydsvensk advokat skal rådgive en klient, der har fået tilbudt et job i København og overvejer, om han skal flytte eller blive boende. Han vil gerne vide noget om ansættelses- og skatteforhold på den anden side af sundet. En sjællandsk advokat skal hjælpe en mangeårig erhvervsklient med at etablere en filial i Skåne.
Begge disse advokater kan have glæde af den nye dansk-svenske forening Øresundsadvokater, der blev stiftet i januar, mener den svenske advokat Annika Boström, der er formand i den nystiftede forening.

- Jeg oplever selv i stigende grad at få spørgsmål om forhold på den anden side af sundet, det gælder både fra erhvervsklienter og privatklienter. Dertil kommer flere henvendelser fra danskere om svenske forhold. For at give dem et godt råd, er jeg faktisk også nødt til at kende til forholdene i Danmark. Jeg tror, der generelt blandt advokater i Sydsverige er brug for et bedre kontaktnet over Øresund.

Annika Boström er advokat i firmaet Wistrands Malmø-afdeling og specialiseret i insolvensret og erhvervsrådgivning. Inden for begge områder får hun ofte spørgsmål om forhold i Danmark. Det kan f.eks. være, hvis et dansk datterselskab er involveret.

- Jeg håber, netværket vil styrke min viden om konkrete juridiske forhold og om den danske kultur. Vi kan helt sikkert lære af hinandens forskelligheder, både når det handler om forretning og kultur.

Øresundsadvokater får sekretariat i Advokaternes Serviceselskab i Danmark, og her tror direktør Helle Pallesen, at der vil være stor interesse for foreningen. Hendes håb er, at den kan samle op mod 150 medlemmer.

- Tidligere har man talt meget om mulighederne i Øresundsregionen, men udover nogle konferencer er der ikke sket så meget. Nu kan vi se, at der er københavnske firmaer, der specialiserer sig på området og får god forretning ud af det. Tiden er moden. Flere og flere mennesker bor i Sverige og arbejder i Danmark, Øresundsbroen bliver brugt mere, og den usynlige mur er ved at være væk.

- I dag er det måske under fem procent af de danske advokater, der har forbindelser og samarbejder over sundet. Nogle af de store firmaer har faste samarbejdspartnere i Sverige og enkelte advokatfirmaer dækker hele Norden. Men det er de færreste, der har netværket i dag, siger hun.

Formålet med Øresundsadvokater er dels at skabe et netværk mellem advokater i Øresundsregionen, så det f.eks. bliver lettere at henvise til en advokat i nabolandet. Samtidig skal en række seminarer med fagligt indhold gøre medlemmerne bedre i stand til at yde rådgivning over sundet. Planen er, at foreningen to til tre gange om året holder faglige arrangementer. Udover den konkrete jura, vil der også være fokus på de kulturelle forskelle i regionen.

- Vi kan have nok så meget viden om fakta og jura. Hvis vi ikke har fokus på det kulturelle, så kommer vi ingen vegne. Det er helt afgørende for, at f.eks. en virksomhedsetablering lykkes, siger hun.

Omkring det kulturelle tilføjer Annika Boström, at der er nogle klare sproglige barrierer, som et øget samarbejde kan være med til at nedbryde.

- Det skal helst være sådan, at vi kan tale hvert sit sprog, når vi skal samarbejde. Det er jo absurd, hvis vi er nødt til at tale engelsk.

For at blive medlem af Øresundsadvokater skal man være advokat i en advokatvirksomhed og medlem af enten det danske eller det svenske advokatsamfund. Næstformand i foreningen er den danske advokat Peer B. Petersen fra Philip & Partnere.
Øresundsadvokater arbejder på at etablere en hjemmeside www.oresundsadvokater.dk, hvor der vil være en liste over alle de advokater, der er medlem af foreningen. Listen kan benyttes af både advokater og klienter, der vil finde en advokat med interesse for rådgivning i Øresundsregionen.

Arrangementer i Øresundsadvokater
I foråret holdes et seminar om forretningsudvikling – hvad skal der til, hvis man vil satse målrettet på rådgivning over Øresund? Dagen afsluttes med et indlæg om de kulturelle forskelle.
Næste arrangement handler om etablering af virksomhed på begge sider af Øresund med fokus på de steder, hvor reglerne er forskellige.
Blandt de øvrige emner, der arbejdes med, er køb af bolig, arbejdsretlige forhold og familie- og udlændingeret.

Nordic Lawyers Academy
Advokatsamfundene i Norden arbejder sammen om fællesnordiske efteruddannelsestilbud i Nordic Lawyers Academy. På programmet for i år er følgende arrangementer:

Familie- og arveret i Norden – Oslo den 20.-21. april.

Udfordringer i nordiske kartelsager – Helsinki 4.-5. maj.

Drift af advokatvirksomhed i Norden – Færøerne den 23.-27. august.

Ansættelsesret i Norden – København 12.-13. oktober.