Advokaten 2 Autorisering af advokatfuldmægtige

Print Print
13-03-2006

Af Mads Bundgaard Larsen, juridisk konsulent, Sekretariatet
Advokatfuldmægtige kan ikke autoriseres med tilbagevirkende kraft, mener Advokatsamfundets sekretariat.

En autoriseret advokatfuldmægtig kan møde til domsforhandling i byretten i stedet for sin principal. Det kan en advokatfuldmægtig, som ikke er autoriseret, ikke. Derfor tæller tiden som autoriseret advokatfuldmægtig mere end tiden som ikke-autoriseret advokatfuldmægtig, når fuldmægtigen senere søger Justitsministeriet om selv at blive advokat.

I mange tilfælde anmoder advokater den lokale ret om at autorisere en fuldmægtig med tilbagevirkende kraft. Altså fra et tidspunkt, der ligger før det tidspunkt, hvor fuldmagten indleveres til byretten sammen med den nødvendige dokumentation.
Efter sekretariatets opfattelse indeholder retsplejeloven ingen mulighed for at blive autoriseret advokatfuldmægtig med tilbagevirkende kraft.

Det ville også være mærkeligt, hvis man kunne give en anden lov til at møde for sig i retten med tilbagevirkende kraft. Man bliver efter sekretariatets opfattelse nødt til at indrette systemet sådan, at man ved domsforhandlingens start kan konstatere, om parterne er mødt eller ej. Med andre ord kan man ikke køre hele domsforhandlingen igennem og så håbe på, at en fuldmægtig, som ikke er autoriseret, senere hen bliver det med tilbagevirkende kraft.

Autorisation af advokatfuldmægtige er en domstolsafgørelse, og afgørelsen hviler på en fortolkning af retsplejeloven, som ikke indeholder nogen udtrykkelig regel om autorisation med tilbagevirkende kraft. Derfor ser man i praksis, at advokatfuldmægtige rent faktisk bliver autoriseret med tilbagevirkende kraft.

Københavns Byret er et af de steder, hvor man navnlig af hensyn til advokatfuldmægtigenes praktiske virkelighed har anlagt en mere lempelig fortolkning af reglerne. Ifølge byrettens nuværende praksis kan en advokatfuldmægtig således regne med, at autorisationen kan komme til at gælde fra første arbejdsdag, hvis fuldmagten bare kommer frem til byretten senest en måned efter.

Men i de sager, hvor fuldmægtige, advokater eller andre spørger Advokatrådets sekretariat, vil svaret altså være, at man efter sekretariatets opfattelse ikke kan autoriseres som advokatfuldmægtig med tilbagevirkende kraft.

Det er derfor vigtigt, at sagsgangen i advokatfirmaet tilrettelægges sådan, at anmodning om autorisation for nyansatte advokatfuldmægtige indleveres til retten, så snart der er dokumentation for bestået kandidateksamen. Der er ikke noget til hinder for at sende anmodningen om autorisation til retten før det tidspunkt, autorisationen skal gælde fra, eller før den faktiske tiltrædelsesdag. På den måde vil der være styr på sagerne allerede den første dag, den autoriserede advokatfuldmægtig møder på arbejde.

Reglerne omtalt i denne artikel findes i retsplejelovens kapitel 13 og 12. Københavns Byret har beskrevet sin praksis på byrettens hjemmeside under www.domstol.dk, hvor man også kan finde mere praktisk information om autorisationen.