Advokaten 2 Aktuel information

Print Print
13-03-2006

 

Nyt forum for debat om retssikkerhed
De to juraprofessorer Vagn Greve og Ole Espersen er blandt den række fremtrædende jurister, der har taget initiativ til Retssikkerhedsfonden, Forum for retssikkerhed, der skal værne om borgernes retsgarantier. Fonden afholdt sin første konference om emnet Sikkerhed eller retssikkerhed den 1. februar på Christiansborg. Fra Advokatrådet deltog Helle Lokdam, der er medlem af Advokatrådets Retsudvalg. Hun holdt et indlæg om retssikkerhed og god lovgivningsskik, hvor hun bl.a. nævnte korte høringsfrister som et af problemerne i det lovforberedende arbejde. Hun pegede også på det betænkelige ved, at en række lovforslag inden for strafferetten og straffeprocessen i de senere år er blevet til efter indstilling fra arbejdsgrupper, der udelukkende består af embedsmænd fra ministerierne, politiet og efterretningstjenesterne, men f.eks. ikke af dommere og advokater. Det seneste eksempel på dette er anbefalingerne om indsats og beredskab mod terror.

Nyt erhvervsjuridisk tidsskrift
Forlaget Thomson er begyndt udgivelsen af et nyt erhvervsjuridisk tidsskrift, som skal styrke debatten mellem jurister og andre personer på det erhvervsjuridiske område. I Erhvervsjuridisk Tidsskrift får fagpersoner mulighed for at komme med deres personlige og faglige synspunkter på erhvervsjuridiske emner. Det kan f.eks. være inden for konkurrenceret, selskabsret, ansættelses- og arbejdsret, kontraktret og generationsskifte. Forlagets mål er, at artiklerne er skrevet på en måde, så både fagfolk og andre interesserede kan være med. Tidsskriftet udkommer fire gange om året.

Kortere sagsbehandlingstid ved EF-domstolen
For andet år i træk er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved EF-domstolen blevet kortere. Sagerne er dog stadig næsten to år undervejs i systemet. De præjudicielle sager er nu nede på 20,4 måneder, hvilket er fem måneder mindre end i 2003. De direkte søgsmål og appelsager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 måneder, viser nye statistiske oplysninger fra Domstolen ifølge dagbladet Børsen. Domstolen har i de senere år ansat flere dommere og strammet op på arbejdsgangene for at få nedbragt sagsbehandlingstiden.

Nye skud fra fremtidsforsker
For de læsere, der har fundet inspirerende bud på fremtiden i Rolf Jensens tidligere bøger Dream Society og Heart Storm, er der nu nye fremtidsvisioner at hente i bogen ”Fremtidsmagerne”. I bogen giver han sit bud på, hvordan fremtidens kunder ser ud, hvilken service, de efterspørger, hvordan fremtidens medarbejdere skal ledes og meget mere. Rolf Jensens mål er at vise virksomhedsledere, konsulenter og medarbejdere, hvordan de selv kan fremskrive tendenser i nutiden, og med en række ”tidsrejser” giver han læseren mulighed for at tænke med og skabe fremtidsvisionerne for sin egen virksomhed eller organisation. Rolf Jensen har tidligere været administrerende direktør for Institut for Fremtidsforskning. I dag er han indehaver af firmaet Dream Company a/s. ”Fremtidsmagerne” er udgivet af Børsens Forlag.