Advokaten 2 Advokat Jens Jordan, Kbh. 1939-2006

Print Print
13-03-2006

 

Den 15. januar 2006 døde advokat Jens Jordan, 66 år gammel.
Jens Jordan havde mange gøremål i sit liv. Han var en dygtig advokat, men det han i den brede offentlighed navnlig blev kendt for, var sin rolle som en til tider kontroversiel forretningsmand. Hans hovedvirke var i medieverdenen og som developer i ejendomsmarkedet. Her havde han stor økonomisk succes.
Mindre kendt i offentligheden var Jens Jordans virke som forretningsfører og direktør for Margit og Thorvald Dreyers Fond. Det er dog dette virke, der vil sikre, at hans navn og gerning vil blive husket meget længe og med taknemlighed i Advokatsamfundet.
Margot og Thorvald Dreyers Fond voksede under hans kyndige ledelse til en meget stor almennyttig fond, som først og fremmest tilgodeser arkitektstanden og advokatstanden.
Det var Jens Jordans kongstanke, at fondens midler skulle bruges til at understøtte udviklingsprojekter, som kunne styrke den enkelte advokats og Advokatsamfundets position i samfundet. Ikke alene var han åben over for nye ideer fra os, men hans engagement var af en sådan karakter, at han også selv jævnligt fremkom med forslag til aktiviteter og projekter, som han mente ville være til gavn og glæde for hans advokatkolleger.
Når der var mulighed herfor, deltog Jens Jordan selv med liv og sjæl i det kollegiale arbejde, som blev udløst af de generøse legater. Han deltog ivrigt og med stor indsigt i debatten om standens fremtid.
De af os, som havde privilegiet af et årelangt samarbejde med Jens Jordan, kunne konstatere, at selv om han måske nok var mest kendt i omverdenen som forretningsmand, var hans identitet indiskutabelt advokatens. Han brændte for professionen og de værdier, der knytter sig til advokattitlen, og det glædede ham oprigtigt at kunne bidrage til at udvikle professionen.
Jens Jordan vil blive savnet i Advokatsamfundet.
Æret være hans minde.

Generalsekretær Henrik Rothe