Advokaten 10 Aktuel information

Print Print
18-12-2006

Christrup prisen til Sune Fugleholm
Den 43-årige partner hos Kammeradvokaten, Sune Fugleholm, blev den første modtager af Christrup prisen, som Gorrissen Federspiel Kierkegaard indstiftede i anledning af Henrik Christrups 70 års fødselsdag. Prisen på 50.000 kr. uddeles af en komite bestående af højesteretsdommer Thomas Rørdam, landsdommer Folmer Teilmann, landsdommer Peter Deleuran, advokat Oluf Engell, advokat Jørn Friis og advokat Jørgen B. Jepsen.

Jørn Ankær Thomsen, der er næstformand i bestyrelsen for Gorrissen Federspiel Kierkegaard, fremhævede ved uddelingen, at det er vigtigt at huske betydningen af den gode procedure – også selv om det ikke lige er i procedureafdelingen, de største penge tjenes.

- Med denne pris vil vi gerne sætte projektørlys på de dygtige procesadvokater, vi har, i håb om, at der følger flere unge mennesker med – og at de bliver begejstrede, før de opdager, hvor krævende det er at være en god procedør, sagde han.

Formanden for priskomiteen, advokat Oluf Engell, supplerede:

- Proces er kernen i juraen – det er fortolkningen og gennemførelsen af gældende ret.

Og den opgave magter Sune Fugleholm ifølge priskomiteen. Han er en af de yngre advokater, som fører flest sager. På ti år har han ført 60 sager for Højesteret, blandt mange andre sagen om tilbagebetaling af ambi og selskabstømmersager.

- En lang række af hans sager har været tunge og principielle, og det har Sune vist, at han mestrer, sagde Oluf Engell og tilføjede:

- Han er en dygtig jurist og en begavet og energisk procedør. Han er respekteret af kollegerne og opfattes som sympatisk og meget dygtig.

Advokatret i Fagligt Nyt
Advokatrådet har besluttet at oprette et særligt afsnit under Fagligt Nyt kaldet ”Advokatret”. Formålet er at orientere medlemmerne om nye regler, afgørelser, artikler mv., der særligt vedrører advokaters forhold. Redaktionen af afsnittet varetages af Advokatsamfundets sekretariat med afdelingschef Rasmus Møller Madsen som informator. Sekretariatet modtager gerne materiale vedrørende advokatret, herunder (utrykte) afgørelser vedrørende advokatforhold, drift af advokatvirksomhed, god advokatskik mv. Fagligt Nyt er et elektronisk nyhedsbrev opdelt på emner. På www.advokatnet.dk under Publikationer eller på www.advokatsamfundet.dk under Nyt om jura kan alle oprette abonnement på alle eller udvalgte emner i Fagligt Nyt.

Magnus Prisen til Hans Severin Hansen
Advokat Hans Severin Hansen fra Advokatfirmaet Plesner modtog den 13. november Magnus Prisen. Prisen er et rejselegat på 30.000 kr. og uddeles hvert år til en skattespecialist, der har ydet et væsentligt bidrag til fremme af dansk skatteret. Den uddeles af Fonden Magnus Prisen, der blev stiftet i 1998 af Hanne Tommerup og Peter Taarnhøj, som er de tidligere ejere af Forlaget Magnus, nu Magnus Informatik. Bestyrelsen har ved valget af Hans Severin Hansen lagt vægt på hans indsats på en række områder, bl.a. i forretningsudvalget i Dansk Skattevidenskabelig Forening, i Skatteretsrådet og i en række lovforberedende udvalg. Det fremhæves desuden, at han med stor dygtighed og faglig ekspertise har ført en række sager ved Højesteret og vundet dem.

Seneste kendelser fra Advokatnævnet
På Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk er der under hovedafsnittet ”Afgørelser fra Advokatnævnet” bl.a. gengivet afgørelser fra september, oktober og november 2006 vedrørende følgende emner: interessekonflikter, behandling af inkassosager i forhold til skyldneren, advokatens forpligtelse til at udstede faktura til opdragsgiveren og indgivelse af konkursbegæring. Kendelserne kan læses under afsnittene ”Sidste nyt!” eller ”Konkrete afgørelser – efter emne” eller ”Kronologisk oversigt”.

Ny næstformand i Advokatnævnet
Advokatnævnet fik ny formand den 1. december, da højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen afløste højesteretsdommer Asbjørn Jensen. 1. januar 2007 får nævnet så også ny næstformand. Her tiltræder retspræsident Henrik Linde som næstformand i  stedet for dommer Jes Schiøler.

Erindringer fra tidligere PET-chef
Erindringsbogen fra tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste (PET), Hans Jørgen Bonnichsen, har allerede kastet artikler af sig i dagspressen på grund af Bonnichsens refleksioner omkring bl.a. PET's overvågning af borgerne. Men bogen er meget andet end dette. Det er Hans Jørgen Bonnichsens erindringer om barndommen i grænselandet, hans flirt med venstrefløjen i ungdomsårene, tiden som politimand i Rejseholdet og endelig årene i PET.  Igennem fortællingen om sit liv forholder han sig kritisk til samfundsforhold og særligt ondskab og ondskabens karakter. Hans Jørgen Bonnichsen stoppede i PET i 2006 og bruges i dag af flere medier som efterretningsekspert. Hans erindringer er udgivet af Politikens Forlag.

Juridisk Forening i Århus fylder 100 år
”Jurist i tiden” er den titel, som Juridisk Forening i Århus har valgt at give sin bogudgivelse i anledning af foreningens 100 års fødselsdag. Foreningen fejrer fødselsdag med i dag godt 250 medlemmer i Århus og Østjylland, og foreningen har igennem alle 100 år været et samlingssted for jurister i Århus-området. I bogen ”Jurist til tiden” slås ned på nogle af de mere skelsættende begivenheder, f.eks. retsreformen i 1916-19 og etableringen af universitetet i Århus. Den historiske gennemgang illustreret af mange fine gamle billeder må være af interesse for alle jurister, der har eller har haft deres gang i Århus.

Frist for ansøgning til Europakollegiet
Ved Europakollegiet i Brügge er der i 2007-2008 pladser til seks danske studerende på kandidatniveau. Uddannelsen er inden for det samfundsvidenskabelige område med vægt også på de sproglige aspekter. Uddannelsen, der fører frem til en MA, er et godt udgangspunkt for en senere Europarelateret karriere. Der undervises på kollegiet inden for fagområderne jura, økonomi, statskundskab og forvaltning. Fristen for at søge om optagelse er den 15. januar 2007. Man kan læse mere om Europakollegiet på hjemmesiden www.coleurope.eu.Global fremtidsvision

Det amerikanske ægtepar Alvin og Heidi Toffler er blevet verdensberømte for deres evner til at forudsige økonomisk og social forandring. De har tidligere skrevet bestsellerne ”Den tredje bølge” og ”Magtskifte” og har nu udgivet bogen ”En verden i vækst”, der også foregriber verden i morgen. Forfatterne giver her deres bud på, hvilke globale trends, der vil være skelsættende for fremtiden: Kinas opspring, et Europa der sakker bagud, kernefamiliens opløsning, internettets betydning for markedsøkonomien og meget mere. Forfatterne er grundlæggere af Toffler Associates, og de skriver, holder foredrag og rådgiver om globale trends inden for videnskab, teknologi, politik, økonomi og samfundsforhold. Bogen er udgivet af Børsens Forlag, og forfatternes noter kan læses og downloades på www.borsensforlag.dk under ”En verden i vækst”.