Advokaten 1 Stigende omsætning i 2005

Print Print
06-02-2006

Af Pia Møller, pressechef

Advokatbranchen oplevede i 2005 en stigende omsætning for andet år i træk. For de tre første kvartaler viser tallene fra Danmarks Statistik, at branchen omsatte for knap 300 mio. kr. mere end i samme periode året før. Og 2004 var endda et år, hvor omsætningen steg markant, faktisk med over en halv mia. kr. i forhold til i 2003.

I de tre første kvartaler af 2005 omsatte advokaterne for 5,3 mia. kr. imod ca. 5 mia. kr. i de tre første kvartaler af 2004. Hvis tallene for fjerde kvartal i 2005 bliver som forventet, vil branchen i 2005 opnå en omsætning, der er højere end de 7,5 mia. kr., som advokaterne omsatte for i 2004.

Stigningen i advokatbranchens omsætning begyndte i 2004 efter nogle år med en stagnerende og herefter faldende omsætning.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at advokaterne omsætter markant mest i årets sidste kvartal. Årets andet kvartal har den næststørste omsætning.

Omsætning fordelt på kvartaler