Advokaten 1 Det nye lederskab – også relevant for advokater

Print Print
06-02-2006

Af advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater
Lederen kan først være leder, når han eller hun forstår sig på at være menneske. Det er budskabet i filosof Ole Fogh Kirkebys bog ”Det nye lederskab”, som trods et højt lixtal kan anbefales varmt.

”Lær mig, at det er i dag, jeg skal dø. Lær mig at vise mig værdig til, hvad der end sker. Lær mig at ransage min samvittighed og ikke at lyve over for mig selv. Lær mig at blive bedre til at skelne mellem det gode og det onde.” Sådan sagde professor Ole Fogh Kirkeby – en af bestsellerne ved Advokatmødet i juni 2005 – hvor han talte om ”Det nye lederskab”. Hans bog med samme titel anmeldes her. ”Den er flot, meget flot,” gentog professoren flere gange om Den Stoiske Morgenbøn, som han bruger dagligt. Og sådan er hans bog også.

Jeg har siden etableringen af egen advokatvirksomhed for tyve år siden forsøgt at skabe en ordentlig arbejdsplads og i den forbindelse har jeg slugt mange ledelsesbøger. ”Det nye leder,skab” er en af de få, der håndfast tager afsæt i, at filosofien åbner et mulighedsrum for den, der tager dens udfordring op. Kirkebys værktøj, den græske filosofi, har ifølge ham ét mål: at gøre mennesket til herre i eget hus og først derefter til vært for andre.

Bogens lixtal er over dagligt vande. Forfatteren er filosof og ved samtidig noget om ledelse. Kun få advokater er filosoffer, og færre af os ved noget om ledelse. Det gør ikke bogen lettere for netop advokater! Og når det er skrevet, så skal bogen anbefales på det varmeste. Den er hele kampen værd, måske specielt for advokater i en branche under hastig forandring.

Første del beskæftiger sig med spørgsmålet ”hvad er ledelse”. På en meget filosofisk og alligevel praktisk måde – og uden lette genveje. Anden del handler om kreativitet i ledelse med opfordring til nytænkning om den måde, vi omgås og behandler hinanden på. Her hentes inspiration i kunstens verden med en pointe om, at vi herfra kan hente vigtig inspiration til ledelse – en påstand jeg er helt enig i (og som efter min erfaring forskrækker mange erhvervsledere). Bogen indeholder ikke ”den færdige løsning” men mange forslag og overvejelser, som for den, der gider og tør tage udfordringen op, vil føre til et sjovere og bedre liv og måske endda til bedre ledelse.

Ole Fogh Kirkeby vil, at filosofien skal forme lederskabet. Og det er svært, for filosofi er langsigtet – never-ending – mens lederskabet udspilles i en bundliniefikseret verden. Lederen kan først være leder, når han forstår sig på at være menneske. Det at være menneske og forstå sig selv er ikke nogen lille opgave, men her kan vi finde hjælp i den græske filosofi – i ”den græske firkant”, hvis hjørnestene består af det gode, det retfærdige, det sande og det skønne – et tema, der holder sammen på hele bogen.

Lederen skal kunne håndtere tre begreber: fortællingen, nærværet og friheden. Han skal skabe et frirum for fortællinger i virksomheden (nogle gange et frirum fra fortællinger). Det lyder let, men det forudsætter et voldsomt engagement og en stor tillid fra medarbejderne. Mange steder undertrykkes medarbejdernes erfaringer. Hvor mange medarbejdere siger: Det her er væsentligt for mig, det er også en væsentlig fortælling for virksomheden. Hvor mange medarbejdere føler, at virksomheden gerne vil have deres input?

De 12 lederdyder
Ole Fogh Kirkeby definerer forskellige værktøjer, herunder tolv lederdyder. Det er uretfærdigt kort at citere dele af bogen, herunder kun nogle af de tolv lederdyder, men det kan forsvares, når det sker med opfordring til at læse bogen.

1. At være fællesskabets tjener. Ansvarsfølelse over for virksomheden og for den enkelte. At give hjælp til selvhjælp og realistisk feedback, hvilket forudsætter en sober og nøgtern vurdering af den enkelte medarbejdes styrker og svagheder og lyst til at bruge indsigten konkret.

2. Autonomi. Lederen må ikke være egoist, men skal være bevidst om, at opgaven er for fællesskabet. Lederen er den moralske politiker og ikke den politiske moralist.

3. Retskaffenhed. Der, der har magten, skal vise generøsitet over for den, han har i sin magt.

9. Eufori. Evnen til at bære det ubehagelige med et let sind. At nyde glæden ved det uundgåelige fremfor at gå i sort. Eufori er tæt på håb og giver en evne til at formidle budskabet om, at virkeligheden kan være anderledes i positiv forstand.

12. Lederen skal gøre organisationens ånd håndgribelig. Han skal gøre det, han siger og være det, han gør. Den ægte leder er den, der påtager sig ansvaret for helheden og for den enkelte, fordi han er den, der udsteder befalinger over levende væsener.

Bogens berettigelse?
En anmelder skrev, da bogen udkom i januar 2005, at bogen skal diskuteres for at accepteres og dens succeskriterium vil være, om den skaber debat. Jeg har ikke registreret, at bogen har skabt debat. Alligevel er den ikke en fiasko, men snarere et uforløst mirakel. Forløsningen kommer, hvis debatten kommer og da bogen ikke har døgnfluekarakter, kan dette sagtens nås. Ole Fogh Kirkebys bog er mildt sagt svært tilgængelig og jeg tror dens væsentlige budskab bedre ville nå målgruppen, hvis den blev genudgivet i en light-udgave i et mere læsevenligt og lettilgængeligt sprog. Der er behov for den debat, forfatteren ønsker, men ikke har fået. Fremhævelsen af, at de gamle grækere – der var så vise for så mange år siden – skal være hjælpere for moderne ledere, er på sæt og vis en form for dokumentation af, at det etiske lederskab er en svær øvelse. Den mellemliggende historie dokumenterer det. Det tidsmæssige hul har ikke ført mange lyspunkter med sig og nu skal vi starte forfra. Netop derfor er bogen velkommen og vigtig. Der er efter min mening et stærkt behov for at lederen skal realisere den moralske adfærd. Det er rigtigt, at lederen skal forstå sig på det at være menneske. Han skal være den første humanist blandt humanister. Og det kræver øvelse, refleksion og vilje. Alene at sige dette højt kræver stålsathed. Godt Ole Fogh Kirkeby med sin pondus gør det – synd hvis vi andre ikke bider på.

Mere om ledelse
Jeg vil – udover ”Det nye lederskab” – nævne tre andre bøger, som hver for sig kan understøtte og forståeliggøre Kirkebys pointer.

Forfatteren har netop sammen med Lars Goldschmidt udgivet bogen ”Fusionsledelse i det offentlige – en huspotil for strukturreformens ledere”. Bogen er skrevet til offentlige ledere, der skal omsætte strukturreformen til handling (Danmarkshistoriens største fusionsopgave). Det er en lærerig udredning om begreberne fusion og fusionsledelse, som advokater med fordel kan læse. Forfatternes pointe er, at en fusions succes afhænger af ledernes og medarbejdernes ordentlighed og mod og vilje til at handle under usikre eller urimelige omstændigheder. Så let – og så svært!

Stephen R. Covey: ”7 gode vaner. Personligt lederskab og livskraft” er et opgør med de sidste 50 års overfladiske litteratur om personlig udvikling og ledelse. Covey har forsket i de sidste 200 års biografiske litteratur og har skrevet en doktorafhandling om lederskab. Bogen beskriver nogle af de principper, der skal til for at udfylde en lederrolle, og den afdækker nogle af de faktorer, der får et samspil mellem mennesker til at fungere. Covey's 7 gode vaner gælder ikke kun for erhvervsledere. De kan overføres på mange andre sammenhænge og relationer mellem mennesker, herunder også forholdet mellem forældre og deres børn. Læs den!

”Executive coaching” af Jane Blichmann og Stig Kjerulf beskriver, hvordan en leder kan mobilisere og forstærke sine kvaliteter og kompetencer og bruge dem som udgangspunkt for at styrke lederskabet.

Gå i mesterlære – lær det gode. Det gode bor bag et altertæppe, der endnu ikke er flækket.

Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab. Børsen. 455,00 kr.
Lars Goldschmidt og Ole Fogh Kirkeby 2005: Fusionsledelse i det offentlige. Børsen. 249,00 kr.
Stephen R. Covey: 7 gode vaner. Schultz. 229,00 kr.
Jane Blichmann og Stig Kjerulf: Executive coaching. Børsen. 455,00 kr.