Advokaten 1 Advokat i provinsen med plads til familien

Print Print
06-02-2006

Af advokat Berit Møller Lenschow og advokatfuldmægtig  Pia Vium Strandridder, Advodan Vejen

I den seneste udgave af Advokaten bringes fire kvinders fortællinger om livet som advokat, kvinde og mor. Artiklen er én ud af mange – de kvindelige advokater er et ”hot emne”!

Børsen bragte således fredag den 27. maj sidste år en artikel med overskriften ”Kvinderne flygter fra advokat­branchen”. Herefter fulgte et debatindlæg i samme avis den 8. juni, hvor advokat Jesper Hedegaard, formand for foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige i DJØF, FAAF, skrev, at vi skal have en ny arbejdspladskultur, hvis vi skal gøre advokatbranchen familievenlig. Jesper Hedegaard skrev bl.a.: ”Et af de steder, advokatkontorerne kan starte med at sætte ind, er at gøre op med de lange arbejdstider og en arbejdspladskultur, hvor det er underforstået, at man står til rådighed for klienterne døgnet rundt. Selvfølgelig skal vi være fleksible – men det må gælde begge veje, og der er naturligvis grænser for fleksibiliteten, når børnene skal hentes fra daginstitutionen. I advokat­branchen er det ikke usædvanligt, at deltid er lig en 37 timers arbejdsuge. Til nedsat løn, forstås.”

I DJØF-Bladet nr. 16 – 23. september sidste år blev bragt en artikel om tre kvindelige advokat­fuldmægtige. Kvinderne har tilsammen syv børn og en lang erfaring som jurister – uden for advokatbranchen. De har alle tre nu valgt at søge ind i advokatbranchen. I artiklen konkluderes det, at ”uden fuld opbakning fra ægtefæller, der er indstillet på at hente børn de fleste af ugens dage og uden hjælp fra aupair eller hushjælp går det simpelthen ikke.”

Vi spørger os selv: Er det det eneste, der virker? Kan man virkelig kun overleve i advokat­branchen, hvis man samtidig giver afkald på at være sammen med sin familie eller dyrke sine fritidsinteresser og betaler sig fra det praktiske arbejde i hjemmet?

Sys Rovsing, formanden for Advokatsamfundet, skriver i sit indlæg i den sidste udgave af Advokaten, ”jeg kunne godt tænke mig at få nogle af de gode historier frem, om hvordan advokat­liv og familieliv kan kombineres.”

Det opfattede vi ansatte i Advodan Vejen som vores stikord. For det kan nemlig lade sig gøre at kombinere familieliv og advokatliv!

Hos os er der i øjeblikket ansat fire kvindelige advokater og én kvindelig fuldmægtig. Dvs. fem ansatte jurister ud af otte er kvinder. Én af de kvindelige jurister er gravid, og tre af dem har allerede børn. Den sidste kvinde har valgt ikke at få børn, men det bliver hun også ”drillet” med, indtil hun ombestemmer sig. Firmaet har nemlig den indstilling, at børn dem får man bare, og så må man finde ud af det hen ad vejen. Alle parterne har således mindst to børn. Flere har op til fem børn.

Arbejdskulturen på et typisk advokatkontor har i mange år været således, at der nærmest skulle arbejdes i døgndrift for at vinde respekt og anerkendelse hos chefen. Man forventede også, at alle ansatte advokater havde den samme ambition – nemlig den at blive partner en dag. Ingen af delene er nødvendigvis tilfældet længere, og det er i hvert fald ikke tilfældet hos Advodan Vejen. Her er de ansatte jurister ”med i gamet”, selvom vi ikke arbejder i døgndrift. Vi bliver inddraget i mange af beslutningsprocesserne i virksomheden og har masser af ansvar i dagligdagen.

Det har i de sidste 15 år været firmaets politik, at hver jurist skulle have nogle bestemte ansvars­områder fagmæssigt. Herudover har vi nogle fokusområder, hvor der er nedsat teams, der arbejder med udvikling og markedsføring inden for hvert fokusområde. Partnere og ansatte jurister deltager i disse teams på lige fod. Hver 14. dag har vi faste juristmøder sammen med partnerne. Her drøftes forskellige emner. Alle kan byde ind på, hvordan dagsordenen skal se ud til hvert enkelt møde. Partnerne holder derud­over deres egne møder.

Holdningen hos partnerkredsen er, at ”vi vil både have det sjovt og tjene penge”, underforstået ingen skal have en arbejdsuge på mere end 45 timer. Den klare udmelding fra partnerne har givet de ansatte tryghed.

Hos os er man ikke underlagt en særordning, fordi man arbejder 40-45 timer om ugen. Det gør vi alle. Vi er heller ikke på nedsat løn eller nedsat omsætning. Herudover har nogle af os med børn aftalt reduceret arbejdstid. Vel at mærke reduceret i forhold til en 40 timers arbejdsuge. Herudover har vi ordninger med hjemmeopkoblinger.

Vi synes, at vi er ”én af de gode historier om, hvordan advokatliv og familieliv kan kombineres,” som Sys Rovsing efterlyste. Hos os har vi den arbejdspladskultur, som Jesper Hedegaard efterspørger. Det er ikke kun mødre med små børn, der kan få lov til ”kun” at arbejde 40 timer om ugen.

Vi synes, at der kommer nogle bedre advokater og nogle bedre arbejdsmiljøer ud af det, hvis det er ”forbudt” at arbejde i døgndrift, og det er ”påbudt” at være sammen med sin familie og have fritids­interesser ved siden af arbejdslivet. Vi tror på, at advokater bliver bedre advokater ved at være ”hele” mennesker.