Advokaten 9 Når man har noget til gode

Print Print
19-09-2005

Af Pia Møller, pressechef
Mange advokatvirksomheder arbejder med at gøre faktureringen mere effektiv. Et norsk firma har udliciteret arbejdet med at følge op på fakturaerne og inddrive pengene til et finansieringsselskab.

Hos advokatfirmaet Bull & Co i Oslo havde man for to år siden en gennemsnitlig kredittid på omkring 75 dage, og man brugte mange ressourcer på at følge op på de kunder, der ikke betalte til tiden. I dag er kredittiden i gennemsnit omkring 28dage, efter at Bull & Co har udliciteret arbejdet med at følge op på faktureringen til et finansieringsselskab.

-Vi blev meget overraskede over, hvor meget tid vi brugte på fakturering og opfølgning, og vi besluttede os for at prøve noget andet. Vi er meget tilfredse og har ingen planer om lave det om igen, siger partner i Bull & Co, Bjørn Blix, og fortæller at flere norske firmer benytter denne model.

Advokatvirksomheden udfærdiger selv fakturaen og udsender den til kunden, som bliver bedt om at betale pengene til finansieringsselskabet. Herefter er fakturaen finansieringsselskabets problem. Det er dem, der følger op og rykker de dårlige betalere. Ved overdragelsen modtager Bull & Co med det samme 80 procent af det beløb, regningen lyder på, og senere følger resten af beløbet. De fordringer, det ikke er lykkedes at inddrive efter tre måneder, får Bull & Co tilbage og skal så beslutte, om de skal frafaldes, om der skal indgås en afdragsordning, eller de skal til inkasso.

- Vi har fået et langt bedre overblik over vores udeståender. Der er simpelthen færre penge, der flyder rundt derude. Der ender ikke så mange fordringer på advokaternes bord, fordi langt de fleste er inddrevet i løbet af de tre måneder. Og når der ikke kommer så mange, så tager advokaterne dem mere alvorligt, fortæller Bjørn Blix og tilføjer, at kunderne også er mere tilbøjelige til at betale i det nye system.

- De er vant til finansieringsselskaber og inkassofirmaer fra de øvrige virksomheder, de samarbejder med. Og det er faktisk vores oplevelse, at de tager henvendelser herfra mere alvorligt.

Kundernes reaktion
Også i Danmark arbejder en del advokatvirksomheder med at gøre faktureringen mere effektiv. Hos Advodan-virksomheden Lagerbon & Storgaard i Køge, forsøger Claes Lagerbon Jensen i første omgang at få så stor en del af faktureringsarbejdet væk fra advokaternes bord og over på regnskabschefens. Han synes, tanken om at flytte en del af arbejdet helt ud af virksomheden lyder som en spændende mulighed – måske især for mindre og mellemstore firmaer, der ikke har en stor økonomiafdeling.

- Det er en god ide, hvis man uden at bruge ressourcer i huset – som man jo ikke kan timeregistrere noget sted – kan få løst denne opgave.Spørgsmåleterså,omensådanaftale vil betyde noget for forholdet til kunderne. Er der f.eks. nogle, der vil tro, at vi er i økonomiske vanskeligheder og derfor er nødt til at belåne vores fakturaer, siger han.

Netop dette spørgsmål blev diskuteret indgående blandt de 15 partnere i Bull & Co, før aftalen med finansieringsselskabet blev indgået.

- Flere af partnerne var bekymrede for, at kunderne ville tro, at vi havde en dårlig økonomi, og de syntes, at det nærmest var lidt pinligt. Men vi har ikke en eneste gang fået denne reaktion fra vores kunder, fortæller Bjørn Blix.

Hos Delacour i Århus, hvor man er i gang med en proces, der skal få advokaterne til at fakturere hyppigere, tror partner Carl Erik Skovgaard heller ikke, at den norske model vil blive opfattet negativt hos de danske klienter.

- En udlicitering er ikke interessant for os lige nu, men vi laver jo masser af denne type ordninger for vores kunder, og her giver det ingen problemer. Der er sket et holdningsskifte i løbet af de seneste 20 år. Hvor det tidligere måske blev opfattet som lidt ødiøst, så tænker folk nu bare, nå, det her firma vil gerne have styr på deres cash flow, siger han.

Ikke lige op til jul
Ved enhver given lejlighed fremfører Carl Erik Skovgaard den amerikansk inspirerede opsang til advokaterne hos Delacour: ”Bill more frequently.”

- Fra amerikanske undersøgelser ved vi, at for serviceerhvervene er der en enkeltstående ting, der kan bringe indtjeningen i vejret, og det er, at man fakturerer oftere. Hvis der går for lang tid, kommer regningen bag på kunden, og han kan ikke huske, hvad advokaten har lavet.

Fakturering er ikke advokaters yndlingsbeskæftigelse, siger Carl Erik Skovgaard, og derfor sker det ofte for sent og for sjældent. Hos Delacour har man indført en ordning, hvor hver advokats udeståender og igangværende arbejder bliver opgjort samlet, og så må det ikke overstige et beløb, der svarer til fire måneders gennemsnitsomsætning for den pågældende advokat.

- Der er nogle måneder, hvor det lykkes, og nogle, hvor det ikke gør. Det er et langt træk, og jeg tror altid, fakturering vil være et fokusområde for os, siger Carl Erik Skovgaard.

Ifølge ham er der mange – ofte psykologiske grunde – til, at advokaterne ikke får faktureret hurtigt nok. F.eks. er det langt lettere at fakturere en opgave løbende, hvis man udelukkende bruger et timeparameter, mens det bliver mere besværligt, hvis man også inddrager øvrige salærparametre.
- Nogle advokater synes heller ikke, at de kan sende en regning før til allersidst, når der foreligger et resultat. Og andre vil ikke sende regninger lige op til jul, for så bliver folk kede af det. Og jeg har da også hørt advokater, der hyldede princippet om, at ”det er godt at have noget til gode, bare det ikke er tæsk,” siger han og tilføjer:

- Man kan jo godt forstå, hvad der holder dem tilbage. Advokater og andre serviceerhverv skal betales for at gøre et forsøg – også selv om det er et dårligt forsøg. I andre brancher betaler kunderne for et resultat, hos os betaler de for en intellektuel indsats, siger han.

Claes Lagerbon Jensen siger, at der skal en holdningsændring til, før faktureringen i advokatbranchen for alvor bliver effektiv.

- Advokaten er fokuseret på at løse opgaven og forklare klienten, hvad han har gjort. Men det med at rykke for betaling og den slags, det er mange ikke vilde med. Det er jo ikke sjovt at være skrap over for den klient, som man lige har hjulpet, siger han.

Han tilføjer, at den nye etiske regel om prisoplysning kan være et godt redskab til at effektivisere faktureringen.

- Hvis man har været præcis fra starten og indgået en klar aftale med klienten om ydelse og pris, så kan man faktisk lave faktureringen helt uden at inddrage advokaten, siger han.