Advokaten 9 Advokatrådets udvalg 2005

Print Print
19-09-2005

I juni blev der valgt et nyt Advokatråd, og efterfølgende er en række udvalg under Advokatrådet blevet sammensat. Nedenfor bringer vi en oversigt over udvalg og medlemmer. Hvor der ikke er anført nogen titel, er den pågældende advokat. Kommissorier for de enkelte udvalg kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatrådet
Sys Rovsing Koch, København (formand)
Jørn Friis, Viborg (næstformand)
Peter Christensen, Esbjerg
Oluf Engell, København
Jørn Frøhlich, Odense
Anne Birgitte Gammeljord, København
Anders Hjulmand, Aalborg
Søren Jenstrup, København
Kim Utzon Jybæk, København
Bo Lindgren, Helsingør
Søren Lyager, Århus
Claus Kaare Pedersen, København
Jakob Lund Poulsen, København
Jeppe Søndergaard, Maribo
Claus Witt, Haderslev
Sekretariat: Camilla Struckmann

Økonomiudvalget
Sys Rovsing Koch, København (formand)
Jørn Friis, Viborg (næstformand)
Søren Jenstrup, København
Kim Utzon Jybæk, København
Søren Lyager, Århus
Sekretariat: Henrik Rothe

Responsumudvalget
Oluf Engell, København (formand)
Jørn Frøhlich, Odense
Anne Birgitte Gammeljord, København
Bo Lindgreen, Helsingør
Jeppe Søndergaard, Maribo
Claus Witt, Haderslev
Sekretariat: Romana Gromnitza

Regel- og tilsynsudvalget
Søren Lyager, Århus  (formand)
Jørgen Boe, København
Bo Vadt Christensen, København
Knud K. Damsgaard, Odense
Anne Birgitte Gammeljord, København
Karsten Høj,  København
Niels Kahlke, København
Poul Hartvig Nielsen, Billund
Keld Pagh, Herning
Iben Mai Winsløw, København
Sekretariat: Lars Økjær Jørgensen

Uddannelsesudvalget
Kim Utzon Jybæk, København (formand)
Kurt Bardeleben, København
Pernille Bloch, Holstebro
Torben Christensen, København
Håkun Djurhuus, København
Trine Binett Jørgensen, Århus
Mette Klingsten, København
Helle Lokdam, København
Rasmus Møller Madsen, Faaborg
Flemming Hartvig Pedersen, Odense
Sekretariatet: Helle Pallesen og Lise Ravnkilde

Retsudvalget
Jakob Lund Poulsen, København (formand)
Steen Bech, København
Ulla Degnegaard, Helsingør
Adjunkt Thomas Elholm, Odense
Hanne Gullitz, Århus
Gunnar Homann, København
Jakob Juul, København
Klaus Kastrup-Larsen, København
Helle Lokdam, København
Jes Anker Mikkelsen, København
Jakob Krag Nielsen, København
Janus Malcolm Pedersen, København
Karsten Havkrog Pedersen, København
Hanne Rahbæk, København
Prof., dr.jur. Jens Vedsted-Hansen, Århus
Sekretariat: Mads Bundgaard Larsen

Erhvervsudvalget
Anders Hjulmand, Aalborg (formand)
Pernille Backhausen, København
Yvonne Frederiksen, København
Alice Grünfeld, København
Kenneth Hedegaard, København
Oluf Hjortlund, Nørresundby
Asger Heine Jensen, København
Jens Jepsen, Aabenraa
Mads Krarup, Århus
Jan I. Kristensen, Odense
Nicolai Lindgreen, København
Jens Paulsen, Herning
Jesper Rothe, København
Jan-Erik Svensson, København
Sekretariat: Malene Stampe

Skatteudvalget
Jørn Frøhlich, Odense (formand)
Lars Apostoli, København
Christian Bachmann, Århus
Claus Holberg, København
Svend Erik Holm, København
Mette Klingsten, København
Søren Lehmann Nielsen, København
Robert Mikelsons, København
Bente Møll Pedersen, Hellerup
Bent Ramskov, Herning
Birte Rasmussen, Aalborg
Arne Møllin Ottosen, København
Michael Serup, Åbyhøj
Sekretariat: Sussie Suhr

Miljø- og energiudvalget
Jeppe Søndergaard, Maribo (formand)
Håkun Djurhuus, København
Jens Flensborg, Århus
Klavs Gravesen, København
Øjvind Hulgaard, Kolding
Stig Grønbæk Jensen, København
Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing
Vivi Bruhn Knudsen, København
Jakob Kristensen, København
Marlene W. Plas, København
Ellen Skodborggaard, København
Kim Trenskow, Århus
Birgitte Refn Wenzel, København
Sekretariat: Romana Gromnitza

Privatretsudvalget
Bo Lindgren, Helsingør (formand)
Stig Bigaard, København
Anja Cordes, København
Tove Dahl, København
Adjungeret prof., dr.jur. Svend Danielsen, Holte
Henrik Høpner, Lyngby
Niels Kahlke, København
Lars Langkjær, København
Lektor Peter Arnt Nielsen, Frederiksberg
Keld Nomanni, Viby
Kirsten Rødding Schmidt, Randers
Susan Sørensen, Aalborg
Birgit Lund Thrusholm, Køge
Torben Winnerskjold, Århus
Sekretariat: Kristina Czigany

Udvalget for drift af advokatvirksomhed
Claus Witt, Haderslev (formand)
Vibeke Borberg, København
Frantz Dolberg, Assens
Birgitte Frølund, København
Kamilla Krebs, København
Per Mejer, København,
Finn Foght Mikkelsen, København
Karsten Nørgaard Müller, Roskilde
Bjarke Sanbeck Nilsson, København
Direktør Tom Skovbon, Middelfart
C. E. Skovgaard Sørensen, Århus
Philip S. Thorsen, København
Sekretariat: Jan Arnoldi og Steen Hermansen

Innovationsudvalget
Claus Kaare Pedersen, København (formand)
Helle F. Andersen, Viborg
Vibeke Borberg, København
Kim Egegaard, København
Jørgen U. Grønborg, Århus
Oluf Hjortlund, Nørresundby
Hans Jørgen Kaptain, Sæby
Knud-Erik Kofoed, København
Martin Lavesen, København
Allan Ohms, Roskilde
Generalsekretær Henrik Rothe, København
Mogens Skipper-Pedersen, København
Anne Almose Videsen, København
Peter Vilsøe, København
Jesper Trommer Volf, Hellerup
Sekretariat: Kristina Czigany

Strukturudvalget
Peter Christensen, Esbjerg (formand)
(Udvalget er under sammensætning)

Arbejdsgruppen vedr. OPP – Offentlige/Private Partnerskaber
Christian Lundblad, Taastrup (formand)
Torben Brøgger, Århus
Peter Fogh, København
Michael Gjedde-Nielsen, København
Lise Groesmeyer, København
Jens Hjortskov, København
Olaf Koktvedgaard, København
Karsten Hjorth Larsen, Holstebro
Asger Pedersen, Ikast
Thorbjørn Sofsrud, København
Jens Steensgaard, Vejen
Pernille Sølling, København
Sekretariat: Romana Gromnitza

Følgegruppen vedr. Kundeprojektet
Jørn Friis, Viborg
Søren Jenstrup, København
Pressechef Pia Møller, København
Direktør Helle Pallesen, København
Generalsekretær Henrik Rothe, København

Bestyrelsen for Det danske Advokatsamfunds Fond
Sys Rovsing Koch, København (formand)
Jan Erlund, København
Jørn Frøhlich, Odense
Dekan Vagn Greve, København
Søren Jenstrup, København
Kirsten Reimers-Lund, København
Generalsekretær Henrik Rothe, København
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

Bestyrelsen for Birthe Daells Fond
Jørn Friis, Viborg (formand)
Jakob Lund Poulsen, København
Jeppe Søndergaard, Maribo
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

Understøttelsesfondens bestyrelse
Søren Jenstrup, København (formand)
Michael Budtz, København
Knud K. Damsgaard, Odense
Niels Forsby, København
Jens Kristiansen, Hjørring
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

Bestyrelsen for Toftkilds Legat
Hans Fischer-Møller, København (formand)
Claus Kaare Pedersen, København
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

Internationalt forum
Sys Rovsing Koch, København (formand)
Sekretariat: Steffen Pihlblad
(Udvalget er under sammensætning)

Udvalget for international advokatpolitik
Anne Birgitte Gammeljord, København (formand)
Sekretariat: Camilla Struckmann
(Udvalget er under sammensætning)

CCBE-delegationen
Anne Birgitte Gammeljord, København (Head of Delegation)
Sys Rovsing Koch
Henrik Rothe
Camilla Struckmann (Information Officer)

Advokatnævnet
Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand)
Landsdommer A. F. Wehner, Østre Landsret (næstformand)
Byretsdommer Jes Schiøler, Retten i Rødovre (næstformand)
Amtsrådsmedlem Jens Brunsgaard, København
Statsaut. revisor Bjarne Fabienke, Frederiksberg
Chefkonsulent Benedicte Federspiel, København
Vicedirektør Gitte Forsberg, København
Tidl. formand for FTF-A, Eva Munck, København
Sekretær i LO, Finn Sørensen, København
Jørgen Boe, København
Søren Bagger, København
Peder Fihl, Aalborg
Thomas Hess-Petersen, Svendborg
Birgitte Horn, København
Niels Kahlke, København
Jørgen Dines Larsen, Køge
Johnny Mæhlisen, Hørning
Palle Niss, Sønderborg
Sekretariat: Pia Birkegård, Birgitte Gram Blenstrup, Lise Nerhus Jacobsen, Bente Riis Fogsgaard og Marianne Schoubye

Kredsbestyrelsernes formænd
1. kreds: Søren Juul, København
2. kreds: Jørgen Vestergaard, Køge
3. kreds: Peter Rørdam, Skælskør
4. kreds: Jørgen Thomsen, Nykøbing F
5. kreds: Jan Hollmén Olesen, Odense
6. kreds: Jonna Hjeds, Sønderborg
7. kreds: Carsten Hove, Kolding
8. kreds: Dan B. Larsen, Esbjerg
9. kreds: Peter Rønnow, Århus
10. kreds: Lars Kaasgaard, Viborg
11. kreds: Hanne Bruun Jacobsen, Aalborg

Bestyrelsen for Advokaternes Serviceselskab A/S
Oluf Hjortlund, Nørresundby (formand)
Jørn Frøhlich, Odense
Anders Hjulmand, Aalborg
Claus Høxbro, København
Kim Utzon Jybæk, København
Direktør, cand. merc. Steen Holm Simonsen, Albertslund
Direktør Helle Pallesen
Generalsekretær Henrik Rothe