Advokaten 7/8 Vil verden bedrages?

Print Print
15-08-2005

Af Karsten Havkrog Pedersen, advokat
Bogen ”Kejserens Nye Klæder” er en gennemgang af en række store erhvervsskandaler. Den er både under­holdende og giver stof til eftertanke.

SØREN ELLEMOSE HAR SKREVET en underholdende bog om erhvervshistoriske skandaler med udgangs­punkt i H.C. Andersens eventyr om kejseren, der ikke havde noget på. Og man må medgive, at historien om fantasten, der udbød aktier i et sel­skab med det “formål at gennemføre en profitabel forretning, som ingen må vide, hvad er,” ikke havde noget investeringsmæssigt indhold.

Om det samme gælder alle historierne i bogen kan vel diskuteres. Historien om de værdifulde hollandske tulipaner i 1634-1636 har dog trods alt tulipaner som indhold, også for den stakkels hjemvendte sømand, der “kom til” at spise et værdifuldt løg. Også investeringerne i kanaler og jernbaner i 1800-tallet førte til realiteter. Det kunne vel i den forbindelse godt fortjene en enkelt bemærkning at Erie-kanalen, som forbinder de store søer i Nordamerika og Hudson floden, blev et afgørende grundlag for udviklingen af byen New York. Helt “tøjløst” var det hele vel ikke.

Bogen beretter om guldfeberen i 1848-49 i Californien, om Ponzi-fidusen, krakkene i 1929 i Wall Street, Nick Leeson og Barings Bank i 1995. Af danske erhvervs-historier omtales justitsminister Alberti, Landmandsbankens krak, den senere Kronebank, C&G Banken og Varde Bank, efterfulgt af Hafnia-sagen, Nordisk Fjer og Johannes Petersen, selskabstømmerne, Jan Bonde Nielsen og develo­perne i 1980erne, Klaus Riskær Pedersen, Thorsen og Trads og Dagen/Peter Linck.

Ellemose interesserer sig særligt for det, han betegner “den amerikanske syge” eller den nye økonomi i USA og it-selskaberne – thesen om den “smitsomme grådighed”. Enron, MCI WorldCom, Dennis Kozlowski (Tyco), børshandlere m.fl. er tildelt et afsnit i bogen, der afsluttes med historier om den danske it-boble.

Der er utvivlsomt mange flere gode historier, der kunne nævnes, men Ellemose har gennemført et stort arbejde med at samle sine. De er værd at læse. De fører naturligvis frem til spørgsmålet om, hvad man kan lære af dem. I det sidste kapitel sammenfatter Ellemose sine betragtninger i så henseende, men de er ikke det kompas, som man for fremtiden aflæser og finder svaret på, hvad der bliver de kommende ”skandaler” (eller det modsatte). “Verden vil bedrages”, og det bliver den så, citerer Ellemose forud for kapitlet, der afsluttes med, at “Det vil næppe blive anderledes i fremti­den.” Heldigvis er der mellem disse to udsagn nogle mindre nihilistiske overvejelser, men alle disse skandaler kan tage humøret fra enhver.

Er det en bog for advokater? Ja, men mest som god underholdning. De slipper selvfølgelig ikke for kritik – “de højt betalte advokater” – de “honorar­sultne advokater”, der “ikke satte de nødvendige spørgsmålstegn ved transaktionerne” osv. Og det er utvivlsomt, at der set med en advokats synsvinkel må have været store og betydningsfulde opgaver under de enkelte investeringsforløb og derefter, og fejl er vel heller ikke altid undgået. Det er lidt ærgerligt, at titlen anvender det i medierne efterhånden noget fortærskede udtryk “skandale”. Ikke alle kuldsejlede investeringer er skandaler, og det er nok også tilfældet med nogle af de i bogen omtalte. Men historierne giver unægtelig stof til eftertanke. Hvorfor gik det så galt, som nogle af tilfældene viser? Ikke overraskende peger Ellemose på penge, grådighed, flokmentalitet, stærke ledere og et langsomt fungerende retssystem. Det sidste kan vel heller ikke helt afvises.

Bogen vil måske af nogen blive læst med øje for, hvad der er profitabelt. Er spekulanten Jason Gould, der døde i 1892 efterladende sig en formue på 72 mio. dollars, et ikon eller noget andet? En investor gav ham skudsmålet som “The worst man on earth since the beginning of the Christian era. He is treacherous, false, cowardly, and a despicable worm incapable of generous nature.” Men 72 mio. dollars i 1892 priser uden ophold i fængsel er vel ikke at foragte. Eller er det?

”Kejserens Nye klæder” af Søren Ellemose, udgivet på Jyllans-Postens Forlag i 2005.