Advokaten 7/8 Tag selv ilt først

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef
Irritabilitet, glemsomhed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Blot nogle af de alarmsignaler, der kan lyde, når vi rammes af stress. Med øget fokus på symptomerne, gode samtalevaner, motion og pauser, kan vi undgå det.

Kim steen nielsen fra Corpora­te Care spurgte som indledning til sit seminar ”En sund sjæl i en sund virksomhed” de mange fremmødte, om de nogensinde hører efter, når stewardessen i flyet gennemgår nødplanerne. Først fortæller hun, at hvis flyet dykker drastisk, så vil ilten forsvinde, og der falder nogle iltmasker ned foran pas­sagererne.

- Men så siger hun, at hvis I har små børn med, så tag selv iltmasken på først, før I hjælper børnene. Det er i virkeligheden et lynkursus i stresshåndtering. Stress opstår nemlig, når man glemmer at tage ilt, fordi man vil hjælpe andre, sagde Kim Steen Nielsen, der er uddannet jurist, har haft en mangeårig lederkarriere i BRF Kredit og i 2002 stiftede Coporate Care sam­men med stress-lægen Jørgen Lund.

- En forudsætning for at kunne lede godt er, at man tager ilten selv først, så man kan sprede den ud i organisationen. Og hvis man kan skifte fra stres­set ledelse til balanceret ledelse, så er der gode resultater at hente på bundlinien, tilføjede han.

En stresset leder er karakteri­seret ved at være f.eks. utilgæn­gelig, under-kommunikerende, uberegnelig, indadvendt og kontrollerende. En leder, der har balance mellem udfordringer og ressourcer er til stede, klar i sin kommunikation, har ro og overblik, er troværdig og har indføling.

Tre ting der virker
Ifølge Kim Steen Nielsen er alt for mange mennesker alt for dårlige til at tage stresssignaler som f.eks. irritation, søvnbesvær, glemsomhed, hovedpine og spændinger alvorligt. Vi vænner os til at have det på den måde.

- Jeg hørte engang en historie om en kvinde, hvis bil sagde en mærkelig lyd. I stedet for at køre til mekanikeren, skruede hun bare højere op for musikken. Sådan kan man også vælge at tackle stress på meget kort sigt. Men i længden er det vigtigt at begynde at lytte til sin krop, sagde Kim Steen Nielsen og tilføjede, at WHO forudser, at stress bliver en af de hyppigste årsager til dødsfald fremover.

Ifølge ham er vejen til et godt og stress-frit liv, at der er balance mellem udfordringer og ressourcer – i hvert fald det meste af tiden. Og han er ikke ude på at få folk til at sætte sig med hænderne i skødet.

- Vi har det allerbedst med en masse udfordringer i vores liv, det er det, der driver os.

Han slog fast, at der er tre ting, som man helt sikkert ved virker i forhold til at gøre men­nesker mindre stressede.

At tale med andre menne­sker. Det er vigtigt at tænke højt og dele sine bekymringer med andre, f.eks. sin ægtefælle, en ven eller en god kollega. Kvin­der er følge Kim Steen Nielsen bedre til det end mænd, hvilket måske afspejles af, at en kvinde i gennemsnit bruger 20.000 ord i døgnet, mens en mand kun bruger 7.000.

Motion. Jeg ved godt, at I ikke gider høre det, men det er noget af det, der virker allerbedst i forhold til stress, sagde han. Kroppen får nogle stresshormo­ner ud og vi får et frirum, hvor vi tænker på noget andet.

Flere pauser. Det er sundt at hive et tidspunkt i løbet af dagen ud, hvor man fokuserer på noget andet end arbejde, noget vigtigt. Øv dig i at lægge tingene bag dig i pauserne og brug de pauser, du får forærende, når du f.eks. sid­der i en bilkø på vej til arbejde. Meditation kan også være en god måde at tage pauser på.

Samtidig er det godt at kende sine livsværdier, for uanset om vi er klar over det eller ej, så har vi dem alle sammen. Og hvis vi ubevidst går på kompromis med dem – eller bliver tvunget til det – så stresser det os.

- Pauserne og dialogen med vores ressourcepersoner kan bruges til at finde ud af, hvad der er vores livsværdier, sagde Kim Steen Nielsen, som også fortalte, at da han og Jørn Lund etablerede deres virksomhed, forsøgte de forgæves at få hjem­mesiden www.stress.dk.

- Den var optaget af et inge­niørfirma, som har specialiseret sig i at finde ud af, hvor meget pres, forskellige materialer kan tåle, før de går i stykker. Det er jo sådan set en meget god definition på, hvad stress er for mennesker.

De slides, som Kim Steen Nielsen viste under sit indlæg, kan ses på www.advokatsamfundet.dk under Aktiviteter.

Symptomer på stress
Irritabilitet Sygefravær
Nedsat immunforsvar Nedtrykthed
Søvnløshed Eksem
Glemsomhed Manglende sexlyst
Nedsat potens Koncentrationsbesvær
Tilbagetrukkethed Hjertebanken
Flugt Ulyst
Mavepine Ubeslutsomhed
Fejl Spændinger
Ligegyldighed Angst
Hovedpine Uro
Øget brug af stimulanser