Advokaten 7/8 Pris på etikken

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef

FOR HENNING Zacho Larsen blev det et flot farvel til Advokatrådet, hvor han frem til juni havde siddet i seks år, de sidste fire år som formand for Regel- og Tilsynsudvalget. Her har han sammen med de øvrige medlemmer blandt andet udformet de nye etiske regler om interessekonflikter og om prisoplysning.

Margot og Thorvald Dreyers Fond lagde vægt på, at den 58-årige Zacho Larsen gennem udvalgets arbejde har sikret en hurtig og effektiv indgriben over for advokater, der ikke følger reglerne.

- Hvis man fejler på denne post, kan advokatstandens om­dømme lide alvorlig skade. Han tøver således ikke med at rejse krav om, at en advokat frakendes retten til at udøve advokatvirk­somhed, når det er det, der skal til for at luge ud i egne rækker til gavn for advokaternes gode navn og rygte, lød det fra Jens Jordan, da han overrakte prisen.

Han fremhævede endvidere arbejdet med nye regler om in­teressekonflikter. Det har været nogle vanskelige drøftelser og en balancegang at ramme de helt rigtige regler.

Blandt det nu tidligere råds­medlems personlige karakter­træk, fremhævede Jens Jordan, at han er en dygtig leder, der er god til at lytte – ikke mindst til meninger, der strider mod hans egne. Det vigtigste for ham er et godt resultat, og han har ikke noget ønske om selv at få del i æren for en succes.

Henning Zacho Larsen var da også i sin takketale hurtig til at fremhæve, at de nye etiske regler er resultatet af et godt teamwork i udvalget og med stor bistand fra sekretariatet. Han takkede alle, der har bidraget til arbejdet og tiføjede:

- Vores etik er vores bagage, som vi skal rejse ud i verden med. Hvis vores etik ikke er i orden, så har vi ingen berettigelse som advokater.

Margot og Thorvald Dreyers Fond
Margot og Thorvald Dreyers Fond blev stiftet i 1976 af arkitekt Thorvald Dreyer og hans hustru, landsretssagfører Margot Dreyer. Fonden støtter arkitekter og advokater, herunder også formål inden for Advokatsamfundets virke. Fondens hæderspris, som blev uddelt på Advokatmødet, er på 200.000 kr.