Advokaten 7/8 Klienten kikker med

Print Print
15-08-2005

Af Hanne Hauerslev, journalist
Bankerne gør det. Told & Skat gør det. Og nu giver Danske Inkassoadvokater klien­terne mulighed for at få elektronisk sagsbehandling. Men det er kun begyndelsen. Om få år har det bredt sig til andre sagsområder, vurderer IT-chef, som netop har været i London for at se, hvordan engelske advokater arbejder online med kunderne.

HOS FORUM ADVOKATER i Roskilde kikker klienterne med i inkassosagerne. Ved hjælp af et brugernavn og et password klikker de sig frem til deres sager via kontorets hjem­meside. Det er til fordel for både klient og advokat, mener Peter Lunding Smith, som er formand for Danske Inkassoadvokater.

- Jeg ser mange fordele. Jeg er mere tilgængelig for kunden, der kan sidde ved computeren sent om aftenen og sende in­kassosagerne til mig, når han nu alligevel sidder og ordner regnskaber. Samtidig kan han tjekke, hvor mange penge der er drevet ind i verserende sager og sende spørgsmål på mail. Det er nemmere og hurtigere for alle parter. Vi sparer både på miljøet og økonomien ved at korrespondancen foregår elektronisk. Forestil dig de papirmængder, der bruges i de mellem tre og fire millioner inkassosager, der årligt er i Danmark, siger Peter Lunding Smith.

 - De mange fordele er grunden til, at vi nu i foreningen af Danske Inkassoadvokater har taget skridt til, at virksomheder online kan starte en sag via vores hjemmeside.

Peter Lunding Smith mener, at elektronisk adgang til klienternes sager er en trend, som kommer til at gribe om sig.

- Her hos Forum Advokater har vi arbejdet med online-inkasso i otte år. I de første år var systemet meget forenklet og gav begrænset adgang til sagen. I dag har vi et udviklet system, der er tæt integreret med vores journalsystem. Det betyder blandt andet, at kunden kan abonnere på online-nyheder i sin sag. Hvis du for eksempel har en hus­handel her hos mig, og der kommer brev fra ejendomsmægleren, bliver brevet scannet og lagt i den elektroniske sag. I det øjeblik brevet er i sagen, har kunden en e-mail med den nye sagsakt. Fordelen er, at dialogen med kunden bliver hurtigere og mere effektiv. Det synes jeg er god service, siger Peter Lunding Smith og tilføjer, at der stadig er kunder tilknyttet kontoret, som ønsker, at sagsbehandlingen foregår på papir – ligesom der er sager, der ikke egner sig til elektronisk sagsbehandling.

- Hovedparten af klienterne ønsker stadig den traditionelle sagsbehandling. Men vi arbejder på at gøre størstedelen af sagerne så elektroniske som muligt.

Diskussion af økonomien
Hos advokatfirmaet Abel & Skovgaard Larsen mener advokat Finn Jepsen også, at udviklin­gen går i den retning.

- De sidste to år har vi kørt inkassosagerne elektronisk til stor fordel for alle parter. Mange af vores kunder kommunikerer via nettet og stiller simpelthen krav om, at samarbejdet foregår via internettet. De er glade for hurtigheden og for at slippe for mængderne af papir. Jeg kan se masser af sager, hvor elektronisk sagsbehandling vil være relevant. For eksempel sager med et forudsigeligt forløb, som visse retssager, hvor du som advokat kan sende en e-mail til kunden om de skridt, der sker i sagen, og i øvrigt henvise til dokumenter, som kan ses via vores hjemmeside, siger Finn Jepsen, der er partner og ansvarlig for inkassoafdelingen i kontorets Københavns-afdeling.

Hos advokatfirmaet Plesner kan et tilsva­rende system være klart om et års tid. For øjeblikket har projektchef Connie Lysholt dog mere sit fokus på, hvordan elektronisk sagsadgang kan give værdi for kunden, end hvilke sagsområder der egner sig til at blive behandlet via nettet.

- Teknikken giver mulighed for at arbejde elektronisk med forskellige typer af sager, og vores system er gearet til det. Det er mindst lige så vigtigt at tage stilling til, hvilken værdi systemet skaber for den enkelte kunde, altså hvem der har brug for hvilke informationer. Det er også vigtigt at få en diskussion af økonomien i det. Stiller vi for eksempel denne service gratis til rådighed, spørger Connie Lysholt.

Sikkerheden skal være høj
Der skal være en høj grad af sikkerhed omkring elektronisk sagsbehandling, som lever op til kravene om den fortrolighed, der er i branchen. Det er forudsætningen for det hele, mener blandt andre Finn Jepsen. IT-chef Steen Hermansen, Advokaternes Serviceselskab, er enig.

 - I dag anvender kontorerne en metode med høj sikkerhed, hvor klienten går ind i sin sag via brugernavn og password. Sik­kerheden er høj, fordi kommunikationen mellem klient og advokat er krypteret, forklarer Steen Hermansen.

Han har kendskab til en del advokatfir­maer, som giver klienterne mulighed for at kikke med i sagen via nettet.

- Det er helt klart en trend – men i dag anvendes systemet stort set kun på inkas­sosager og ejendomsadministration, mener Steen Hermansen.

- Udviklingen går hurtigt. Jeg har kend­skab til leverandører, som er parate til at levere systemer til håndtering af handler. Min vurdering er, at vi om et par år vil se masser af advokatfirmaer, der giver online adgang til forskellige typer af sager. Jeg har netop været i London og besøge advokatkontorer, og her markedsfører de store kontorer sig på at kunne håndtere følsomme oplysninger på nettet. Det samme kommer til at ske i Danmark.