Advokaten 7/8 Jeg er mest Louise

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef 
Efter at juraen og politikken i en årrække har gået hånd i hånd i Louise Gades liv, har den 33-årige Århus-borgmester skullet øve sig i ikke at være jurist. Fra borgmesterkontoret giver hun sin mening til kende om den advokatbranche, som hun stadig har kontakt til og ikke vil afvise at vende tilbage til på et tidspunkt.

Både på rådhuset og hjemme på privat­adressen bliver Louise Gade jævnligt ringet op af borgere, der føler sig klemt i systemet og ønsker hendes hjælp. ”Jeg ringer til dig, fordi du er borgmester, men egentlig mest fordi du er advokat,” siger nogle af dem.

Louise Gade henviser dem til det rette sted i forvaltningen eller til retshjælpen i byen.

Jura og politik har igennem en årrække suppleret hinanden i Louise Gades liv, lige fra stiftelsen af en afdeling af Venstres Ungdom i Struer, over jurastudier på Aarhus Universitet, valg til byrådet i 1993, advokatfuldmægtigtid hos Jørgen Lokdam, advokatbestalling i 2000, frem til hun for fire år siden blev borgmester og brød med en menneskealders socialdemo­kratisk styre i Århus.

Men på spørgsmålet, om hun er mest advokat eller mest politiker, svarer hun:

- Jeg er mest Louise. Det siger jeg, fordi jeg mener, at det, man beskæftiger sig med, bare en del af ens identitet. Ens identitet bærer ens personlighed, og man skal være tro mod sig selv som menneske.

- Jeg er meget dedikeret til mit borgme­sterjob, og jeg glæder mig hver dag til at gå på arbejde. Men når jeg har brugt så mange år af mit liv på juraen, så er det også noget, jeg har en stor kærlighed til, tilføjer hun.

Hendes opmærksomhed fanges stadig, når et indslag om en spektakulær eller interessant retssag ruller over tv-skærmen. Og større sager, som berører kommunen, kan hun sagtens finde på at drøfte med de otte jurister i kommunens juridiske afdeling, der har til huse få døre fra Louise Gades kontor.

- Men jeg blander mig ikke i sagsbehand­lingen, og jeg læser heller ikke Ugeskriftet længere, siger Louise Gade, der har pakket de gamle numre af Advokaten ned i kælderen.

Gode redskaber i bagagen
Der er en række ligheder mellem de to arbejdsmæssige verdener, den målrettede thyholmer har bevæget sig imellem. Hun fremhæver selv hver eneste dags uforudsige­lighed, kravet om hurtigt at kunne danne sig overblik over komplicerede sager og derefter skære ind til benet, og så ikke mindst de stærke menneskelige relationer.

- Jeg har en række arbejdsredskaber og metoder med mig fra det praktiske advo­katliv, som jeg meget nødig ville have været foruden i mit liv som borgmester. Det er f.eks. evnen til hurtigt at kunne sætte sig ind i et stort materiale og finde frem til det vigtigste, siger hun.

Siden hun i 2001 indrettede sig i hjørne­kontoret i den karakteristiske rådhusbygning, har Louise Gade dog øvet sig i ikke at være jurist. Hun er kendt for at være en særdeles grundig kvinde, der, når hun skal undersøge en sag, går ned i alle detaljer. Noget som hun havde stor glæde af som advokatfuldmægtig og ung advokat, men som ikke nødvendigvis er en fordel som borgmester.

- Jeg skal jo som borgmester gå efter de store spor, det strategiske og det, der er godt for byen. Og så kan det ikke nytte, at jeg forta­ber mig i juridiske detaljer. Det har jeg skullet øve mig meget i og har fundet en fornuftig balance. Men den sproglige optagethed, det at bemærke, at en formulering kan fortolkes på flere måder, det lægger jeg aldrig fra mig. Så der er sikkert nogle, der stadig synes, jeg er lidt af en sprogspasser, siger hun.

Hun nævner også det menneskelige aspekt ved både det politiske arbejde og advokatjobbet. Begge dele handler om at hjælpe mennesker, at gøre en forskel.

- Jeg har nok en meget udpræget retfær­dighedssans. Det er en målsætning for mig at arbejde for, at alle i vores by – og vores samfund – får de samme muligheder. Og det er en af grundene til, at uddannelsespolitik og integrationspolitik ligger mig meget på sinde, siger hun – men tilføjer dog, at retfærdighedssans nogle gange kan være en ulempe i den politiske verden.

- Politik er ikke altid retfærdig. Men jeg nægter at give det fra mig. Den dag, man som politiker opgiver sin retfærdighedssans, så har man accepteret, at politik bare er rævekagebageri.

Mere åbne advokater
Noget af det Louise Gade fremhæver fra sit borgmesterliv i de seneste fire år er den brede menneskelige kontakt. Selv om hun også syntes, at hun var i kontakt med mange mennesker, da hun var advokat, er det noget helt andet i dag.

- I det politiske arbejde møder man mennesker fra alle sider af samfundet, lige fra narkomanen på gaden til dronningen. Det er noget, der styrker ens menneskelige fingerspidsfornemmelse, siger hun og opfor­drer sine tidligere advokatkolleger til i langt større grad at engagere sig i samfundet.

- Advokatbranchen kunne godt åbne sig mere med et samfundsmæssigt engagement, som ikke bare handler om faglige diskussio­ner, retshjælp og nogle erhvervssponsorater. Vi er forpligtet over for det samfund, som vi er uddannet i. Den enkelte advokat skal gå ind og give noget af det overskud, han eller hun har. Det kan f.eks. være i det sociale arbejde, humanitært arbejde, idræt eller kultur, siger hun.

Louise Gade er bekymret for advokat­branchens ry og mener, at åbenhed og et engagement i samfundet kan være med til at ændre på standens image. Som borgmester taler hun med mange forskellige menne­sker og hører jævnligt deres meninger om advokater.

- Mange opfatter det som en kold og over­fladisk branche, som udelukkende fokuserer på indtjening. Jeg ved jo godt, at det er en grov generalisering, men det er alligevel no­get, advokaterne må tage alvorligt. Det kan jo også gå hen og give rekrutteringsproblemer i længden – hvem gider arbejde et sted, som af omverdenen opfattes i et odiøst skær.

Hun glæder sig over, at Advokatrådet har fået en meget synlig formand i Sys Rovsing Koch og henviser til de kommunale erfarin­ger med, at åbenhed afmystificerer.

- Vi lever jo med det i hverdagen, åbne postlister, offentlighedsloven, osv. Alt, hvad vi laver, også hvad jeg tjener, er der åbenhed omkring. Og alt, hvad der kan forklares, kan jo forsvares, siger hun.

Ledelse og arbejdstider
Som borgmester har Louise Gade fået mas­ser af praktisk ledererfaring og har også prioriteret at få tid til lederuddannelse i sin travle hverdag. Når hun i bakspejlet kigger tilbage på advokatbranchen, ser hun her et andet stort problem. Der er simpelthen for lidt fokus på ledelse i branchen.

- Advokaterne er gode til at have en hold­ning til det, og nogle af de store har da også ansat både personalechefer og HR-personer. Men det nytter jo kun noget, hvis partnerne giver rum til ledelse.

Hun har selv yngre venner og veninder, der har forladt et advokatjob i protest mod dårlig ledelse og arbejdstider, der ikke hænger sammen med at have et familieliv. Og hun kan godt forstå dem.

- Jeg har selv været på et advokatkontor, hvor man satsede på det hele menneske. Der skulle være plads til andet i livet end det, der tikkede ind på faktureringsblokken. Derfor kunne det også lade sig gøre, at jeg var aktiv i politik.

Nogle af de unge advokater ender i Århus Kommune, der får mange kvalificerede an­søgninger, når der er ledige juriststillinger i Juridisk Afdeling eller rundt omkring i forvaltningen.

- Det er jo heldigt for mig, at de ender her. Vi er en stor kommune og kan tilbyde dem nogle af de samme specialer som advokatkon­torerne. Vi kan ikke helt matche lønnen, men for mange af de unge er der andre ting, der er vigtige, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg ser det som en utrolig uheldig udvikling for advokatbranchen, fordi de lader os skumme fløden af alt det, de har investeret i de unge mennesker ude på advokatkontorerne.

Ikke landspolitik lige nu
Louise Gade blev for fire år siden som 29-årig landets yngste borgmester. Til november udfordres hun af Socialdemokratiets nye unge kandidat Nicolai Wammen, og det kan blive et særdeles spændende valg. Skulle Louise Gade efter valget ikke længere være borgmester, har hun ikke gjort op med sig selv, hvad hun så skal. Vil hun være rådmand og fortsætte i kommunalpolitik, tilbage til advokatbranchen eller noget helt andet.

- Hvis jeg tænkte på det, så ville jeg ikke kunne være fokuseret på mit arbejde lige nu. Når jeg en dag skal noget andet, så er der så mange forskellige muligheder, der kunne være spændende, og det vil jeg overveje til den tid.

Hvis man spørger hendes tidligere principal Jørgen Lokdam, er hans bud, at Louise Gade kunne blive en fremragende skatteminister. Men den unge Venstre-kvinde fastholder ligesom i mange tidligere inter­views, at landspolitik ikke er noget for hende – i hvert fald ikke lige nu. Jeg er gennem de seneste ti år blevet opfordret til at stille op til både Folketinget og Europa-Parlamentet. Men jeg har konsekvent sagt nej. Det er byen her, der optager mig, og her mit engagement ligger.

- Hvad jeg laver om ti år, har jeg intet bud på. Man ændrer sig jo hele tiden, der sker ting i ens liv, som forandrer en. Mit liv har ikke været sådan, at jeg havde en karriere­plan, der sagde, at jeg skulle være advokat som 25-årig og borgmester som 30-årig. Jeg tror på, at man skal være åben og gribe de muligheder, der byder sig.

Louise Gade
Født i 1972 i Holstebro. Vokset op i Thyholm.
Cand. jur. 1998. Fuldmægtig hos Jørgen Lokdam (i dag Lokdam, Eilrich, Hannibal & Madsen). Beskæftigede sig primært med skatteret og erhvervsret. Advokat samme sted fra 2001.
Blev valgt ind i byrådet for Venstre i 1993, blev i 2002 landets yngste borgmester. Fik 35.763 personlige stemmer ved sidste kommunalvalg.
Gift med chefkonsulent i IBM i Århus, Ulrik Westring.