Advokaten 7/8 En filosof i en advokatbutik

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef

”Det viseste menneske er det, der på plejehjemmet – efter at have spillet på heste i et helt liv – indser, at der ikke er noget system i det.”

Sagt af professor, dr. phil. Ole Fogh Kirkeby fra Handels­højskolen i København under Advokatmødet. Hans seminar ”Det nye lederskab” var en af mødets største billetsælgere, og Kirkeby kvitterede med at tale næsten en time over tiden i et morsomt filosofisk foredrag, hvor ørerne skulle holdes stive indimellem, og hvor der blev sat gang i refleksionen hos de mange tilhørere.

Han talte bl.a. om værdier og sagde, at det er anstændigt, at advokaterne ikke har valgt anstændighed som en kerne­værdi.

- Det kunne I jo også blive hængt op på, gnæggede han.

Han sagde, at kerneværdier er andet og mere end et års sam­arbejde med et reklamebureau, men udtrykte dog en forbehol­den, men utvivlsomt velment an­erkendelse af modet til at vælge kerneværdier. Senere slog han fast, at ”branding er at få noget til at have den kraft, det ville have haft, hvis det var alvorligt ment.” Han anbefalede selvironi som et effektivt ledelsesværktøj og gav tilhørerne Den Stoiske Morgenbøn, som han selv bruger dagligt:

”Lær mig, at det er i dag, jeg skal dø. Lær mig at vise mig værdig til, hvad der end sker. Lær mig at ransage min samvit­tighed og ikke at lyve over for mig selv. Lær mig at blive bedre til at skelne mellem det gode og det onde.”

Ole Fogh Kirkebys foredrag havde samme titel som hans bog fra sidste år ”Det nye lederskab”, hvor hans budskab er, at lederen først virkelig kan være leder, når han forstår sig på at være men­neske, og at lederen må være den første humanist blandt huma­nister. Bogen vil blive anmeldt i Advokaten senere på året.

En veloplagt Ole Fogh Kirkeby havde et godt tag i publikum med sit oplæg om det nye lederskab.