Advokaten 7/8 En årrække med fagligt arbejde

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef
Hjørring-advokaten Jens Kristiansen har i de seneste ti år lagt mange timer i det faglige arbejde i udvalg, kredsbestyrelse og advokatforening. Under Advokatmødet modtog han den nystiftede Advokatsamfundets Fonds hæderspris på 50.000 kr.

Som sidste punkt på general­forsamlingen overrakte formand Sys Rovsing Koch Advokatsam­fundets Fonds hæderspris til en overrasket Jens Kristiansen, der ikke anede uråd – men blot havde undret sig en smule over, hvorfor han var blevet bedt om at sidde på første række. Sys Rovsing Koch fremhævede i sin motivering, at Jens Kristiansen i enhver henseende lever op til de kerneværdier, som Advokatrådet og branchen i den forløbne råds­periode har slået fast. Samtidig har den 61-årige advokat i en årrække været stærkt engageret i det kollegiale arbejde.

Efter prisoverrækkelsen stil­lede Advokaten prismodtageren fem spørgsmål om de mange års engagement i det faglige arbejde.

Hvorfor gik du ind i det faglige arbejde?
- Fordi Advokatrådet i 1997 bad mig om at indtræde i Familie­retsudvalget, som jeg havde hørt om, blandt andet ved møder i FAF og i forbindelse med sager og møder med min gode kol­lega Birgitte Thorning Hansen, Aalborg, der var medlem af udvalget indtil 1997, hvor jeg afløste hende.

Hvor meget tid har du brugt på arbejdet?
- I de, år hvor jeg var medlem af Familieretsudvalget, informator til Fagligt Nyt og medlem af kredsbestyrelsen, blev det til rigtig mange timer om året med møder og forberedelse til møder og indlæg – i gennemsnit brugte jeg en arbejdsdag om ugen samt de fleste weekends.

Hvilke oplevelser og udfordringer har arbejdet i Familieretsudvalget, Privatretsudvalget og kredsbestyrel­sen givet dig?
- At få lov til at møde dygtige og herlige kolleger, som jeg ellers næppe ville have mødt og lært at kende personligt – og at komme til at kende mange af de dejlige medarbejdere i Advokaternes Hus i Kronprinsessegade og at opleve den varme og gode atmosfære, der hersker på alle etager, hvor jeg altid har mødt stor hjælpsom­hed og imødekommenhed.

De største, men også meget givende, udfordringer var muligheden for løbende at følge med i det lovforberedende udvalgsarbejde og at være ajour med domme og afgørelser på fagområderne.

Kan du nævne en enkelt opgave, som har været særlig interessant?
- At få lov til at være med til at skrive og redigere teksten og udforme layout til en ny bro­chure fra Familieretsudvalget ”Skal vi gifte os?” i 2002,  samt at ajourføre tekster og layout i Familieretsudvalgets ældre brochurer.

Nu er du udtrådt af både Privat­retsudvalget og kredsbestyrelsen – hvad skal du bruge den tid, du får til rådighed på, fremover?

- At passe mine gode klienter og sager lidt bedre og at kunne holde fri og være sammen med familien om aftenen og i week­enden med god samvittighed.

Jens Kristiansen, født 8. juli 1944.
Cand. jur. i 1971, advokat i 1975.
Advokatrådets Familierets­udvalg 1997-2003.
Advokatrådets Privatretsud­valg 2003-2005.
Medlem af arbejdsgruppe under Privatretsudvalget om revision af dødsboskif­teloven.
Kredsbestyrelsen for 11. kreds: Medlem 1999-2005, de sidste to år som formand.
Stedfortræder for Anders Hjulmand, der netop er blevet valgt ind i Advoka­trådet.
Formand for advokatfor­eningen i Hjørring siden 1996.
Informator til Fagligt Nyt om emnerne arveret og dødsboret 1999-2003.