Advokaten 7/8 Advokatrådet 2005

Print Print
15-08-2005

SYS ROVSING KOCH, KØBENHAVN
Født 1953.
Formand for Advokatrådet. Formand for Økonomi­udvalget. Formand for Internationalt Forum.

JØRN FRIIS, VIBORG
Født 1946.
Næstformand for Advokatrådet. Medlem af Økonomi­udvalget. Formand for Serviceselskabets bestyrelse. Formand for bestyrelsen for Birthe Dahls Fond. Medlem af følgegruppen vedr. kerneværdiprojektet.

PETER CHRISTENSEN, ESBJERG
Født 1953.
Formand for Strukturudvalget.

OLUF ENGELL, KØBENHAVN
Født 1945.
Formand for Responsumudvalget.

JØRN FRØHLICH, ODENSE
Født 1956.
Formand for Skatteudvalget. Medlem af Respon­sumudvalget. Medlem af bestyrelsen for Det danske Advokatsamfunds Fond.

ANNE BIRGITTE GAMMELJORD, KØBENHAVN
Født 1956.
Formand for udvalget for International Advokatpoli­tik. Formand for CCBE delegationen. IBA Councellor. Medlem af Responsumudvalget. Medlem af Regel- og Tilsynsudvalget.

ANDERS HJULMAND, AALBORG
Født 1951.
Formand for Erhvervsudvalget. Medlem af Servicesel­skabets bestyrelse.

SØREN JENSTRUP, KØBENHAVN
Født 1952.
Formand for Understøttelsesfonden. Medlem af Økonomiudvalget. Medlem af bestyrelsen for Det danske Advokatsamfunds Fond. Medlem af følgegrup­pen vedr. kerneværdiprojektet.

KIM UTZON JYBÆK, KØBENHAVN
Født 1959.
Formand for Uddannelsesudvalget. Medlem af Økono-miudvalget. Medlem af Serviceselskabets bestyrelse. Medlem af Danske Inkassoadvokaters bestyrelse. Formand for Justitsministeriets Kursusudvalg.

BO LINDGREN, HELSINGØR
Født 1944.
Formand for Privatretsudvalget. Medlem af Respon­sumudvalget. Medlem af Danske Boligadvokaters bestyrelse.

SØREN LYAGER, ÅRHUS
Født 1945.
Formand for Regel- og Tilsynsudvalget. Medlem af Økonomiudvalget.

CLAUS KAARE PEDERSEN, KØBENHAVN
Født 1946.
Formand for Innovationsudvalget. Medlem af bestyrelsen for Toftkilds Legat. Medlem af Danske Mediatoradvokaters bestyrelse.

JAKOB LUND POULSEN, KØBENHAVN
Født 1955.
Formand for Retsudvalget. Medlem af bestyrelsen for Birthe Dahls Fond.

JEPPE SØNDERGAARD, MARIBO
Født 1957.
Formand for Miljø- og Energiudvalget. Medlem af Responsumudvalget. Medlem af bestyrelsen for Birthe Dahls Fond. Medlem af Danske Familieadvoka­ters bestyrelse.

CLAUS WITT, HADERSLEV
Født 1959.
Formand for udvalget for Drift af advokatvirksom­hed. Medlem af Responsumudvalget. Medlem af bestyrelsen for Insolvensadvokater.