Advokaten 7/8 Advokater eksporterer mere

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef
Eksporten i advokatbranchen stiger, primært på erhvervsområdet. Herhjemme leverer det private erhvervsliv også stadig den største del af branchens omsætning.

Nye tal fra danmarks statistik viser, at eksporten af advokatydelser fra Danmark blev fordoblet fra 2003 til 2004, fra tre til seks procent af branchens samlede omsætning.
Det er primært erhvervslivet, der er afta­gere af de eksporterede ydelser. Erhvervsråd­givning, som f.eks. selskabsret, entrepriseret, virksomhedsoverdragelse og etablering af virksomhed udgør 69 procent af eksporten. Virksomhedsrådgivning, f.eks. strategisk og finansiel rådgivning samt rådgivning om organisationsændringer og human resource udgør 14 procent.
Advokaternes kunder uden for de danske grænser er primært de øvrige EU-lande, som var aftagere af tre fjerdedele af eksporten i 2004.

Stigende omsætning
De danske advokatvirksomheder omsatte i 2004 for 7,5 mia. kr., hvilket er en fremgang på ti procent i forhold til 2003, oplyser Danmarks Statistik. Virksomheder i den private sektor er den vigtigste kundegruppe for advokaterne. Disse virksomheder står for 62 procent af omsætningen. 30 procent af omsætningen kan henregnes til organi­sationer og privatpersoner, mens der kun omsættes for 8 procent i forbindelse med rådgivning til den offentlige sektor.

Danmarks Statistik har også opdelt advokatbranchens omsætning på forskel­lige ydelser. Erhvervsrådgivning udgør 31 procent af den samlede omsætning. Ydelser vedr. civilret, herunder bl.a. civile retssager, ejendoms- og formueadministration, privat rådgivning og inkassovirksomhed, udgør 28 procent. Rådgivning om fast ejendom, som retter sig både mod private kunder og erhvervskunder udgør 14 procent. Straffe­sagerne står kun for 5 procent af branchens omsætning.