Advokaten 6 Pjece om aktieoptioner

Print Print
14-06-2005


Advokatrådet nedsatte i januar måned i år en arbejdsgruppe, som skulle kortlægge problemstillingerne i forhold til aktieoptionsordninger.
Arbejdet er nu afsluttet og er mundet ud i en elektronisk udgivelse med titlen: ”Kort og godt om aktieoptioner”. Det er den fjerde i rækken af Advokatrådets erhvervspolitiske udgivelser. Den offentliggøres elektronisk samtidig med Advokatmødet i Kolding i juni. Udgivelsen falder også tidsmæssigt sammen med offentliggørelsen af Fondsbørsens Komités forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, der netop også inddrager vederlæggelseselementet.

”Kort og godt om aktieoptioner” opsummerer de problemstillinger og overvejelser, man kan og bør gøre sig ved indførelsen af incitamentsordninger, ligesom pjecen opridser de problemstillinger, som den seneste højesteretspraksis og den indførte lov om aktieoptioner mv. i ansættelsesforhold giver anledning til.

Udover at fungere som inspiration for de advokater, som beskæftiger sig med dette emne, giver pjecen både virksomheder og personer en fornemmelse af, hvilke overvejelser man bør gøre sig i forhold til eksisterende ordninger samt ved indførelse af nye ordninger. Pjecen indeholder ikke egentlige løsninger på de opridsede problemstillinger.

Arbejdsgruppen bag ”Kort og godt om aktieoptioner” består af advokat Pernille Backhausen, (formand for arbejdsgruppen), advokat Mads Krarup, advokat Jørgen Boe, advokat Carsten Led-Jensen, advokat Birgitte Frølund, advokat Nina Wedsted og advokat Malene Stampe, sekretær for arbejdsgruppen.
Pjecen kommer til at ligge på Advokatsamfundets hjemmeside og vil kunne hentes her uden udgift for brugerne. Advokatsamfundet planlægger at afholde en mini-konference omefter som emnet merferien.