Advokaten 5 Skøde uden rådgivning

Print Print
24-05-2005

Af Claus Witt, advokat, Ret & Råd, Haderslev

Som dansk boligadvokat har jeg til min store forundring kunnet konstatere, at flere og flere kolleger (både certificerede boligadvokater og ikke-certificerede advokater) reklamerer med, at de forestår en handelsekspedition eller udfærdiger skøder uden nogen form for rådgivning.

Ved søgning på internettet har jeg kunnet konstatere, at det ofte forholder sig således, at den enkelte advokat eller det enkelte advokatfirma annoncerer med en given pris for en fuld serviceydelse bestående af rådgivning forud for indgåelse af købsaftale, udarbejdelse af skøde samt efterfølgende rådgivning. Som et slags discounttilbud tilbyder de samme firmaer ofte at udfærdige skøder uden nogen form for rådgivning.

For mig som certificeret boligadvokat og som advokat i al almindelighed er det bekymrende, at mine kolleger overhovedet markedsfører ”advokatydelser” uden tilhørende rådgivning.

Det er for mig at se specielt bekymrende, når vi som erhvervsorganisation gang på gang markedsfører os som rådgivere i erkendelse af, at arbejdet (den professionelle præstation) i eksempelvis en ejendomshandel eller i forbindelse med kontraktudformning ikke består i at overføre købsaftalens vilkår til et skøde eller en standardkontrakts vilkår til et stykke dokumentpapir men derimod i at drøfte og rådgive klienten omkring de forskellige aspekter, der er i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller i forbindelse med køb af ejendommen.

En kollega, der ”sælger” skøder eller andre ydelser uden nogen form for rådgivning, adskiller sig efter min personlige opfattelse ikke væsentligt fra en vinkelskriver (som vi jo som stand i mange år har forsøgt at distancere os fra).

Min appel til mine kolleger er, at uanset hvor presset vi undertiden som advokater kan føle os af andre aktører inden for vore kerneområder, må vi ikke falde for fristelsen til at tjene nogle ”hurtige penge” ved at tilbyde ydelser uden rådgivning.

Hvis vi som stand sælger ydelser uden nogen form for rådgivning, saver vi efter min opfattelse den gren over, som vi selv sidder på.

En anden ting er, at de kolleger, der sælger ydelser herunder skøder uden rådgivning, efter min opfattelse bør tænke på, om der overhovedet er forsikringsmæssig dækning, hvis der skulle opstå en ”skade” i forhold til klienten.

Så vidt jeg kan vurdere, vil der ikke være tale om, at der kan søges dækning hos ansvarsforsikringsselskabet al den stund, at det efter min bedste overbevisning må karakteriseres som groft uagtsomt at ekspedere en handel uden for det første at have gennemgået handlen og for det andet at have drøftet handlen indgående med køberne.

Til slut vil jeg som kredsbestyrelsesmedlem tillade mig at bemærke, at det vel dybest set også er i strid med vore etiske regler at repræsentere en klient i en ejendomshandel uden at drøfte sagen med klienten. Den advokat, der sælger en ydelse uden at drøfte sagen med klienten, har vel næppe varetaget klientens interesser optimalt. Det kan vel heller ikke afvises, at det er i strid med de etiske regler at opkræve et egentligt salær for ”ekspedition” af et skøde, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved, om klienten overhovedet har fået andet end x-antal stk. dokumentpapir.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2005/Advokaten 5/Skoede uden raadgivning.aspx - d. 22-01-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.