Advokaten 5 Advokatråd i kampagne for traktat

Print Print
24-05-2005

Af Jesper Sander Pedersen, journalist, Spanien
Det spanske advokatråd har været meget aktivt forud for folkeafstemningen om EUs forfatningstraktat. De spanske advokater har bl.a. taget initiativer sammen med kollegerne i Tyskland og Italien.

Den 20. februar holdt Spanien som det første land i EU folkeafstemning om EU-forfatningstraktaten. Forud for folkeafstemningen valgte det spanske advokatråd at gøre en indsats for at oplyse vælgerne om traktaten og samtidig opfordre dem til at stemme.

Advokatrådets præsident Carlos Carnicer Díez underskrev den 29. oktober 2004 en hensigtserklæring sammen med præsidenten for det italienske advokatråd Pierre Guido Alpa og præsidenten for det tyske advokatråd Hartmut Kliger. De tre institutioner støttede forfatningstraktaten som det bedste redskab til at beskytte borgernes rettigheder og opfordrede medlemmerne til at deltage aktivt i debatten om den fremtidige Europaunion. Erklæringen gik et skridt videre og foreslog at gøre den 29. oktober til den europæiske grundlovsdag, hvilket Kommissionen endnu ikke har taget stilling til.

Det spanske advokatråd stod også bag andre initiativer forud for folkeafstemningen. Rådet startede bl.a. en original kampagne sammen med 30 af Spaniens bedste karikaturtegnere. De tegnede forskellige motiver med humoristisk sans og tog brodden af den tørre debat. Karikaturtegningerne endte som klæbemærker på flere hundrede tusinde biler med en opfordring om at deltage i folkeafstemningen.

Medlemsbladet ”Abogacía Española – Derecho y Sociedad” (Advokatrådet – Ret og samfund) udgav ved årsskiftet et særnummer om forfatningstraktaten. Juridiske eksperter analyserede forfatningen i forskellige sammenhænge og gav udtryk for deres personlige holdninger til spørgsmålet. 

Som institution blandede Advokatrådet sig derimod ikke i debatten om traktatens fordele og ulemper. Den var neutral på dette område og beskrev de juridiske aspekter af traktaten uden at tale for eller imod en tilslutning.

- Vi repræsenterer et bredt kollektiv og foretrækker at være upartiske i den politiske debat. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at give udtryk for deres meninger og gav alle parter mulighed for at komme til orde. Der var derfor ingen strid mellem de to parter. Medlemmerne deltog i den offentlige debat på eget initiativ og valgte selv deres standpunkter, oplyser advokatrådets præsident Carlos Carnicer Díez til Advokaten.

Den neutrale holdning kom til udtryk på flere områder. Det spanske advokatråd lavede et link på rådets portal med aktuelle oplysninger om forfatningstraktaten. Den havde en bred vifte af informationer om de juridiske og praktiske aspekter, men internet-brugerne fandt ingen politiske argumenter.

- Vi påtog os at informere borgerne om indholdet af forfatningstraktaten. Den var ved første øjekast svær at overskue og krævede derfor en baggrundsviden. Vi gav vælgerne et bedre overblik og gjorde rede for de vigtigste paragraffer, siger Carlos Carnicer.          

Kun 42,32 procent af de spanske vælgere afgav deres stemme ved folkeafstemningen i februar. Men præsidenten tager ikke den lave valgdeltagelse som et nederlag. Advokatrådet allierede sig med andre fagorganisationer og fik borgerne til at tage stilling til et kompliceret spørgsmål.

- Folkeafstemningen gav et fremragende resultat. Spanien var dermed det første land i Europaunionen, der holdt en folkeafstemning og viste vejen. Advokatrådet bekræftede sin rolle som en dynamisk, initiativrig institution. Det levede op alt i alt op til sine forpligtelser, forklarer Carlos Carnicer.

Consejo General de la Abogacía Española er det øverste organ for de spanske advokatkollegier og har for øjeblikket cirka 120.000 medlemmer. Den har bl.a. til opgave at informere borgerne om lovgivningen og ændringer af de gældende regler.
Consejo General de la Abogacía Española, C/ Paseo de Recoletos, 13, 28004 Madrid, Tlf. 00 34 915 232 539,  Fax 00 34 915 327 836, www.cgae.es .