Advokaten 5 Advokatnævnets årsberetning 2004 i tal

Print Print
24-05-2005

 

Sammen med Advokaten 5 udsender Advokatnævnet sin årsberetning for 2004. Beretningen indeholder en gennemgang af klagesagernes behandling, referat af udvalgte afgørelser og statistik for beretningsåret.

Tallene i statistikken viser bl.a., at det samlede antal klager er på niveau med tallene for de seneste år, dog med undtagelse af 2003, hvor der blev indgivet omkring 100 flere klager i forhold til tidligere, hvilket for størstedelens vedkommende var salærklager over en enkelt advokat.

I beretningen er denne gang medtaget oplysninger om antallet af salærafgørelser fra kredsbestyrelserne og deres udfald. Disse tal viser bl.a., at der i 2004 er givet medhold til klageren i ca. 40 procent af sagerne, mens advokatens salær er godkendt i ca. 60 procent af sagerne.

I adfærdssagerne er der i 2004 givet klager medhold i ca. 34 procent af de sager, der er afgjort ved formandsbeslutning eller ved nævnskendelse, mens advokaten er frifundet i ca. 66 procent af sagerne. I de adfærdssager, som Advokatnævnet har afgjort ved kendelse, er der givet bøder i ca. 45 procent af sagerne, irettesættelser i ca. 18 procent af sagerne og advarsel i ca. 2 procent. Frifindelser og formalitetsafvisninger har udgjort ca. 35 procent af Advokatnævnets afgørelser.

Endelig kan det fremhæves, at lidt over 30 procent af salærafgørelserne ankes til Advokatnævnet, der har stadfæstet kredsbestyrelsernes afgørelser i omkring 90 procent af sagerne.

/PBI