Advokaten 5 Advokatbranchen i tal

Print Print
24-05-2005

Af Stefan Black, konsulent, sekretariatet
Brancheanalysen 2005 tegner et billede af en positiv økonomisk udvikling, men samtidigt står advokatvirksomhederne foran en række store udfordringer omkring bl.a. generationsskifte på de mindre advokatkontorer og unge kvindelige advokaters flugt fra branchen.

Advokatrådet offentliggør i forbindelse med Advokatmødet Brancheanalysen 2005 – Advokatvirksomhederne i tal, hvori der gøres status over de seneste fem år i branchen. Brancheanalysen sammenstiller datamateriale fra Danmarks Statistik og fra Advokatsamfundets egen medlemsdatabase med henblik på at beskrive udviklingen i antallet af henholdsvis kvindelige og mandlige advokater, aldersfordelingen i branchen, til- og afgangen af advokater og advokatfuldmægtige, antallet af virksomhedsadvokater, geografisk fordeling af advokatkontorer med videre.

Udgangspunktet for Brancheanalysen 2005 er udviklingen i antallet af advokater, der med en stigning på 12 procent over de seneste fem år nåede op på 4.635 advokater i 2004. Kønsfordelingen afspejler stadig, at advokatgerningen igennem mange år har været et udpræget mandefag, og 76 procent af samtlige advokater er mænd. Der er dog en tendens mod, at et stigende antal kvinder søger ind i advokatbranchen, men der forestår stadig en stor udfordring med at fastholde de unge kvindelige advokater. Således udgør kvindelige advokater næsten halvdelen af alle deponeringer i 2004, mens kun hver fjerde advokat til sammenligning er en kvinde.

Gennemsnitsalderen for alle advokater var i 2004 47 år, men de kvindelige advokater er gennemsnitligt betydelig yngre end deres mandlige kollegaer. Hvor hver fjerde kvindelige advokat i 2004 var mellem 30 og 34 år, var det tilsvarende tal for mandlige advokater hver ottende. Af de mandlige advokater er næsten hver anden advokat 50 år eller ældre, hvilket må forventes at medføre, at en lang række advokatvirksomheder står over for et generationsskifte i de kommende år. Særligt enkeltmandskontorerne forventes at skulle gennemføre et generationsskifte i løbet af det næste årti, idet næsten to ud af tre advokater på disse kontorer er 50 år eller ældre. I modsætning hertil er halvdelen af advokaterne på de største kontorer med mere end 20 advokater under 40 år.

Efter flere år med faldende omsætning er den økonomiske udvikling i branchen igen positiv og rundede 7,5 mia. kr. i 2004. Sammenlignet med 2001 er stigningen i omsætningen dog blot på fire procent. Det er hovedsagelig de store advokatkontorer, der skaber den største omsætning per advokat.

Arbejdet med analyse af advokatbranchen fortsætter med Økonomisk Statistik for Advokatbranchen 2005, som Advokatsamfundet i samarbejde med Danmarks Statistik offentliggør i juni 2005. I den økonomiske statistik tager Danmarks Statistik pulsen på advokatvirksomhederne anno 2005 ved bl.a. at analysere omkostningsstrukturen og omsætningsfordelingen af advokatvirksomhedernes serviceydelser.

Brancheanalysen 2005 – Advokatvirksomhederne i tal vil kunne hentes fra Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.