Advokaten 4 Nye etiske regler træder i kraft

Print Print
15-04-2005

Af Henning Zacho Larsen, medlem af Advokatrådet og formand for Regel- og Tilsynsudvalget.
1. maj træder de nye etiske regler om interessekonflikter og om oplysning om ydelse og pris i kraft. 

Det sæt advokatetiske regler, som er medtaget i dette nummer af Advokaten, indeholder nye bestemmelser om interessekonflikter i afsnit 3.2 og  en ny bestemmelse om oplysning om ydelse og vederlag i 3.4.2.
De nye regler blev vedtaget på rådsmødet den 10. december 2004. Forud gennemgik de en meget grundig behandling. Således var de i månedsvis fast på dagsordenen i såvel Advokatrådet som i Regel- og Tilsynsudvalget. De blev også drøftet blandt kollegerne ude i landet med og uden repræsentanter for Advokatrådet. På denne måde fremkom værdifulde bidrag til reglernes udformning.

De advokatetiske regler bør afspejle praksis i Advokatnævnet og ved domstolene. Derfor er også indholdet af de nye regler om interessekonflikter i vidt omfang bestemt af afgørelser herfra. På væsentlige punkter har Højesteret heldigvis fastlagt retstilstanden.

Interessekonfliktreglerne adskiller sig fra de hidtidige ved en langt højere detaljeringsgrad, som skal gøre det lettere at anvende reglerne i praksis, både for advokater og klienter. Regelsættet indeholder en generel regel i 3.2.1. De følgende bestemmelser herunder i nr. 1) – 8) er eksempler på situationer, der ubetinget må betragtes som interessekonflikter. Bestemmelserne i nr. 9) – 11) er omvendt eksempler på forhold, som kan indebære en konflikt. 

Reglerne om oplysning om ydelse og vederlag bygger bl.a. på nye tiltag såvel nationalt som i EU, hvor information og gennemsigtighed for alvor er på dagsordenen. Også undersøgelserne i forbindelse med Kerneværdiprojektet har vist, at klienterne efterspørger en bedre information omkring ydelse og pris.