Advokaten 4 Næringsbasen – et nyt område for advokater

Print Print
15-04-2005

I Advokaten nr. 11/2004 omtaltes den nye lovgivning, som træder i kraft den 1. juli 2005 på fødevare- og restaurationsområdet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er nu klar til at gennemføre administrationen af ”Næringsbasen”, hvor alle fødevarebutikker og restauranter skal registreres.
Næringsbasen er interessant for advokatbranchen, som både kan yde rådgivning i startfasen i forbindelse med registrering i basen og efterfølgende ved at afgive erklæringer, der kan bevirke undtagelse fra registrering i styrelsens ”synderegister”. Digital signatur er nøglen til en hurtig service.

Optagelse af butikker allerede fra 1. april
I perioden 1. april til 1. juli skal eksisterende fødevarebutikker og restauranter optages i Næringsbasen. Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der sælger eller serverer mad eller drikkevarer direkte til forbrugerne for mindst 50.000 kr. eksklusive moms pr. år, registreres.

Optagelse kan enten ske via internettet på www.Virk.dk/naeringsbasen eller med en blanket, som også kan findes på virk.dk. Med en digital signatur er internetløsningen uden tvivl den enkleste og hurtigste metode og eftersom mange i advokatbranchen i forvejen har en digital signatur, kan de som et tilbud til klienterne nemt foretage registreringen.

Undtagelseserklæringer
Hvis en virksomhed efter 1. juli får en endelig afgørelse om bestemte væsentlige lovovertrædelser, vil det blive indberettet i et lukket register for myndigheder. Registret er grundlag for sager om frakendelse af retten til at drive fødevarebutik eller restaurant.

En fødevarebutik eller restaurant kan blive undtaget fra registrering, hvis en advokat afgiver en undtagelseserklæring, som dokumenterer, at virksomheden inden for det seneste år ikke er straffet for væsentlige overtrædelser af lovgivningen inden for skatte- og afgiftsområdet, og maksimum for én væsentlig overtrædelse inden for fødevarelovgivningen. 

Undtagelseserklæringen er en standarderklæring, som findes på www.Virk.dk/naeringsbasen. Den kan kun indsendes til styrelsen via internettet og der kræves en digital signatur.