Advokaten 4 Gør juraen forståelig

Print Print
15-04-2005

Af Lene Rosenmeier, journalist, skrivekompagniet.dk Jura er ikke altid i sig selv let tilgængelig, og det sætter ofte sit præg på de juridiske tekster. Men det er ikke kun selve det juridiske indhold, der afgør om en tekst er let eller svær at forstå. Det afgørende er den måde, budskaberne er udformet på.

Der findes flere bud på, hvorfor juridiske tekster ofte er formuleret i en helt særlig stil, som ligger en del fra det almindeligt talte sprog. Et af de mest gængse er, at jurister ønsker at formulere sig så præcist som muligt for at udrydde enhver form for fortolkningstvivl. Men bestræbelserne på at opnå præcision giver sig ofte udslag i lange sætninger med mange indskudte led og tunge udtryk. Det juridiske sprog kan derfor let gøre det vanskeligt at forstå de egentlige budskaber. I stedet for at udrydde tvivl skaber den særlige sprogstil tvivl og forståelsesbesvær hos modtagere uden særlig juridisk viden. Et andet argument for sprogbrugen kan være, at der er tale om komplicerede budskaber, og at det nærmest kan være umuligt at gøre komplicerede budskaber helt enkle. Det begrunder dog ikke den komplicerede måde, sætningerne ofte bygges op på. Et budskab kan være født kompliceret, og kan ikke gøres mere enkelt, end det nu engang er. Det kan derimod den måde, man formidler budskabet på. Man kan sige, at kompleksiteten alene bør skyldes emnet og ikke sproget. Ved hjælp af nogle helt enkle retningslinier kan man lette på forståelsen og tilgængeligheden, uden at det går ud over fagligheden:

10 gode råd til hvordan man letter på sproget

  1. Giv teksten en overskrift, der kort fortæller, hvad tekstens hovedbudskab er.
  2. Start teksten med konklusionen – det der er vigtigst for modtageren skal komme først. Baggrundsstof kan bygges på bagefter.
  3. Del teksten ind i afsnit og giv afsnittene egen overskrift.
  4. Opløs lange sammensatte ord.
  5. Før ikke sætningerne for lange. Lad kun hver sætning indeholde én information.
  6. Skriv i et aktivt sprog, så man kan se, hvem det handler om, og hvem der gør hvad.
  7. Gør teksten konkret, så man kan se, hvad indholdet betyder i praksis
  8. Lug ud i papirordene. Skriv f.eks. sende i stedet for fremsende, få i stedet for erholde, indkalde i stedet for tilsige osv.
  9. Undgå bagvendte sætninger (f.eks. ”den ved nærværende sag behandlede problemstilling”).
  10. Tag altid udgangspunkt i modtagerens behov for information og forudsætninger for at forstå teksten.