Advokaten 3 Visioner, værdier og advokatmøde

Print Print
15-03-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet    
En stor del af de flere hundrede advokater, der er aktive i det kollegiale arbejde, deltog den 31. januar i et orienteringsmøde på Hotel Park Inn i Københavns Lufthavn. De fik et indblik i formandens tanker om fremtiden, en kommende annoncekampagne samt en forsmag på sommerens Advokatmøde.   

Til sommer er det to år siden, Sys Rovsing Koch holdt sin tiltrædelsestale som nyvalgt formand for Advokatrådet. Dengang lovede hun, at rådet i de kommende år ville sætte fokus på kerneværdierne, herunder etik og tilsyn. Der skulle sættes fokus på privatklienterne, og i den forbindelse skulle Advokatsamfundet og alle advokater blive bedre til at fortælle omverdenen, hvad det vil sige at være advokat.

Sys Rovsing Koch benyttede mødet med ”græsrødderne” i Københavns Lufthavn til at genopfriske visionerne fra 2003 og pege på, at en stor del af dem også vil komme til at sætte dagsordenen i de kommende år.
- Dengang lå det ikke i kortene, at vi skulle have et Advokatudvalg. Men det har vist sig, at Advokatudvalget i høj grad kommer til at beskæftige sig med de emner, vi også selv synes er væsentlige. Så vi har faktisk være tidligt ude med at gøre os tanker om det, sagde hun.

Vigtige spørgsmål i Advokatudvalget
Hun fortalte om de emner, der er til debat i Advokatudvalget under Justitsministeriet.

Det første til diskussion er møderetten samt reglerne om, at kun advokater må eje en advokatvirksomhed. Begge dele vil Advokatrådet kæmpe for, men især de nuværende regler om ejerskab er helt centrale for standen, sagde Sys Rovsing Koch.

- Vi kan simpelthen ikke se nødvendigheden af at lave det om. Advokaters uafhængighed af alle andre end klienten er vigtig. Vi skal også være uafhængige af storkapitalen, og derfor skal vi ikke have fremmede investorer ind.

Senere kommer også det pligtmæssige medlemskab, tilsynet og klagesagssystemet til debat. Det pligtmæssige medlemskab er efter Advokatrådets opfattelse centralt for at have et effektivt tilsyn med advokater. Tilsynet kan samtidig være noget af det, som advokaterne kan bruge til at differentiere sig i forhold til andre udbydere af juridiske ydelser.

- Det er helt afgørende at kæmpe for, særligt hvis der kommer en ophævelse af vinkelskriverloven, sagde Sys Rovsing Koch.

En del af Advokatudvalgets kommissorium er at kigge på Advokatsamfundets system til at behandle klagesager. Og her erkender Advokatrådet, at der kan være nogle problemer.

- Det tager simpelthen for lang tid, særligt i sager om god advokatskik. Hvis man klager over en advokat på grund af  smøl, tager det et år, før sagen er færdigbehandlet. Det er nok for lang tid, sagde Sys Rovsing Koch, der dog samtidig slog fast, at det fortsat er Advokatsamfundet, der skal udstikke rammerne for, hvad der er god advokatskik.

Hun henviste også til England, hvor Law Society er under stærkt pres i forhold til hele sit regelgrundlag, navnlig fordi man har svigtet forbrugernes tillid ved at lade klagesagsbehandlingen sejle.

Uddannelse og innovation
Et andet stort emne i de kommende år bliver at få gennemført nye tiltag omkring uddannelse i advokatbranchen. Advokatrådet vil inden længe fremlægge en samlet plan for reform af grunduddannelse, mesterlære og løbende efteruddannelse, så vi bl.a. – ligesom i en række andre EU-lande – får en form for obligatorisk efteruddannelse.

- Vi skal have mindre teoretisk indhold i Advokatuddannelsen og så måske mere obligatorisk efteruddannelse. Rigtig mange af jer efteruddanner jer jo hele tiden, så det kommer jo ikke bag på nogen. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi indretter systemet, så der er bevis for, at man får den rigtige uddannelse, forklarede Sys Rovsing Koch.

En række af de fremmødte advokater havde spørgsmål til planerne om et ændret uddannelsessystem. En spurgte f.eks., hvordan gamle garvede og dybt specialiserede advokater skal finde den rette efteruddannelse. En anden fremhævede, at den obligatoriske efteruddannelse og dermed vedligeholdelse af det høje faglige niveau skal være med til at adskille advokater fra andre aktører på det juridiske marked.

Der var også spørgsmål om, hvad man skal gøre med de fuldmægtige, der ikke består eksamen. Til dette svarede Sys Rovsing Koch, at det at være fuldmægtig er at være i lære, og det kan man ikke være for evigt.

En anden advokat foreslog, at man også stiller nogle krav til de uddannede advokater, der ansætter fuldmægtige. Fordi du er en dygtig advokat, er det jo ikke sikkert, at du kan lære fra dig, sagde han.

Uddannelse og innovation går ofte hånd i hånd, og Sys Rovsing Koch varslede på mødet, at også arbejdet med innovation i advokatbranchen er på dagsordenen i de kommende år.

- Jeg ved godt, at konkurrencefolkene ikke mener, at advokatbranchen er innovativ og derfor vil have godt af at få f.eks. nogle fremmede ejere ind. Men vi kan jo godt selv. Tag f.eks. Danske Familieadvokater. Det er da en ny, sjov og meget tilgængelig måde at sælge rådgivning til private på.

I den forbindelse opfordrede en af de fremmødte advokater Advokatrådet til fortsat at udgive ”best practice guides” om forskellige emner, f.eks. bogholderi, markedsføring osv. Det er især en hjælp til de mindre kontorer, der ikke har så mange ressourcer, sagde han.

Kerneværdier og kampagne
”Vi er gode. Og det skal vi ud og fortælle til hele Danmarks befolkning!”

Sådan indledte advokatrådsmedlem og formand for Erhvervsudvalget Søren Jenstrup sit indlæg på mødet, hvor han fortalte om Kerneværdiprojektet, som Advokatrådet har lavet i samarbejde med firmaet Kunde & Co.

Mange af de fremmødte på Hotel Park Inn var også til stede ved den workshop om kerneværdier og budskaber, som Advokatrådet holdt i Kanonhallen i april måned sidste år. Og de fik nu lejlighed til at høre nærmere om, hvad der er sket siden dengang. Samtidig fik de et smugkik på de annoncer, som om kort tid skal fortælle både omverdenen og advokaterne selv om branchens kerneværdier.

Søren Jenstrup indledte med at fortælle, at mange andre – myndigheder, kunder osv. – holder skarpt øje med advokaterne, og alle har en helt klar oplevelse af, hvad en advokat er.

- I den situation er det vigtigt selv at mærke efter, hvem vi er. Hvis vi kan blive enige om det, så kan vi stå stærkere over for omverdenen. Samtidig har vi fundet ud af, hvad kunderne gerne vil have, og det kan hjælpe os til en stærkere markedsposition.

Kerneværdiprojektet har afdækket en række værdier i advokatbranchen, som er godt konsoliderede, og som både advokater og klienter er enige om definerer en advokat. Det er værdier som uafhængighed, ansvarlighed og kompence.

Men projektet har også peget på en række barrierer, der afholder nogle mennesker – både privat- og erhvervsklienter – fra at gå til advokat. De tror f.eks., at advokater er dyre, langsomme, konservative, uforståelige og selvhøjtidelige. Og for at slippe af med disse mere eller mindre velfortjente fordomme er advokaterne nødt til også at leve efter to helt nye værdier: Tilgængelighed og handlekraft.

- Det er de to nye værdier, og dem skal vi ud og vise, at vi kan leve op til. Vi skal ind i deres tv-apparater og ud i landsdækkende annoncer, hvis vi virkelig vil have fokus på det her, fortalte Søren Jenstrup.

Det er ikke kun omverdenen, der bliver bombarderet med annoncer om advokatværdier – det gør advokaterne også selv. For at opnå en fokusering og holdningsændring i forhold til f.eks. tilgængelighed og forståelig kommunikation, vil der allerede fra foråret være interne annoncer i Advokaten målrettet specielt mod advokaterne. Til maj løber den eksterne kampagne i aviser og tv af stablen.

De fremmødte advokater fik på mødet lov til at smugkigge på de kommende annoncer, der alle har eftertænksomhed som en rød tråd. Advokaterne skal tænke over deres kommunikation og handlemåder, og kunderne skal tænke over, om deres fordomme nu også er rigtige.

Med dette nummer af Advokaten modtager alle medlemmer af Advokatsamfundet en holdningsbog, der beskriver værdierne og missionen bag Kerneværdiprojektet. Desuden kan alle advokater på Advokatnet samtidig downloade en rapport, der indeholder en del af materialet og analyserne fra Kunde & Co.

Hvert advokatkontor modtager senere en kampagneplan, der fortæller, hvornår der annonceres hvor. Meningen er så, at foreninger, advokatkæder og enkelte kontorer kan udnytte den generelle imagekampagne til selv at bygge videre på.

- Vi lægger ikke bånd på individualismen. Vi giver en klangbund, og så er der plads til at sprælle for den enkelte advokatvirksomhed, sagde Søren Jenstrup.

Advokatmødet og universet
Også Advokatmødet i Kolding den 10. og 11. juni handler om at se advokater i et nyt lys. ”En advokats odyssé – rejsen ind i fremtiden” er titlen på det omfattende program, som alle medlemmer har modtaget med posten.

- Formålet er at se advokatbranchen som en del af et langt større hele. Advokaten er jo en del af universet. Samtidig skal vi også kigge på, hvad der sker på vores egen lille planet, indledte generalsekretær Henrik Rothe sin lille appetitvækker om Advokatmødet.

Advokatmødet indledes af videnskabsjournalisten og forfatteren Tor Nørretranders, der kigger på advokatbranchen udefra. Lørdag afsluttes de to dage med en optræden af den allestedsnærværende ustyrlige journalist og foredragsholder Anders Lund Madsen, der taler om ”Ledelse i det 21. århundrede”.

- Jeg tør godt love, at kedeligt bliver det ikke. Det er muligt, at nogle bliver meget vrede. Og det er muligt, at nogle falder ned af stolen af grin, sagde Henrik Rothe.

Han fortalte videre, at Advokatmødets seminarer er inddelt i tre hovedoverskrifter: Individet i arbejdslivet, Drift af advokatvirksomhed og Liberalisering. Under hver overskrift tages i en række seminarer vigtige og meget aktuelle problemstillinger op, som alle har forbindelse til arbejdet i Advokatudvalget og til kerneværdiprojektet.

Blandt meget andet fortæller Bo Vesterdorf, præsident for Retten i Første Instans, om fremtidens retsvæsen i EU. Den norske professor Einar Hobe, der var formand for det norske advokatkonkurrenceudvalg, taler om liberalisering. Tidsforsker David Favrholdt fortæller om vores forhold til tid, professor Ole Fogh Kirkeby taler om det nye lederskab og professor Malcolm McDonald opfordrer til at pleje sine kernekunder.

Henrik Rothe viste med sin gennemgang af emnerne, at både den måde, man driver sin advokatvirksomhed på og de kræfter, der investeres i branchens menneskelige ressourcer er helt afgørende for, hvordan advokatbranchen vil klare sig i et marked præget af liberalisering og øget konkurrence. Dermed er Advokatmødet en enestående mulighed for at suge til sig, reflektere og diskutere advokatstandens fremtidige udfordringer.

- Og så er Advokatmødet jo også meget andet. Vi har vores generalforsamling og som sædvanlig hyggeligt kollegialt samvær både fredag og lørdag aften, sagde Henrik Rothe og afsluttede med at opfordre alle deltagere til at gå hjem og være ambassadører for projektet og få så mange advokater som muligt til at møde op i Kolding i juni.

Programmet for Advokatmødet kan ses på hjemmesiden www.advokatmoedet.dk .