Advokaten 3 Goodbye Monti – Hello Kroes

Print Print
15-03-2005

Af juridisk konsulent Camilla Struckmann, sekretær for Advokatrådets Internationale udvalg.
Han er vendt hjem til italiensk politik og Berlusconi. Hun har sagt goddag til europæisk konkurrencepolitik og Barosso. Hun tager over, hvor den tidligere konkurrencekommissær Mario Monti slap, men kursen bliver tilsyneladende skærpet.

EU har fået ny konkurrencekommissær. Den tidligere EU-kommissær for konkurrence Mario Monti, som for alvor bragte de liberale erhverv (og advokatbranchen) i søgelyset, har sagt farvel til europæisk politik. Men hvis der var nogen, der troede, at snakken om deregulering og konkurrenceevne ville fortage sig, har de tilsyneladende gjort regning uden vært. I hvert fald, hvis man skal tage den nye konkurrencekommissær Neelie Kroes på ordet. I sin tale til Europa-Parlamentet i forbindelse med sin nominering lagde hun langtfra op til et kursskifte på dette punkt. Tværtimod ser hun tilsyneladende verden gennem konkurrenceøkonomiske brilleglas, ganske som sin forgænger. Som hun sagde i sin tale:

– Min rolle er at anvende de regler, som er vedtaget for at få markedet til at fungere ordentligt. Det er i Europas interesse, i erhvervslivets interesse og i forbrugernes interesse.

Neelie Kroes er en dame, som kan få endog meget stor betydning for danske advokater. I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i dagsordenen for den europæiske konkurrencepolitik for advokatbranchen, som indtil nu har handlet om deregulering af markedet for juridiske ydelser under et. Det gælder også det danske marked.

Som arvtager efter den tidligere konkurrencekommissær Mario Monti, der åbnede ballet over for de liberale erhverv, skal hun følge op på Instituttet for Avancerede Studier i Wiens undersøgelse af reguleringen af markedet for juridiske ydelser i EU. En undersøgelse, som blev stærkt kritiseret for alene at inddrage økonomiske aspekter og helt at se bort fra både etiske og retssikkerhedsmæssige grunde til, at markedet for juridiske ydelser er indrettet som det er. Den kritik lod den tidligere kommissær Mario Monti som bekendt hånt om.

Kroes er også Kommissionens førstedame, når det kommer til at følge op på Kommissionens statusrapport vedrørende konkurrencen inden for blandt andet advokatsektoren fra foråret 2004. Rapporten dannede grundlag for, at de nationale konkurrencemyndigheder i stort set alle medlemslande har taget fat på at se advokat- branchens forhold nærmere efter i sømmene. Også i Danmark har man fulgt trop, blandt andet med nedsættelsen af Advokatudvalget i juni 2004.

Kunstigt åndedræt til Lissabon-processen
Kommissæren for konkurrence er en vigtig spiller i spørgsmålet om, hvor snittet skal lægges for reguleringen af markedet for juridiske ydelser i fremtiden. Men hvor vil Neelie Kroes lægge det? Vil hun læne sig op ad sin doktorgrad i økonomi, sin baggrund fra universitetet i Rotterdam, sit syvårige virke som minister for transport, offentlige arbejder og telekommunikation, sine mange bestyrelsesposter, eller vil alle fire ingredienser indgå i en sprængfarlig cocktail, når hun kaster sig ind i Kommissionens kamp for liberalisering?

Det er Kroes selv, der bestemmer kursen, men banen synes at være kridtet op. Som hun understregede det over for Parlamentet i sin tale har kommissionsformand Barosso gjort det helt klart, at den største økonomiske udfordring, som EU står overfor i denne periode, er at gennemgå og genoplive Lissabon-processen med henblik på at få gang i økonomien og skabe vedvarende økonomisk vækst. Neelie Kroes ser europæisk konkurrencepolitik som en af hovedbidragyderne til at nå dette mål. Det er ifølge hende netop konkurrencepolitikken, der skal sikre, at private aftaler, misbrug af monopoler og statsstøtte ikke forhindrer ophævelsen af handelsbarrierer i det indre marked.

Vision: mere kontrol – mere retshåndhævelse
Kroes tager tilsyneladende ikke bare tråden op, der hvorMario Monti slap. For i sin tale benyttede hun lejligheden til at fortælle Parlamentet, at hun også har sine helt egne visioner for, hvor EUs konkurrencepolitik bevæger sig hen de kommende fem år.

Kommissionen skal fremover gå i kødet på de konkurrencebegrænsende fremgangsmåder, som skader den europæiske økonomi mest. Neelie Kroes sagde i sin tale, at Kommissionen skal være bedre til at føre kontrol med, at markederne selv identificerer fremgangsmåder, som sandsynligvis har en skadelig virkning på konkurrenceevnen, og som er til skade for forbrugernes interesser. Men at skabe de rette betingelser for at øge konkurrenceevnen i EU kræver fantasi og energi. Benhård håndhævelse af reglerne er ikke nok, fremhævede Neelie Kroes.

– Efter min mening er vi nødt til at gennemgå lovgivningen, både i EU og på nationalt plan, for at identificere de restriktive foranstaltninger, som har skadelig indvirkning på konkurrenceevnen og forbrugerne. Det handler grundlæggende om at fjerne konkurrencebegrænsninger, også i de sektorer, der allerede er blevet liberaliseret, for at stimulere innovation og nye ideer, fortalte hun Parlamentet.

Kroes tilkendegav også i sin tale, at hun agter at være en dame af gavn og ikke af kun navn. Hun vil derfor gøre brug af Kommissionens øgede beføjelser til at foretage sektorundersøgelser på områder som f.eks. finansielle services for at finde ud af, om markedet kunne fungere bedre i konkurrencens og forbrugernes interesse.  

Kamp fra starten
Kroes får tilsyneladende brug for al sin styrke og politiske tæft fra starten. Den EU-politiske sværvægter og Neelie Kroes' kollega, kommisæren for det indre marked Charlie McCreevy, har nemlig på et pressemøde d. 3. marts 2005 i 11. time erkendt, at Kommissionens forslag til Servicedirektiv ikke kan gennemføres i sin nuværende form.
Men Servicedirektivet er vitalt for Kroes. Som en væsentlig del af den samlede reformstrategi for markedet for serviceydelser er det en af nøglestenene i Kommissionens udmøntning af Lissabon-strategien. Og det er dermed væsentligt for, om der inden 2010 bliver skabt vedvarende økonomisk vækst og beskæftigelse i EU og for, om EUs økonomi bliver den mest konkurrenceeffektive og dynamiske videntunge økonomi i verden.