Advokaten 3 Første advokateksamen på den nye advokatuddannelse

Print Print
15-03-2005

Af formand for kursusudvalget, advokat Steen Harrsen
De første fuldmægtige, der har været til eksamen på den nye advokatuddannelse, har klaret sig rigtig godt med en beståelsesprocent på 98.

I januar var der advokateksamen på både den nye og den gamle advokatuddannelse. I uge 3 var der eksamen på den gamle ordning i Sorø og Randers, mens der i uge 4 var eksamen på den nye ordning i Nyborg. Censorerne ved de to eksamener har alle erfaring fra tidligere, og eksamen er foregået på samme måde og efter samme retningslinier som hidtil.

Den gamle ordning
Eksamensemnerne på den gamle ordning var skatteret og insolvensret, svarende til fire en halv dags undervisning. Der var 123 eksaminationer og 109 bestod, hvilket svarer til en beståelsesprocent på 89. Ligesom tidligere viser statistikken, at det er noget sværere at bestå eksamen, hvis man ikke er ansat på et advokatkontor. Mens beståelsesprocenten for eksaminander ansat på advokatkontorer er omkring 90, er beståelsesprocenten for eksaminander ansat uden for branchen omkring 80.

Og den nye
På den nye ordning blev der eksamineret i tre forskellige fagkombinationer. Alle eksaminanderne har gennemført to specialmoduler på den nye advokatuddannelse. Det er tilfældigt, hvilket af de to moduler, de bliver eksamineret i. De grundlæggende færdigheder, som deltagerne lærer på Almindelig Del, er altid en del af eksamen. Eksaminanderne får ca. fem uger før eksamen via en e-mail besked om, hvilket af de to moduler, de skal op i, og hvilke fag inden for modulet, der er udtrukket. Denne gang eksamineredes der i modulet Virksomhedsetablering, fagene virksomhedsomdannelse og ansættelsesret, i modulet Privat- og Ansættelsesret, fagene familieformueret og ansættelsesret samt i modulet Fast ejendom og Miljø, faget lejeret samt retssagsbehandling og konflikthåndtering fra Almindelig Del.

Der var 67 eksaminationer og 66 bestod. I staben bag eksamen var der en oplevelse af, at eksaminanderne var godt forberedte og havde en god forståelse for stoffet. Vi kan ikke vide, hvorfor eksaminanderne klarede sig forholdsmæssigt noget bedre på den nye uddannelse end på den gamle, men en del af forklaringen skal nok søges i den nye advokatuddannelses opbygning og pædagogik. Vi må formode, at en stor del af eksaminanderne har erfaring med det praktiske advokatarbejde inden for eksamensemnerne, da de selv har valgt specialmoduler. Dette giver en god motivation i forhold til undervisningen og selvfølgelig også et godt grundlag for at rådgive i eksamenssituationen. Vi tror og håber, at undervisernes indsats for større fokus på det praktiske advokatarbejde og større fokus på spændende og aktiverende undervisning også har været med til at øge deltagernes udbytte af undervisningen på advokatuddannelsen. Kursusudvalget glæder sig over tendensen og ser frem til at følge udviklingen ved de kommende eksamener.