Advokaten 3 De drog mod øst

Print Print
15-03-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
En række jyske advokatfirmaer har de senere år etableret afdelinger i hovedstaden. De vil være seriøse alternativer til de største i København.

Selv om man ringer på Østerbronummeret, har den kvindelige stemme i røret alligevel en umiskendelig jysk accent, når den annoncerer, at man har ringet til Dahl, Koch & Boll. Og sådan bliver det ved med at være – i hvert fald indtil videre – for omstillingen til advokatvirksomhedens nu fem afdelinger ligger stadig i Jylland.
Det jyske advokatkontor er blevet landsdækkende og håber at kunne få en del af hovedstadens marked ved at være et jordnært alternativ til de store københavnske advokatkontorer.

– Man kan godt sige, at vi både vil blæse og have mel i munden. Vi vil her i København være et mindre og dermed overskueligt advokatkontor, som tiltaler de små og mellemstore virksomheder. Men samtidig vil vi kunne tilbyde dem hele spektret af kompetent juridisk rådgivning fra et anerkendt og stort advokatkontor, fordi vi kan trække på ekspertise fra alle vores kontorer, fortæller Thomas Stampe, der er partner i den nye afdeling i hovedstaden.

Han har sammen med de to øvrige partnere i København Michael Amstrup og Kim Pedersen indtaget et stort lyst erhvervslejemål på Østerbro. I alt tæller kontoret seks jurister, tre sekretærer og en piccoline. Men partnerne kigger allerede interesseret på de øvrige ledige erhvervslejemål i ejendommen.

– Nu skal vi lige have konsolideret os og lande her. Men inden for en tre års periode forventer jeg, at vi er lige så store som vores øvrige kontorer i Jylland, og de har omkring 20-25 jurister, fortæller Thomas Stampe.

Hos Dahl, Koch & Boll er beslutningen om at rykke ind i København bl.a. truffet, fordi man har oplevet, at klienterne efterspørger det.

– Vi har en del klienter i det jyske, som også har interesser i København og det har været svært at få fat i de sager. Nu kan vi tilbyde dem at gå et sted hen, hvor de ikke skal ind i en ”advokatborg”, men hvor rammerne er overskuelige. Og det koncept er vi sikre på også tiltaler en række nye klienter i det københavnske, siger han.

Afdelingen i København har særlig spidskompetence på skatteområdet. Ellers er advokaternes speciale en generel bred erhvervsrådgivning inden for bl.a. fast ejendom, selskabsret, virksomhedsoverdragelse og procedure. Men klienter vil stort set aldrig komme forgæves til adressen på Trondhjems Plads.

– Vi har da også privatretlige sager i huset. Disse sager får vi hjælp til fra vores jyske kontorer, siger Thomas Stampe.

En tendens i Jylland
Det er ikke første gang, store eller mellemstore jyske advokatfirmaer rykker mod øst. En stribe firmaer har gjort det inden for de senere år. I 2003 åbnede både Abel & Skovgård Larsen og Delacour afdelinger i København.

De to firmaers oprindelige tanker om, hvad der kunne opnås igennem en afdeling i hovedstaden, har mange lighedspunkter med tankerne hos ”nybyggerne” hos Dahl, Koch & Boll.

– Vores eksisterende klienter kræver, at vi er til stede i København. Samtidig er efterspørgslen af advokatydelser fra nye klienter langt større i København end i Århus, siger partner i Abel & Skovgård Larsen, Niels Skovgård Larsen.

Firmaet havde faktisk allerede i 2001 en adresse og et kontor i hovedstaden, hvor advokaterne bl.a. kunne holde møder med klienter fra København. Men man måtte erkende, at det er nødvendigt at have faste advokater i byen for at få del i markedet.

Abel & Skovgård Larsen satser primært på insolvensret, fast ejendom og selskabsret/M&A, og ud af firmaets i alt 28 jurister sidder fire på kontoret i København.

Også Delacour fra Århus var for et par år siden et jysk advokatfirma med de små og mellemstore virksomheder som kerneklienter, men som gerne ville noget mere.

– Vi havde flere formål med at rykke til København. Vi ville gerne have en lettere adgang til de helt store firmaer og først og fremmest til internationale sager, og det foregår der. Dernæst ville vi gerne specialisere os mere ved at tiltrække specialister. Det skulle også primært foregå i hovedstaden, fordi vi ikke ville gå på strandhugst hos de andre firmaer i Århus. Endelig håbede vi også at få nogle sager, som de store kontorer må afgive pga. interessekonflikter, fortæller partner i Delacour, Carl Erik Skovgaard Sørensen.

Og missionen er stort set lykkedes, lyder meldingen fra begge firmaer her godt to år senere. Hos Delacour tæller københavnerkontoret i dag ti jurister.
Vi er meget tilfredse, både når vi kigger på de advokater, vi har fået ind i firmaet, og når vi kigger på sagerne. Vi har fået nogle store internationale sager, som vi ikke ville have fået tidligere, siger Carl Erik Skovgaard Sørensen.
At ekspandere med et kontor på den anden side af Storebælt er dog ikke helt problemløst, har Delacour oplevet. Spørgsmål om, hvordan man samarbejder mellem København og Århus, og hvem der tager sig af hvilke sager, er en helt ny strategisk udfordring for firmaet.

– Virksomheden i København er blevet så stor, at den nu har sit eget liv, og det er ikke længere teoretisk, at vi skal samarbejde på distancen, fortæller Carl Erik Skovgaard Sørensen.

Hos Abel & Skovgård Larsen er der også tilfredshed med etableringen i hovedstaden.

– Vi har fået meget bedre fat i de klienter, der er til stede begge steder. Og så har vi fået nye klienter, som hellere vil være store hos os end små hos de store firmaer, fortæller en af de tre partnere på københavnerkontoret, Finn Jepsen.

Firmaet mangler stadig noget for at få opfyldt målsætningen om en større andel af de internationale sager, selv om flere af afdelingens advokater har en solid international erfaring.

– Det internationale er et længere træk, fordi det i et vist omfang er et nyt marked for Abel & Skovgård Larsen. Det kræver, at man investerer både tid og penge i markedsføring, hvis man skal have succes med at tiltrække udenlandske klienter, siger Finn Jepsen.

Hjulmand & Kaptain venter
Hos det største nordjyske advokatfirma Hjulmand & Kaptain har der også været overvejelser om at være til stede i hovedstaden, men indtil videre har man ikke gjort alvor af tankerne.

– Vi har kigget på lokaliteter i København og drøftet, om vi burde være der, så fjernere er tanken ikke for os. Den primære grund til, at vi ikke har gjort noget endnu, er, at vi som et fusions-firma gerne først vil have vores egne strukturer og specialiseringer på plads. Men set i en tidshorisont på to til fem år, vil det være helt naturligt for os at være til stede i København, fortæller partner Anker Laden-Andersen.

Firmaet har i forvejen en del klienter i København, og Anker Laden- Andersen selv tilbringer i gennemsnit halvanden dag om ugen i hovedstaden.

– Der vil selvfølgelig være en driftsøkonomisk fordel ved at have et kontor derovre, fordi vi så kunne spare en masse rejsetid. Dertil kommer, at de nye regler om interessekonflikter også skubber i den retning, fordi vi ellers risikerer at blive lukket inde her i det nordjyske, siger han.