Advokaten 2 Sir Davids dimension

Print Print
14-02-2005

Af juridisk konsulent Camilla Struckmann, sekretær for Advokatrådets Internationale Udvalg
Nok var Lord Falconer ophavsmanden, men Sir Clementi gjorde arbejdet. Nu er rapporten om reguleringen af markedet for juridiske ydelser i England og Wales offentliggjort.

Var man medlem af regeringen, så det lovende ud, da Lord Falconer den 24. juli 2003 udpegede revisor og tidligere vicedirektør i Bank of England, Sir David Clementi, til at foretage en gennemgang af reguleringen af markedet for juridiske ydelser i England og Wales. Var det et klogt valg? Ikke ifølge de engelske advokater. At bede en forretningsmand om at liberalisere den juridiske profession, var for dem det samme som at bede den blinde om at vælge farverne til et maleri: manden var uden for sit rette element, og billedet måtte ende med at blive mudret. Og billedet blev mudret, hvis man skal følge formanden for the Bar Council, Stephen Irwin. – David Clementi har aldrig forstået, hvad vi laver. Han kommer fra en anden verden, sagde han.

Men manden fra ”den anden verden” var ligeglad. Og nu – godt to år senere – har han offentliggjort sin rapport. De 139 sider taler sit tydelige sprog. Der skal luges ud i den inkonsistente, komplekse og utilstrækkelige regulering af advokater, klagesystemet skal effektiviseres, og branchens ejerstruktur skal liberaliseres. Og der er – i modsætning til i Danmark og de øvrige skandinaviske lande – alvorlige problemer i England, hvor disciplinærmyndighederne til eksempel årligt modtager 16.000 klager, som de kun behandler et fåtal af.

Opdeling af regulering og repræsentation
Ikke alle advokater vil vide af rapporten. Branchen er splittet. Da rapporten blev sendt i høring i marts 2004 modtog Sir David Clementis Regulatory Review Team 265 svar, heriblandt omfattende høringssvar fra the Law Society og the Bar Council. Det var to vægtige aktører, som er vant til, at der bliver stille og lyttet, når de taler deres sag. Men lige meget synes det at have hjulpet.

– Det nuværende system fokuserer på, hvem der leverer den juridiske ydelse. Det nye system sætter forbrugerens interesser i centrum, forklarede Clementi, da han offentliggjorde rapporten.

Derfor skal reguleringen af advokater ifølge Clementi foregå under opsyn af et nyt Legal Services Board, som vil være forpligtet til i forbindelse med fastsættelse af reguleringen af markedet, at inddrage hensyn til ”the public interest” og hensyn til forbrugerne. Termen forbruger skal forstås i bred forstand.

Konkret betyder det, at reguleringskompetencen foreslås lagt i the Legal Services Board. På papiret et mindre farvel til branchens selvregulering og dermed til indflydelsen fra the Law Society og the Bar Council på dette punkt. Et muligt goddag til en opsplitning af regulering og repræsentation.

Fokus på tilgængelighed i klagesystemet
Det nye klagesystem, som Sir David Clementi foreslår indført, medfører, at der kun bliver én instans at klage til vedrørende juridiske ydelser.

Hovedvægten er lagt på tilgængelighed for forbrugerne, og ikke på, hvem, der har udbudt ydelser. Klagesystemet lægges ind under the Legal Services Board.

MDP sover – LDP lever
Endelig stiller Sir David Clementi forslag om, at der indføres alternative ejerskabsstrukturer. Han tror nemlig ikke på, at mange af de restriktioner, der gælder advokaters arbejde kan retfærdiggøres ”in the public interest”.

Det alternative forslag kaldes i rapporten Legal Disciplinary Practices (LDP). LDPer muliggør, at advokater fra forskellige professioner – f.eks. solicitors og barristers – nu kan indgå partnerskaber og dermed arbejde sammen på lige fod. Men også andre end advokater kan være en del af ledelsen eller ejerskabet. Når blot disse personer kan bestå en ”fit to own”- test, som udarbejdes af The Legal Services Board. Tanken med forslaget er, at sådanne nye ejerstrukturer vil medføre ny kapital og innovation i den juridiske ydelse, så den bliver mere omkostningseffektiv og mere tilgængelig.

Også her er den engelske advokatstand splittet. Law Society's generalsekretær Janet Paraskewa hilser for eksempel forslaget om LDPer velkommen, mens the Bar Council protesterer.

Det er svært at spå…
… især om fremtiden, siger en kendt vittighedstegning af Storm P. Det gælder også når det kommer til betydningen af Sir David Clementis rapport. Der er enighed blandt de forskellige aktører om, at noget må der gøres i England, hvor klagesystemet har spillet fallit, systemet er forældet, og opsplitningen mellem solicitors og barristers synes kunstig. Men så slutter enigheden også. For når det kommer til, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres, og for hvem, det skal gøres, møder manden fra ”den anden verden” langtfra opbakning.

På den ene side står The Bar Council. De er imod ham. Clementi går for vidt. På den anden side står regeringen, forlyder det. De er imod ham. Clementi er for vag. Et sted imellem står the Law Society. De kan følge ham – noget af vejen. Den blinde mand har valgt sine farver. Fremtiden vil vise, om billedet kan sælges.