Advokaten 2 Redskab til strategisk teambuilding

Print Print
14-02-2005

Af Anders Hjulmand, partner i Hjulmand & Kaptain
Hjulmand & Kaptain har haft stort udbytte af at få en person udefra til at kigge nærmere på partnerkredsens stærke og svage sider i forhold til at sammensætte et godt team.

I forbindelse med planlægning af et strategisk seminar for partnerkredsen i Hjulmand & Kaptain, som jeg påtog mig at planlægge i efteråret 2004, oplevede vi et nyt strategisk værktøj, som er relevant for alle advokatvirksomheder, der ønsker at være med til at styre virksomhedens udvikling. Mit udgangspunkt var, at jeg ønskede at sætte fokus på en markedsorientering af vores virksomhed, og hvem der i partnerkredsen specifikt kunne medvirke til dette.

Det er formentlig for de fleste utvivlsomt, at de enkelte partnere i virksomheden hver især har deres mere eller mindre stærke og svage sider. Mange kolleger kender måske disse sider i konturer, men er ikke sig bevidste om, hvordan de hver især bedst kan bidrage til advokatfirmaets udvikling.

Vi havde et ønske om at få sat særligt fokus på en markedsorienteret organisation, som byggede på et gensidigt kendskab i partnerkredsen og herunder til alle partnernes personlige sider. Disse informationer om vor partnerkreds – der tæller 13 i alt – skulle bidrage til en fælles forståelse i partnerkredsen af hvem vi er hver især, og hvad vi bedst kan bidrage til i advokatfirmaets udvikling.

I forbindelse med forberedelsen af seminaret, drøftede jeg med Jan Arnoldi, der var nyansat i Advokaternes Serviceselskab, om han havde erfaring inden for dette område, og om han eventuelt kunne være behjælpelig med at få klarlagt partnernes personegenskab.

Det viste sig, at han i sit tidligere virke havde arbejdet meget med disse forhold gennem dr. Meredith Belbins teambuilding koncept. Dette koncept indeholder ni roller – idémand, koordinator, analysator, specialist, opstarter, kontaktskaber, afslutter, organisator og formidler. Alle disse egenskaber er vigtige og nødvendige roller i et team. Dr. Belbin mente efter ni års forskning, at det var muligt at sammensætte et team ud fra de ni roller og dermed klare sig resultatmæssigt bedre end andre teams.

Efter en drøftelse anmodede jeg Jan Arnoldi om at deltage i vores seminar, og det blev for os en spændende, inspirerende og brugbar oplevelse.

Projektet startede allerede nogle dage før seminaret, idet vi skulle udfylde et elektronisk skema om vore partnere. Der ville herefter blive foretaget en analyse, og resultatet ville blive præsenteret på seminaret.

På selve seminaret blev de ni teamroller gennemgået for partnerne, og de fik forklaret stærke og svage sider.

Overordnet kunne opdelingen rubriceres i:

  • Opgaveorienterede (opstart, organisator og afslut).
  • Kommunikation og sociale relationer (koordinator, formidler og kontaktskaber).
  • Analytisk orienterede (idémand, analysator og specialist).

Vi havde herefter to cases, hvor vi blandt andet skulle sammensætte det ideelle lederteam i et advokatfirma. En meget spændende oplevelse.

Afslutningsvis drøftede vi, hvilke teamroller Hjulmand & Kaptain havde brug for, hvis vi ønskede mere fokus på det markedsorienterede. På seminaret havde vi fået et godt indblik i vore partneres personlige egenskaber – til brug for opbygning af det rigtige team, og herunder hvem vi fremtidig skulle bruge til hvilke opgaver.

Siden har vi brugt analyserne strategisk i forbindelse med den fremadrettede organisering, og det kan kun anbefales andre at lave en sådan teambuildingøvelse.

Vi har altid været åbne i vor partnerkreds over for hinanden, og det var helt uproblematisk, at teamrollerne blev præsenteret – også af en ekstern person.