Advokaten 2 Legater til unge advokater til deltagelse i Advokatmødet 2005

Print Print
14-02-2005

 

Advokatbranchen står over for betydelige udfordringer, og løsningerne vil række mange år ud i fremtiden. Det er derfor vigtigt – både for branchen og de unge selv –  at de unge advokater inddrages i det advokatpolitiske arbejde så tidligt som muligt. Advokatrådet arbejder målrettet herfor, navnlig gennem rådets udvalg, Fremtidsforum.

Advokatmødet behandles mange vigtige emner, der får betydning for fremtidens advokater. Unge advokater opfordres derfor til at deltage og dermed bidrage til at nuancere debatten.

Thorvald og Margot Dreyers Fond har bevilget 20 legater à 3.200 kr. til unge advokater, som gerne vil deltage i advokatmødet, der finder sted den 10. og 11. juni 2005 i Kolding.

Er du

  • under 40 år og
  • har du mindre end 5 års anciennitet

så send din ansøgning til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Kuverten bedes mærket ”Ansøgning Advokatmøde 2005”.

Ansøgning skal være indsendt senest tirsdag den 1. marts 2005. Meddelelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, vil blive sendt få dage senere. Hvis ansøgeren ikke allerede har tilmeldt sig til Advokatmødet 2005, vil der blive mulighed for at foretage tilmelding, når meddelelse om legatet er modtaget, selvom den ordinære frist for tilmelding til advokatmødet vil være udløbet.