Advokaten 2 Forsøg med retsmægling forlænget

Print Print
11-01-2005

Af generalsekretær Henrik Rothe

Der er nu gået næsten to år siden Justitsministeriet, domstolene og Advokatrådet indgik en aftale om at gennemføre et forsøg med retsmægling ved udvalgte retter.

Forsøget, som bygger på, at parterne i en verserende retssag kan aftale at sætte retssagen i bero og forsøge mediation, har vist sig at være en succes. De 15 advokater og 15 dommere, som har fungeret som retsmæglere, har gjort det rigtig godt. Deres indsats har sikret en meget høj forligsprocent i sagerne og en stor tilfredshed hos både parterne og de advokater, som har optrådt som partsrepræsentanter. De foreløbige resultater synes at vise, at der ikke er nogen forskel i succesraten hos de medvirkende dommere og advokatretsmæglere.

Forsøget udløb ved årsskiftet og skal nu evalueres af Justitsministeriets forskningsenhed for derefter at blive forelagt for Retsplejerådet, som på grundlag af de indvundne erfaringer skal overveje om forsøgsordningen skal gøres permanent.

Succesen med retsmæglingen har været så markant, at der hos de oprindelige aftaleparter har været enighed om at forlænge forsøget, som det er, indtil Retsplejerådet har afsluttet sine overvejelser.

Under valgkampen lovede justitsminister Lene Espersen imidlertid at gøre retsmægling til et generelt tilbud.

– Jeg venter stadig på, at Retsplejerådet kommer med et konkret forslag til lovgivning, men nu har jeg altså fundet lejlighed til at tilkendegive, at jeg synes, det er rigtig godt at gøre forsøget permanent, sagde hun til bl.a. Fyns Stiftstidende.