Advokaten 2 Danske advokater nummer tre i EU

Print Print
11-01-2005

Af juridisk konsulent Camilla Struckmann, sekretær for Advokatrådets Internationale Udvalg og Information Officer i CCBE
Det danske marked for juridiske ydelser kommer ind på en tredjeplads over markeder med den mest effektive konkurrence. Det viser Kommissionens seneste analyse af konkurrencesituationen i EU.

Der var ikke mange roser til advokaterne, da de danske Konkurrencemyndigheder offentliggjorde deres konkurrenceredegørelse i foråret 2004. Det så ikke så godt ud med konkurrencen på det danske marked for juridiske ydelser. Men måske har piben nu fået en anden lyd. Kommissionen har netop skrevet sort på hvidt, at det slet ikke står så ringe til endda i Danmark. Det fremgår af Kommissionens seneste statusundersøgelse, som blev offentliggjort i december 2004. Af undersøgelsen kan man se, at når det kommer til liberalisering af markedet for juridiske ydelser, ligger Danmark nummer tre i hele EU, kun overgået af Sverige (nummer to) og EU-landenes ubestridte vinder, Finland.

Statusundersøgelsen er en følge af udvidelsen af EU mod øst og gennemgår konkurrencesituationen for blandt andet juridiske ydelser i de nye medlemslande. Ikke overraskende står det ikke godt til i de nye EU-lande set med Kommissionens øjne. En del af konkurrence-situationen i de ti nye medlemslande skal ses i lyset af det politiske miljø før 1989, og de socio-økonomiske forandringer, som har fundet sted i tiden efter murens fald.

Grundtrækkene er ens
Set med danske advokatøjne er undersøgelsen helt anderledes interessant. Den slår fast, at reguleringen af advokater i Danmark på en række vitale områder svarer til reguleringen i stort set alle andre EU-lande. Det gælder krav som, at man for at blive advokat skal have fem års universitetsuddannelse, at man skal have gennemsnitligt to et halvt års praktisk erfaring, og at man skal have bestået en ”advokateksamen”. For alle ti nye EU-lande gælder også, at der er obligatorisk medlemskab af den relevante faglige organisation. Ingen steder tillades multidisciplinære partnerskaber (MDP) i sin rene form.

Monti skød med skarpt
Det hele startede i januar 2003, da Kommissionens generaldirektorat for Konkurrence iværksatte en undersøgelse af reguleringen af markedet for juridiske ydelser i EU gennem Instituttet for Avancerede Studier i Wien. Undersøgelsen blev stærkt kritiseret for alene at inddrage økonomiske aspekter og for helt at udelade de etiske og retssikkerhedsmæssige årsager til, at markedet er indrettet, som det er. Men lige meget hjalp det. Kommissionen var yderst tilfreds med sin rapport, som senere blev fulgt op af en lukket konference om reguleringen af de professionelle erhverv i oktober 2003. Advokatrådets formand Sys Rovsing Koch havde som eneste danske advokat fået tilbudt en plads på konferencen, hvor den daværende kommissær Monti skød med skarpt på blandt andet advokaterne og kaldte på liberalisering.

Danmark – en blandt mange
Siden har man mange steder i Europa gennem de nationale konkurrencemyndigheder taget fat på at se advokatbranchens forhold nærmere efter i sømmene. Også i Danmark har man fulgt trop med nedsættelsen af Advokatudvalget i juni 2004.
Af andre lande, hvor Konkurrencemyndighederne rører eller har rørt på sig kan nævnes: Norge, England, Holland, Østrig, Ungarn, Irland, Italien, Polen og Spanien. 
Statusredegørelsen taler sit tydelige sprog. Fremtiden vil vise, om det er et sprog de nationale konkurrencemyndigheder forstår.