Advokaten 2 Bog og rapport om kerneværdier

Print Print
14-02-2005

af generalsekretær Henrik Rothe

Der har været skrevet meget i dette blad om kerneværdiprojektet – sidst at det er vedtaget og nu sættes i gang.

Dermed nærmer tidspunktet sig også med stor hast, hvor medlemmerne vil se det første synlige resultat.

At synliggøre en hel professions kerneværdier og at nedbryde de barrierer, der er mellem advokaten og markedet, er en stor opgave. Den er kun mulig, hvis advokaternes adfærd stemmer overens med de budskaber og værdier, der kommunikeres til markedet.

Når en privat virksomhed som f.eks. PFA beslutter sig for et værdigrundlag, der ”bygger på forståelse”, har ledelsen mulighed for at sikre, at hele organisationen lever op til det, der signaleres. Man kan arbejde med telefonbetjening, med forståeligheden af den skriftlige kommunikation osv. og sikre overensstemmelse mellem adfærd og udsagn.

Den mulighed har vi ikke i advokatbranchen. Når en hel branche bestående af individualister skal kommunikere med omverdenen, må fodslaget – overensstemmelsen mellem budskab og adfærd – sikres gennem dialog og gode argumenter, som overbeviser hver enkelt advokat og hver enkelt advokatvirksomhed om fornuften i at følge trop.

Derfor vil der i marts måned på alle advokaters bord havne en ”holdningsbog”, hvori vi kort men klart beskriver resultaterne af den omfattende research, som danner baggrund for kerneværdiprojektet, de værdier som skal drive værket og den adfærd (eller adfærdsændring), der skal til i den enkelte advokatvirksomhed, hvis projektet skal lykkes.

”Holdningsbogen” vil blive understøttet af en mere omfattende rapport, som i detaljer beskriver resultaterne af den research, der danner grundlag for projektet. Denne rapport vil blive gjort tilgængelig for alle på nettet. Advokatrådet håber, at ”holdningsbogen” vil blive læst, overvejet og omsat i handling – og at de kolleger i advokatvirksomhederne, som har ansvaret for markedsføring også vil bruge tid på at studere rapporten.

Det næste, medlemmerne vil opleve, er en løbende intern kampagne i Advokaten, som skal sikre medlemmernes opmærksomhed om egne adfærdsmønstre.

Sidst – men ikke mindst – starter den eksterne kampagne i maj måned. Denne del af projektet vil jeg omtale ved en senere lejlighed.