Advokaten 12 Han vil give de unge en chance

Print Print
19-12-2005

Af Torben Christensen, journalist
Kombinationen erhvervs- og forsvarsadvokat gav Erling Christensen i Fredericia en idé til et projekt, der skal hjælpe unge på rette vej med job og uddannelse. Sammen med byens kriminalinspektør tager advokaten på virksomhedsbesøg, og målet er at lave en jobbank for unge med en vanskelig baggrund.

”Der må kunne laves et alternativ.” Sådan tænkte Erling Christensen, da han endnu en gang sad sammen med en af Fredericia Kommunes ungdomskonsulenter med en sag, hvor en ung var røget i fedtefadet og stod til en tur i retten.

Erling Christensen er forsvarsadvokat og erhvervsadvokat. Han er tidligere formand for erhvervsrådet i Fredericia, og han er nuværende næstformand i Erhvervsforum i byen. Derfor har han et bredt forgrenet netværk blandt byens virksomheder, og det kunne han bruge nu.

- Jeg tog kontakt til de forskellige parter, der kunne være interessante i forhold til projektet. Fredericia Kommune, politiet, Fredericia-Middelfart Tekniske Skole og fremlagde ideen for Erhvervsforum. Det endte med, at vi etablerede et partnerskab under navnet projekt Flexia, fortæller Erling Christensen.

Det passede fint ind i kommunens strategi med en indsats for at få kriminelle unge og potentielle lovovertrædere blandt de unge i byen på ret kurs.

- Der var jo allerede sat en masse ting i gang, men der manglede et link til erhvervslivet, siger Erling Christensen.

Virksomheden er en aktiv partner
Han begyndte at udarbejde en liste med virksomheder i byen, der kunne være interessante i forhold til projektet. En bred vifte fra store fabrikker til små kreative virksomheder.

- Vi ville have så bredt et udvalg som muligt, så vi kunne tilbyde de unge, det de kunne være interesseret i, fortæller Erling Christensen.

Sammen med kriminalinspektør Jørgen Abrahamsen tog advokaten på virksomhedsbesøg.

- Det var vigtigt for os at understrege, at det her var et partnerskab, hvor virksomheden er en aktiv partner. Det er ikke et offentligt tiltag. Alle dem, vi har snakket med, har da også følt et engagement, siger Erling Christensen.

Og besøgene gav et godt resultat. En lang række af de lokale virksomheder har sagt ja til at være med i projektet. En af Erling Christensens kunder fik også forelagt ideen, da han var inde til et møde, og her blev ideen også godt modtaget.

Ideen er at opbygge en jobbank med virksomheder, som Fredericia Kommunes Ungdomscenter kan trække på, når de sidder med en ung, der kunne være et potentielt emne. Den unge skal så matches med en virksomhed og derefter i et job på stedet. Et fritidsjob eller et fuldtidsarbejde, der måske fører til permanent job eller en uddannelse på teknisk skole, der også er med i projektet.

- Vi starter med de nemme tilfælde, og der er allerede lavet en aftale med Fredericia Havn, der har taget en ung ind, siger Erling Christensen.

Han peger på, at jobbanken også kunne indgå som en del af en ungdomssanktion senere hen, men det er foreløbig kun en idé. Ligesom det ville være oplagt at bruge projekt Flexia som et yderligere redskab til integration.

En enkelt er også en succes
Fredericia er en by, der har problemer med grupperinger af unge, hvor hovedparten er nydanske unge. Men projekt Flexia er ikke kun for de unge, der har været i konflikt med loven.

- Der er også en gruppe unge med en dårlig social baggrund, der kunne have glæde af projektet, siger Erling Christensen.

Det er Fredericia Ungdomscenter, der matcher de unge og virksomhederne, og det er også dem, der følger op, når der er indgået en aftale mellem en ung og en virksomhed. Erling Christensen og de andre i projekt Flexias styregruppe får løbende rapporteringer fra ungdomscentret på, hvordan det går med at matche de unge. Og der skal ikke meget til, før Erling Christensen vil kalde det en succes.

- Hvis bare en ung kommer videre, så er det en 100 procent succes, siger han.

Advokatens berøringsflade med erhvervslivet har spillet en stor rolle i projektets tilblivelse, og at Erhvervsforum er gået med i det.

- Virksomhederne binder sig ikke til noget. Det eneste, der kræves af dem, er, at de sætter tid af til det, siger Erling Christensen.

Han har selv brugt meget tid på projektet, der kan gøre ham delvis arbejdsløs.

- Det er sager, jeg gerne vil undvære, hvis det betyder, at de unge kan få en god fremtid. Det giver mig en glæde at tænke på, for det er min erfaring, at det ikke hjælper at hive dem i retten, siger Erling Christensen.

Projekt Flexia har også vakt nysgerrighed andre steder, og Erling Christensen tager gerne af sted i sin fritid og fortæller om, hvordan de har grebet det an i Fredericia.

- Når det kan lade sig gøre her, så kan det også gøres andre steder, hvor de har lignende problemer, siger han.

Om Flexia
Flexia står for Fleksibelt arbejdsmarked med ekstra tilbud til unge i Fredericia.

Projektet er et samarbejde mellem Fredericia Erhvervsforum, Ungdomscentret under Fredericia Kommune, Fredericia-Middelfart Tekniske Skole og politiet i Fredericia.

Overordnet ansvar: Koordineringsudvalget mellem myndighederne i Fredericia og Børkop kommuner.

Midler: Fredericia Kommune bidrager med 150.000 kroner årligt til Flexias administration. Herudover vil der på længere sigt blive søgt om tilskud fra fonde.

Blå bog
Erling Christensen, 57 år. Advokat (H)
Selvstændig siden 1976, medstifter af og partner i Trolle Advokatfirma ( Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle). Beskæftiger sig hovedsagelig med erhvervsret og strafferet.
Bestyrelsesmedlem i adskillige selskaber og i lokale erhvervsorganisationer.